Grannarna kring tomten Truedstorp 1:250 känner sig överkörda. Den kommunala tomten med byggförbud som de tidigare velat arrandera eller köpa ska nu bebyggas. Av en annan privatperson i byn. Och med ett bygge de alla sagt nej till bla för att det hamnar för nära grannarna. BIlden från vänster: Thomas Persson, Mikael Nilsson, Emil Lund och Thanya Intaeng.
BJUVSWEEK - EKEBY Grannarna har både velat köpa och arrendera den kommunala tomten men fått nej. Bland annat för att det sagts vara byggförbud på den. Men nu plötsligt ska här byggas bostäder. Och inte av kommunen utan av en privatperson.

Thomas Persson, Mikael Nilsson, Emil Lund och Thanya Intaeng är upprörda. Tomten på Truedstorp norra i utkanten av Ekeby har länge stått obebyggd och ovårdad. När paret som en gång ägde den flyttade, blev det kommunens mark. Gräset har vuxit vilt här och  grannen Thomas Persson har för att ha det snyggt omkring sitt eget hus börjat klippa gräset också här.

- Jag har tidigare haft kontakt med kommunen om att få arrendera tomten, berättar Thomas Persson. Men precis när det var på väg att gå i lås så slutade handläggaren och det blev inget.

- I den vevan fick jag hur som helst också veta att det råder byggförbud på marken. På grund av två gruvgångar och en vattenborra som finns under den.

Grannen mitt emot, som velat köpa marken, har fått samma svar.

Överraskande vändning
Men så en dag i början av detta året damp det ner en rejäl överraskning i brevlådan hos de närmast boende. I form av ett brev från kommunens byggnadsförvaltning med  en ritning på ett lägenhetshus son en privatperson i byn tänkte bygga på tomten.

- Vi blev fullkomligt tagna på sängen, säger alla berörda. Där fick det ju inte byggas, har vi fått höra.

- Och till råga på allt hade arkitekten på den första ritningen vi fick ritat in ett hus sju meter högt.

Unisont nej
Alla grannar runt tomten sa nej till det förslaget. Vilket ledde till att en ny omgång ritningar så småningom damp ner med ett nytt brev med begäran om yttranden från de närboende.

- På den ritningen hade man vänt på byggnaden så att den nu hamnade alldeles för nära våra tomter, säger både Emil Lund och Thomas Persson. Ett hus med tre lägenheter. Och sex parkeringsplatser med utfart rakt ut på vägen. Som sedan Norrvidingetrafiken som går till och från Bruket, blivit väldigt intensiv.

Nej utan verkan?
Än en gång svarade grannarna att nej, de godkände inte bygget. Det låg 3,5 meter från tomtgränserna både åt Thomas och Emils håll. Gällande gräns är 4,5 meter.

Kommunens svar på det är att här ska det byggas. Enligt den senaste ritningen. Som grannarna nobbat.

”Något märkligt här”
Flera av dem överklagar just nu beslutet. Och tycker hela affären är märklig.

- Varför fick inte vi köpa tomten? Varför sa kommunens tjänstemän att det var byggförbud på den? Varför får en privatperson plötsligt köpa - och bygga?

- Och varför körs vi alla över när vi svarat nej? Varför lyssnar ingen på oss?

Thomas Persson  påpekar som slutkläm på hela historian att han på Bjuvs kommuns hemsida över "Tomter till salu" inte sett att just denna mark fanns med.

- Och om den skulle säljas; Var finns annonsen om kommunal upphandling?? fortsätter Thomas. Gäller inte Lagen om offentlig upphandling här?

Fler frågor än svar
Många frågor. Ännu inga svar. Både Mikael Nilsson och Thomas Persson har kontaktat politikern Pia Trollehjelm (SD) som bor i närheten av den aktuella adressen.

- Hon säger sig inte känna till ärendet, säger Mikael Nilsson. Lika lite som Byggnadsnämndens ordförande Kalle Holm (SD). Som både jag och Thomas också ringt.

- Trollehjelm och Holm har dock båda lovat oss att undersöka saken och återkomma, säger Nilsson och Persson.

- Som det nu är kan vi inte annat än upprepa: Varför fick inte vi köpa tomten??

När grannarna kontaktar kommunen hänvisas de till NSVA. Brevet från Bjuvs kommun med ritning på den nu  fastställda byggplanen för tomten (Truedstorp 1:250) är daterat 2021-11-30. En genomgång av Byggnadsnämndens protokoll i slutet av 2021 och början av 2022 visar inte att tomten varit föremål vare sig för diskussion eller beslut.

Bjuvsweek söker nämndens ordförande Kalle Holm (SD) för en förklarande kommentar men har ännu inte fått svar.

Marianne Rönnberg Galmor