TRYGGHET Nästan 500 individer i åldrarna 16 - 85 år bosatta i Bjuvs kommun har svarat på en Trygghetsenkät och resultatet av svaren bedöms av kommun och polis visa att den upplevda tryggheten i kommunen ökat.

Trygghetsundersökningen genomförs av Polisen sedan 1998. Tidigare år har trygghetstrenden varit nedåtgående i kommunen men nu menar de ansvariga att den vänt och att medborgarna känner att Bjuv är en trygg plats att bo på.

De tillfrågade uppger själv att de inte har varit utsatta för brott i form av våld, stöld eller skadegörelse. De största problemen som trygghetsundersökningen pekar på är istället nedskräpning och skadegörelse, medan oron för att utsättas för brott är väldigt låg.

Kommunalrådet Mikael Henrysson berättar stolt om undersökningsresultatet:

- Tryggheten har ökat, vi har arbetat proaktivt och i samverkan med Polisen, bland annat genom vårt Medborgarlöfte. Våra insatser syns och det speglas i den upplevda tryggheten, säger han och fortsätter:

- Vi kommer att fortsätta med vårt arbete för att bli den bästa boendekommunen, för att lyckas är ett trygghetsarbetet en viktig faktor.

Bo Blixt, kommunpolis i Bjuv tillägger:

- Sannolikt har det arbete som polisen tillsammans med kommunen lagt ner de senaste åren haft effekt på resultatet. För polisens del har satsningar gjorts mot narkotika och droghantering, främst bland unga. Antalet bostadsinbrott har också minskat 2022 jämfört med föregående år. Insatser har också gjorts mot grövre brottslighet, något som förmodligen haft en dämpande effekt på brottsligheten i kommunen.

MRG