POLITIK - DEBATT Den styrande majoriteten Sverigedemokraterna och Moderaterna har funnit det nödvändigt att bemöta Socialdemokraternas kritik den senaste tiden angående transparens. Så här säger SD och M i en gemensam skrivelse till redaktionen på bjuvsweek.se. Undertecknare är kommunalrådet Mikael Henrysson och Moderaternas gruppledare Matthias Åkesson.

"Med detta inlägg vill vi lyfta fram sanningen och bemöta de direkta lögner och spekulationer som förekommer i media och som hela tiden underblåses av Socialdemokraterna med Ulrika Thulin i spetsen.

Måndagen den 7/11 kl 19.00 sammanträdde företrädare för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige. Syftet med mötet var att vi i majoriteten skulle presentera den nya politiska organisationen. Vid mötet diskuterades även bytet av kommundirektör och vi svarade på de frågor som ställdes och redogjorde tydligt för vad Christian Alexandersson gjort i sitt uppdrag som konsult. Därför är det högst anmärkningsvärt att Socialdemokraterna tre dagar senare gör ett uttalande där de direkt ljuger och säger att vi inte lämnat ut någon information alls.

Att ha olika uppfattningar inom politiken är naturligt. Det är bara utvecklande, men att som Socialdemokraterna nu gör är direkt ohederligt och kan inte få stå oemotsagt och spridas som sanning.Deras agerande bevisar bara hur oseriöst de uppträder och tydligen gör vad som helst för att smutskasta andra partier som inte tycker som de.

Vi har tidigare i media och egna sociala medier rapporterat om vad Christian Alexandersson gjort inom ramen för sitt konsultavtal och det har handlat om trygghetsfrågor som lett till olika åtgärder inom kommunen som kamerabevakning, belysning på platser som upplevs otrygga, skalskydd för kommunala fastigheter med mera. Dessa förslag har rapporterats skriftligt, vilket det också förekommit osanna uppgifter om.

Utöver dessa konkreta förslag har det som vi nu vid ett flertal gånger lyft arbetats med framtidsinriktade projekt som är i ett verksamhetsmässigt känsligt läge och därför inte går att kommenteras vidare. Så snart det är möjligt kommer mer information att ges precis som utlovat.

Beträffande det stora antal skriverier om kommunens kostnader för byte av kommundirektören är det förvånande att inte en enda text nämner leverans. Den viktiga frågan är väl ändå om kommunen får valuta för pengarna?

Egentligen är det information man i vanliga fall inte går ut med, men med tanke på Socialdemokraternas osmakliga uppträdande så känner vi oss tvingade till det nu.

Vi kan berätta att vi tillsammans med Christian Alexandersson framgångsrikt förhandlat ned kostnaderna i ett större investeringsprojekt motsvarande cirka sex miljoner kronor, vilket kommunen tidigare försökt men misslyckats med. Nu med Christians erfarenhet blev det istället en positiv vändning för kommunen.

Besparingen omfattar en slutlig uppgörelse gällande samtliga mellanhavande inkluderande ÄTOR och uteblivna samordningsvinster i entreprenaderna av den nya förskolan i Ekeby och LSS-boendet i Bjuv. Detta är bara en enda av de många saker som vi arbetar med för att utveckla vår kommun och redan nu är samtliga kostnader för kommundirektörsbytet intjänade och långt mycket mer därtill för våra kommuninvånare. Det måste väl ändå vara det sammanlagda resultatet som räknas?

Kanske kan vi därmed få lägga detta byte bakom oss och ägna kraft på att istället fortsätta det viktiga utvecklingsarbetet av Bjuvs kommun istället för att lägga tid på att alla dessa osanningar som sprids ska bemötas.

Mikael Henrysson för Sverigedemokraterna i Bjuv

Matthias Åkesson för Moderaterna i Bjuv