BJUVSWEEK VAL22 Gå och rösta och gör din röst hörd. Det finns folk som är redo att dö för den rättigheten!

I glesbygden norröver i Sverige var valdeltagandet 2018 så lågt som 71 procent. Bjuvs kommun var med sina 76,5 procent inte heller en plats där man kan säga att folk gick man ur huse för att utnyttja sin demokratiska rätt att påverka vilken politik som ska föras. I riksdagsvalet 2018 var 7.495.936 personer röstberättigade. Det innebar ett valdeltagande på 87,18 procent.

I Bjuvs "tvillingort" Höganäs gick 88,9 % till valurnorna, i Helsingborg var motsvarande siffra 81,7 procent, i Åstorp 82,37 procent. Varför invånarna i Bjuv i så stor utsträckning inte röstar tål verkligen att tänka på. Tänkvärt är också att OM fler skulle rösta så skulle det kunna innebära betydande förändringar i den förda politiken. Så varför inte göra sin röst hörd? Det finns människor i världen som är redo att dö för den rättigheten.

Med kommunens stolta arbetarhistoria, styrd sedan slutet av 1800-talet av i huvudsak Socialdemokrater som "gav" oss vår svenska demokratimodell, är det faktiskt närmast obegripligt varför man idag inte röstar. Vilka är de nästan 25 % som väljer "soffan" istället? Det är det väl ingen som riktigt vet men nog vore det intressant att forska i.

Bjuvs kommun har 15.880 invånare. År 2018 röstade 8.890 Bjuvsbor. 114 röster var ogiltiga. Rösterna fördelades mellan partierna enligt bilden ovan.

Om man räknar efter så betyder det i klartext att makten att styra kommunen och fördela skattepengarna ligger hos en liten grupp -  4.324 så kallade fritidspolitiker. Endast topptjänsterna kommunalråd och oppositionsråd är avlönade. I övrigt utgår olika ersättningar för deltagande i nämndarbete etc.

Motsvarande siffra - om istället Socialdemokrater i allians med KD, L och C med stöd av V haft makten, skulle innebära att makten över 15.880 "gavs" till 4.257 personer.

Jag kan inte låta bli att tänka på att det var hela 2.512 kommuninvånare som skrev under på den namnlista man hoppades ska rädda kvar Sibyllakiosken i Bjuv. Alltså nästan lika många som Sverigedemokraterna fick lokalt i valet 2018!

Med dessa siffror i huvudet är det lätt att förstå att om fler går och röstar senast den 11 september så kan mycket hända. Makten rubbas åt ena eller andra hållet.

Både viktigt och spännande, tycker jag.

Vill du något med Bjuv så måste du alltså gå och rösta.

Som sagt, människor på andra platser på jorden är redo att dö för denna rättighet.

Själv ser jag rösträtten inte bara som just en rättighet. Utan för allas vårt bästa också en skyldighet vi har gentemot varandra.

Marianne Rönnberg Galmor