Nyheter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andra översvämningen i källaren i Bjuv. Denna dessutom i ett Findushus som kommunen plötsligt avsäger sig ansvaret för.
ÖVERSVÄMNINGAR Söndagens kraftiga regn innebar nya översvämningar. Också hos en del av dem som drabbades 2016. Unisont frågar husägarna kommunledningen: Vad har ni gjort för att förhindra en upprepning?
Sammanräkningen av hur många som anmält skada efter de två regnen igår i Bjuvs kommun, som noterades till sammanlagt 53 millimeter inom loppet av två timmar, är inte klar. Anders Månsson, Bjuvs kommunalråd, säger när vi talas vid på måndagen att han fått en rapport från NSVA om ett 40-tal och att många av dem är i Billesholm. Ett mörkertal får vi anta. Också till redaktionen har det inkommit ett 20-tal berättelser om enskilda översvämningar – de flesta i Bjuv. En majoritet av dem på Platsen, det område som drabbades hårdast också förra sommaren.

Platsen är lågt beläget och därför utsatt vid skyfall. Att NSVA efter katastrofregnet förra året också genom utredningar kunnat konstatera att Bjuvs ledningsnät är både gammalt och slitet, gör inte saken bättre. Men nu när detta är ett faktum och ett nytt regn faller som innebär nya översvämningar i delar av samma fastigheter som förra gången, reser sig frågan: Vad har ni gjort sedan juni 2016? Det har gått drygt ett år sedan sist. Varför kan detta hända en gång till?

- Vi har gjort en hel del, säger Andreas Lagerblad, avdelningschef rörnät hos NSVA. Sedan förra året har vi tittat över och filmat hela ledningsnätet. Vi har spolat det och skurit bort rötter. För att få den kapacitet i rören som det ska vara. Vi har också relinat på sina ställen men jag kan inte på rak arm säga vilka sträckor.

Men hur kan då olyckan drabba samma fastigheter igen?

- Vi har att göra med ett VA-system som byggts upp under en lång period, förklarar Andreas Lagerblad. Och det är inga snabba åtgärder som kan göras för att på bara ett år förändra något.

- För NSVA:s del är det viktigt att se hur systemet är uppbyggt innan vi kan vidta några åtgärder.

Det Lagerblad här talar om är troligen att man på NSVA sedan man tog över skötseln av VA-frågor i Bjuvs kommun behövt lägga ner ett gediget arbete på att strukturera verksamheten. Som tidigare inte skötts på ett alltför grannlaga sätt. Före NSVA handlade underhåll och skötsel av ledningsnätet med största sannolikhet om ”lappa och laga” och hur detta rent administrativt och arkiveringsmässigt gick till, ja, det lär vi vanliga dödliga nog aldrig riktigt få veta. Det var nog ungefär som det mesta – på Folke Malmqvists tid…. dvs de som jobbade med saken hade ”kontoret på fickan”.

Nåja, Andreas Lagerblad förefaller ta sin uppgift på största allvar. Berättar om det man trots allt hunnit göra sedan 2016:

- Efter vår kartläggning har vi presenterat vad vi kommit fram till för kommunen och nu håller vi på att prioritera vad som ska göras och i vilken ordning.

- Ett exempel är Mörarpsvägen. Där ska vi skapa en sk regnbädd, där vattnet kan samlas vid kraftiga regn. För att sedan avledas bort utan att fastigheter översvämmas. Detta gör vi med hjälp av att vi ändrar lutningen, lägger kantsten och en ny dagvattensledning. Det arbetet ska vi genomföra under hösten.

Jag frågar om Platsen och får veta att det området fortfarande är i projekteringsstadiet. Findusområdet då? Även i den – södra – ändan av Bjuv svämmade källarna över. I fjol och i år.

Det visar sig att Andreas Lagerblad när vi talar om gårdagens översvämningar inte är insatt i var Findushusen och Selleberga ligger. Han ber att få återkomma. Och när han gör det visar det sig att kommunen över huvud taget säger sig inte ansvara för Findushusen. Men att man förhandlar med NSVA och Findus om ett eventuellt övertagande. Just nu!

Den otroliga sagan om att Bjuvs kommun inte ansvarar för VA-ledningarna i Selleberga kan du läsa mer om här.

Ledsen Anders Månsson
Runt lunchtid måndag talar jag med Anders Månsson, kommunalråd i Bjuvs kommun. Han har under förmiddagen haft en genomgång med Andreas Lagerblad på NSVA. Om resultatet av gårdagens skyfall.

- Jag är frustrerad, säger Månsson. Förtvivlad. När jag hörde att det började regna igår så tänkte jag genast på om det skulle bli nya översvämningar någonstans.

Facit har vi redan. En hel del fastigheter fick in vatten i källare och uterum mm.

- Jag är inte själv drabbad, säger Anders Månsson. Men jag får en klar obehagskänsla varje gång det regnar. Minns förra sommaren och allt det inneburit.

Men varför har ni då inte gjort något för att förhindra att det upprepas?

- Vi gör och har gjort en hel del, svarar Månsson. Och den här typen av stora åtgärder som behövs görs inte snabbt. Även om man önskar att det skulle gå att göra det snabbare.

Kommunalrådet berättar om precis de åtgärder som Andreas Lagerblad återgett. Omdömena om hur kommunen och han själv skött hanteringen av det som hände i juni 2016 – och också nu – är bitvis hårda. Orättvisa, enligt kommunalrådet.

- Sammantaget tycker folk att det är mitt fel att det regnar, säger han. Jag blir ärligt talat ledsen när jag läser kommentarerna.

- Men jag kan inte mer än beklaga, avslutar han.

Så anmäler du
För dem som drabbats av översvämning är det viktigt att kontakta sitt försäkringsbolag samt att anmäla översvämningen till NSVA (om man bor inom NSVAs kommuner). Det sistnämnda kan man antingen göra via ett webbformulär på www.nsva.se eller per telefon 010-490 97 00.

FAKTA OM ÖVERSVÄMNINGARNA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER

NSVA har identifierat tre särskilt stora problemområden i Bjuv:

1. Gudagatorna där 79 fastigheter behöver sänkas mellan 0,5 och 1 meter.
2. Mörarpsvägen där 73 fastigheter reduceras till 10% vid 100-årsregn om man förändrar höjdprofilen, sänker grönområdet och lägger kantstenar.
3. Humlegatan där vattnet inte kan ta sig från området. Här bör man sänka grönområdet med 1 meter samt skapa fördröjningsytor/vattenbäddar.

Enligt en överenskommelse med Bjuvs kommun kommer nu NSVA att kontrollera de fastigheter som det visat sig är felkopplade – 10 stycken. På Sjukhusvägen ska ledningar relinas och så ska förstås handläggningen av ersättningskraven fortsätta. Det rör sig om 145 fastigheter som begärt ersättning motsvarande cirka 1,4 miljoner kronor. Man har 10 år på sig att kräva ersättning.

I framtiden fördelas ansvaret mellan NSVA och kommunen på så sätt att NSVA har ansvar för det man kallar 10-årsregn medan kommunen svarar för de regn som är större och som förra året fick namnet 60-årsregn. Tidsbegrepp som skyndsamt torde ändras eftersom skadorna på söndagen orsakades av ett regn som i så fall skulle heta 1-årsregn.

Dagvattennätet i Bjuv klarar inte 10-årsregn vilket man måste åtgärda. NSVA har därför avsatt 5,2 miljoner för 2018 och ytterligare 5 miljoner för 2019. Kostnaderna för åtgärderna fördelas mellan VA-kollektivet och skattekollektivet.

En översvämningsanalys som gjorts visar att i Bjuv regnar det i genomsnitt 900 mm per år och den siffran kommer i framtiden att stiga med 20 procent. 

Marianne Rönnberg Galmor

SÖK

GÅNG

Att göra på sportlovet i Bjuv

18-02-2018

SPORTLOV Vecka 8 är det sportlov i Bjuvs kommun. Här hittar du alla aktiviteter.   Måndag 19/2 Programmering i Scratch Kom och prova på att programmera i Scratch. Du kan testa att skapa ett...

Läs mer

Årsmöte SPF Seniorerna Fyrklövern Bjuv

18-02-2018

MÖTE SPF Seniorerna Fyrklövern Bjuv har haft årsmöte. 90 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Mötet ägde rum i Församlingshemmet i Billesholm. Efter mötets öppnande ägde parentation rum, därefter årsmötesförhandlingar som avslutades med...

Läs mer

Brogårda förskola firar 40 år

03-10-2017

BJUV Torsdagen den 5 oktober firas det att Brogårdaskolan fyller 40 år. Kommunen bjuder på en dag fylld av aktiviteter för förskolans barn, syskon, föräldrar och före detta personal och...

Läs mer

Stadens lockelser och faror för våra små…

11-09-2017

KUNSKAP Forskarturnén 2017 på Bjuvs bibliotek fortsätter. I ett föredrag onsdagen den 11 oktober kl 18.00 berättar Caroline Isaksson, docent och universitetslektor i biologi vid Lunds universitet, om Sveriges vanligaste...

Läs mer

Bjuvskalaset 25-26 augusti

24-08-2017

Bjuvskalaset pågår mellan den 25 och 26 augusti kl 15.00 – 23.00.      

Läs mer

Startskottet för nya Brogårdaskolan

07-08-2017

STARTSKOTTET Måndagen den 14 augusti kl 11, tar kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson tillsammans med skolans elever, på terminens allra första skoldag - det allra första spadtaget mot en ny Brogårdaskola...

Läs mer

Konsert med Albin Johnsén

15-07-2017

Konsert med Albin Johnsén i Folkets Hus-parken den 11 augusti mellan kl 20 och 23.  

Läs mer

Invigning av multiarenan i Billesholm

13-07-2017

INVIGNING Multiarenan i Billesholm ska vara på plats till skolstarten. Invigningen äger rum måndagen den 14 augusti klockan 10 tillsammans med alla elever på Jens Billeskolan årskurs F-6.  

Läs mer

Bilbingo i Gunnarstorp

13-07-2017

BILBINGO Varje söndag under sommaren spelas det bilbingo på Tornévallen i Gunnarstorp - Bingos svenska hem. Bingo introducerades i Sverige 1961 i just Gunnarstorp. Start kl. 14.00 fram till cirka 17.00. Arrangörer:...

Läs mer

Åstorp förbättrar SFI med Lean

08-06-2017

SVENSKA Vuxenutbildningscentrum i Åstorp har nu genomfört en del förändringar på antagningsprocessen för SFI (Svenska för invandrare). Genom att följa lean-konceptet "rätt från början" har verksamheten lyckats nå fantastiska resultat...

Läs mer

Ta ett kliv in i Bjuvs kommuns historia

08-06-2017

Lördag den 10 juni öppnar gruvmuseet i Bjuv för säsongen. Gruvmuseet är inrymt i Schakt III:s maskinhus på det gamla gruvområdet som ligger på Ågatan i Bjuv. Här kan du ta...

Läs mer

Program Solskenet Billesholm

04-05-2017

Träffpunkten ”SOLSKENET” i Skeneholmssalen, Storgatan 24 i Billesholm bjuder på bl.a. detta under maj månad: Gófika för bara 20 kronor, massor av skratt på Världsskrattdagen den 7 maj och goda råd...

Läs mer

Samtal kring hederskultur

28-04-2017

SAMTAL Torsdag den 4 maj är det dags för vårens sista ANGELÄGEN TORSDAG i Klippan. Gäst denna kväll är Alan Ali, som kommer att prata kring det aktuella ämnet hederskultur.   ”Hederskultur-...

Läs mer

Nominera kulturpristagare och ungdomsled…

23-03-2017

KULTUR Nu är det dags att nominera kandidater till priserna årets kulturpristagare och årets ungdomsledare. Nomineringstiden varar till den 1 maj. Ungdomsledarpriset delas ut till en ungdomsledare i en registrerad förening...

Läs mer

Hur säker är du på nätet?

20-03-2017

Get Online Week på Bjuvs bibliotek Hantera din digitala identitet på ett säkert sätt. Använd teknologin och internet säkert. Lär dig använda myndigheters och bankers olika e-tjänster samt handla säkert på nätet. Skapa din egen...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
Box 54
267 22, Bjuv

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0725 89 25 61

Storlek mm - Info här »