Nyheter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mp4 to ogg by EasyHtml5Video.com v3.9.1
Men var tog dammen och vattnet vägen, tycks Bjuvsflickan undra där hon böjer sig ner intill Kronandammen i Bjuv.
BJUVSFLICKAN För ett par år sedan gjordes Kronanparken i Bjuv iordning. En damm anlades vid pumpstationen i parken och som kronan på verket sattes Bjuvsflickan vid dess kant. Idag ser varken flickan eller vi "skogen för bara träd".
Jag var i Almedalen och jobbade och fick ett telefonsamtal från Bjuv. Det var Bodil Hillman, en entusiastisk och engagerad Bjuvsbo som sa att hon flera gånger felanmält dammen i Kronanparken för att den är helt igenvuxen.

- Den är full av hög vass, sa Bodil Hillman. Totalt igenvuxen och syrefattig och de guldfiskar som bor i dammen överlever inte länge till om inte kommunen rensar vattnet.

ARBETE Arbetslösheten låg i juni på 9,7 procent i Skåne län, vilket är 0,1 procentenheter högre än motsvarande period förra året. I förhållande till riket var det en anmärkningsvärt hög notering.

Sedan 2008 har arbetslösheten i Skåne i snitt legat 1,6 procentenheter över riket, men nu är skillnaden 2,5 procentenheter. I Sverige låg arbetslösheten oförändrad på 7,2 procent.

KRÄNKNING Barn- och elevombudet (BEO) begär 10 000 kronor i skadestånd från Bjuvs kommun för att en lärare med öppen hand ska ha slagit till en elev då denne bråkade med en annan elev. Enligt BEO var det fysiska agerandet obefogat. Läraren får också kritik för att ha uttryckt sig olämpligt till eleven.

I en anmälan som kom in till Barn- och elevombudet den 31 mars 2017 uppgav anmälaren att eleven A utsatts för kränkande behandling. A gick vid tiden för anmälan på Varagårdsskolan i Bjuvs kommun.

Barn- och elevombudet har inhämtat yttranden från Bjuvs kommun, i egenskap av huvudman för skolan. Ytterligare skriftväxling har ägt rum och viss dokumentation har inkommit i ärendet. Anmälaren har lämnat synpunkter på huvudmannens yttranden.

SOPOR Nedskräpning och dumpning av grovsopor vid Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer innebär stora kostnader och irritation för allmänheten. I Bjuv är containrarna borta. Nu sätts kameror upp i hela kommunen, för att stoppa och avskräcka marodörerna.

Under våren inledde FTI projektet Ren Återvinning tillsammans med utvalda kommuner. Under projektet provas olika metoder för att minska nedskräpningen av grovsopor. I Bjuvs tätort utanför återvinningscentralen är FTI:s contrainrar redan borttagna men människor fortsätter kasta sopor där.

ALMEDALEN På onsdagen lovade finansminister Magdalena Andersson, inhoppare för statsministern, minst 20 miljarder i ökade anslag efter valet 2018. Summan krävs för att bibehålla dagens standard inom skola, vård och omsorg.
Med ökade tal både av barnafödande och antalet äldre kommer det sjäkvklart att krävas mer. Äldreomsorgen tex, inte minst i Bjuvs kommun, måste kvalitativt och räknat i antalet platser på äldreboendena, höjas.

Tre timmar efter att räddningstjänsten fick larmet om branden konstaterade man att villan inte gick att rädda. Foto: Bertil Holm.
BRAND På söndagsmorgonen bröt en våldsam brand ut i en tegelvilla i Risekatslösa utanför Billesholm. Elden spred sig snabbt och villan gick inte att rädda. Ägaren tog sig ut via ett fönser.

Ägaren vaknade vid tretiden natten till söndagen av värmen och kunde själv larma brandkåren. Tre släckenheter skickades till platsen och påbörjade släckningsarbetet men konstaterade snart att villan inte gick att rädda utan skulle brinna ner till grunden.

FLYKTINGAR Bjuvs kommun omorganiserar verksamheten kring ensamkommande barn och ungdomar. Inga nya barn har kommit sedan 2016 och det minskade behovet av boende har lett till att Bofinken i Bjuv läggs ner och sex tjänstemän har sagts upp.
Med anledning av att antalet barn och ungdomar som kommit till kommunen minskat och nya ekonomiska ramar från Migrationsverket trätt i kraft från 1 juli 2017 har Bjuvs kommun sedan hösten 2016 jobbat för en omorganisation av boendeverksamheten.

BIlden: Bjuvs sjukhus byggdes av Höganäsbolaget och har använts till mycket sedan nedläggningen. Nu senast inrymmer det HVB-boendet Bofinken.

EXTRAPENGAR I samband med att Tertialrapporten för Bjuvs kommun presenterades för kommunfullmäktige på senaste mötet i onsdags behandlades bla Barn- och utbildningsnämndens begäran om ett tilläggsanslag till budgeten på 5 miljoner kronor. Begäran beviljades.

I nämndens begäran om de extra fem miljonerna heter det att trycket på barn- och ungdomsgruppen i Bjuv, precis som i hela landet, varit högt. Det innebär konkret fler anmälningar om barn som far illa, skarpare regelverk kring barn som utsatts för våld, fler utredningar och ett ökat antal barn och unga i familjehems- och institutionsvård.

Detta har inneburit att kostnadsutvecklingen inom socialtjänstens barn och ungdomsgrupp har eskalerat. Under 2016 har kostnaderna för extern vård och familjehemsvård ökat ytterligare. Det är en handfull kostsamma placeringar som ger stort utslag. Inför 2017 är bedömningen att kostnadsläget kommer att kvarstå.

RADIO På Midsommar sänder Sveriges Radio ett en timme långt radioprogram om Findus och därmed också Bjuv.
Många kända såväl som lite mindre kända bjuvsbor har intervjuats. Både människor som varit med från Findus grundande på 1940-talet, de som arbetat i fabriken, några som suttit i ledningen, medlemmar i Veteranklubben osv. Bland andra kan man höra tidigare VD:n på Findus, Christer Denrell samt undertecknad.

 

Foto: Invigningsfesten för Fryslagret. Innan någon hört talas om att Findus skulle läggas ner. 

POLISEN Områdespolisen i Lokalpolisområde Klippan har under en period arbetat aktivt mot narkotikahantering/försäljning i centrala Bjuv med mycket gott resultat. Det meddelar polisen på onsdagen. I sommar satsar kommunen också på ökad säkerhet.
Underrättelser och iakttagelser gjorde under våren gällande att det såldes narkotika helt öppet i centrala Bjuv. En större insats inleddes därför i syfte att identifiera aktuella personer och att sedan lagföra dessa.

KRITIK IVO – Inspektionen för Vård och Omsorg – riktar skarp kritik mot ett hem i Billesholm för vård eller boende (HVB) för barn och unga.

En tillsyn på det aktuella HVB-hemmet i Billesholm har bl.a. visat att verksamheten inte har personal med den utbildning och erfarenhet som krävs för att säkerställa att ungdomarna får en god och säker vård. Verksamheten bedöms också ha brister i sitt inskrivningsförfarande och en kontroll av registerutdrag ur misstanke- och belastningsregister har inte alltid skett innan personal anställts.

Uppdaterad version FÖRSKOLAN 1 873 förskolor får dela på 828 miljoner kronor när Skolverket nu fördelar statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. I Bjuvs kommun får 8 av 11 förskolor del av pengarna. Totalt 3,470 mkr.
Kommuner och ägare till fristående förskolor ansökte om över 1,5 miljarder kronor så Skolverket har tvingats prioritera bland ansökningarna. Hela bidraget går åt men nästan hälften av de förskolor som de sökt för kommer inte få bidrag. Pengarna räcker helt enkelt inte till alla, enligt Skolverket.

Likt en smygande svart anaconda slingrar sig den provisoriska kabeln som lagts ut genom gator och buskage i Sellberga i södra Bjuv.
ELFEL Hela fyra gånger förra veckan blev det elavbrott på Brännaregatan i södra Bjuv. De boende tappade till sist tålamodet och undrade Vad är det som händer?
Icke aviserade avbrott i strömtillförsel kommer aldrig lägligt. Det sista på Brännaregatan i förra veckan kom dessutom på en fredag då en del var på väg att resa bort och då vill man att reparatörerna ska dyka upp fort. Tanken på vad som möter en om kylskåp och frys stått utan ström en helg, den är inte rolig.

Sedan jag fått signaler från Brännaregatan om att nu räckte det med kapade elkablar tog jag cykeln och trampade dit. På plats mötte jag en underentreprenör som visade och berättade om vad som hänt. Och som intygade att grävarna gång på gång klippte av elkablarna i gatan.

BOSTAD Ett nystartat byggföretag har gjort sitt första markförvärv i Bjuv och avser att uppföra ett 50-tal hyreslägenheter i tätorten Bjuv.
Tomten företaget köpt är den gröning på Brogårda i byns norra del, där cirkusen brukar hålla till. Alldeles intill de sk musikgatorna.

– Vi har fört och för en dialog med flera skånska kommuner och det känns mycket glädjande att kunna skriva avtal om vårt första markförvärv i Bjuvs kommun för att där uppföra ett 50-tal hyreslägenheter, säger byggföretagets VD. 

Underkategorier

Nyheter - Ekeby

Nyheter - Billesholm

Nyheter - Bjuv

SÖK

GÅNG

Fika i Norra Vram

18-07-2018

FIKDADAGS På söndag den 22 juli är det dags för sommarens andra sommarcafé hos Billesholmstraktens Hembygdsförening i Norra Vrams gamla prästgård. Kaffe med våfflor serveras i trädgården, där det finns...

Läs mer

60-årsfest på Brukshundsklubben i Bjuv

22-04-2018

FEST Den 26 maj firades det rejält i Bjuv och närmare bestämt på Brukshundsklubben, som fyllde hela 60 år!  

Läs mer

"Min farfar försökte mörda Adolf Hi…

15-03-2018

NAZISMEN Torsdag den 22 mars kl. 19 föreläser Barbara Fellgiebel på Bjuvs bibliotek om det idag högaktuella ämnet nazism och närmare bestämt om sin farfar som försökte mörda Adolf Hitler...

Läs mer

Från författardröm till topplista - så k…

28-02-2018

DRÖMMAR Torsdag den 8 mars kl. 18.00 på Bjuvs bibliotek så berättar Helena Kubicek-Boye - psykolog och författare om sina fackböcker. Helena Kubicek-Boye är psykologen och författaren som skrivit fackböcker om bland...

Läs mer

Årsmöte SPF Seniorerna Fyrklövern Bjuv

18-02-2018

MÖTE SPF Seniorerna Fyrklövern Bjuv har haft årsmöte. 90 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Mötet ägde rum i Församlingshemmet i Billesholm. Efter mötets öppnande ägde parentation rum, därefter årsmötesförhandlingar som avslutades med...

Läs mer

Brogårda förskola firar 40 år

03-10-2017

BJUV Torsdagen den 5 oktober firas det att Brogårdaskolan fyller 40 år. Kommunen bjuder på en dag fylld av aktiviteter för förskolans barn, syskon, föräldrar och före detta personal och...

Läs mer

Stadens lockelser och faror för våra små…

11-09-2017

KUNSKAP Forskarturnén 2017 på Bjuvs bibliotek fortsätter. I ett föredrag onsdagen den 11 oktober kl 18.00 berättar Caroline Isaksson, docent och universitetslektor i biologi vid Lunds universitet, om Sveriges vanligaste...

Läs mer

Bjuvskalaset 25-26 augusti

24-08-2017

Bjuvskalaset pågår mellan den 25 och 26 augusti kl 15.00 – 23.00.      

Läs mer

Startskottet för nya Brogårdaskolan

07-08-2017

STARTSKOTTET Måndagen den 14 augusti kl 11, tar kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson tillsammans med skolans elever, på terminens allra första skoldag - det allra första spadtaget mot en ny Brogårdaskola...

Läs mer

Konsert med Albin Johnsén

15-07-2017

Konsert med Albin Johnsén i Folkets Hus-parken den 11 augusti mellan kl 20 och 23.  

Läs mer

Invigning av multiarenan i Billesholm

13-07-2017

INVIGNING Multiarenan i Billesholm ska vara på plats till skolstarten. Invigningen äger rum måndagen den 14 augusti klockan 10 tillsammans med alla elever på Jens Billeskolan årskurs F-6.  

Läs mer

Bilbingo i Gunnarstorp

13-07-2017

BILBINGO Varje söndag under sommaren spelas det bilbingo på Tornévallen i Gunnarstorp - Bingos svenska hem. Bingo introducerades i Sverige 1961 i just Gunnarstorp. Start kl. 14.00 fram till cirka 17.00. Arrangörer:...

Läs mer

Åstorp förbättrar SFI med Lean

08-06-2017

SVENSKA Vuxenutbildningscentrum i Åstorp har nu genomfört en del förändringar på antagningsprocessen för SFI (Svenska för invandrare). Genom att följa lean-konceptet "rätt från början" har verksamheten lyckats nå fantastiska resultat...

Läs mer

Ta ett kliv in i Bjuvs kommuns historia

08-06-2017

Lördag den 10 juni öppnar gruvmuseet i Bjuv för säsongen. Gruvmuseet är inrymt i Schakt III:s maskinhus på det gamla gruvområdet som ligger på Ågatan i Bjuv. Här kan du ta...

Läs mer

Program Solskenet Billesholm

04-05-2017

Träffpunkten ”SOLSKENET” i Skeneholmssalen, Storgatan 24 i Billesholm bjuder på bl.a. detta under maj månad: Gófika för bara 20 kronor, massor av skratt på Världsskrattdagen den 7 maj och goda råd...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
Box 54
267 22, Bjuv

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0725 89 25 61

Storlek mm - Info här »