BRAINS? När jag la ut nyheten om att Bjuvs kommun fått sin 16.000:e invånare och illustrerade texten med ett foto på just den Bjuvsbo som blev nummer 16.000, så flöt spydiga kommentarer in som anspelade på antalet invandrare som numera bor i kommunen.

Till dem som sjöng sina halvkvädna visor på rasisttemat vill jag ställa en motfråga:

Vem har ni tänkt ska bo i Bjuvs kommun när ni själva inte tycker det är världens bästa ställe att bo på? Alla ni som inte säger ett knyst om att majoriteten vuxna tycker det är fullkomligt självklart att de unga som föds i byarna ska flytta härifrån så fort det går. För att skapa sig en lyckad framtid. 

Bilden: Undertecknad på 1950-talet i Blå Vinkeln, Bjuvs Folkets Hus. Född och uppvuxen i Billesholm och Bjuv. Återvändare 2010.

Jag föddes i Billesholm för 70 år sedan och växte sedan upp där och i Bjuv. Redan efter sjätte klass fick jag välja – antingen stanna kvar och gå ytterligare ett år i Billesholms folkskola. Och sedan anses ”färdigbildad”. Eller byta till Klippan och där gå ”realen” och sedan ”studenten”, som det hette då.

Att jag skulle kunna få någon högre utbildning i min hemby eller grannby var inte en tanke som ens fanns som förslag på den tiden. Fortsättningen på en tonårings från Billesholm liv – fanns någon annanstans. Utanför hembyn.

När jag återvände efter mer än 50 år – och bosatte mig i tätorten Bjuv där jag en gång började i första klass på ”Plassaskkolan” – hade ingenting förändrats vad gäller synen på bygdens unga och deras framtidsmöjligheter. Om min födelseby hörde jag att ”de som bor kvar där är de som inte kunnat ta sig någon annanstans”.

Fortfarande idag finns bara grundskola i kommunen. Den som söker högre utbildning ska tydligen enligt de styrande fortfarande flytta ut i övriga världen.

Bjuv och brains
Jag minns att jag intervjuade en man utanför ICA.  Det var i valtider och jag undrade vad han tyckte om Bjuv i det sammanhanget.

Han sa:

- Bjuv saknar brains! Här ska alla bara lämna så fort det går. Det är dränerande för bygden.

Huvudet på spiken! Bjuv saknar brains för att alla vuxna tycker det är självklart att exportera alla unga och deras brains! Utan att några nya brains fyller deras platser. Men kommer det några hit som inte är födda här – då jäklar!

Försök att ändra på perspektivet för det är här invandringen spelar roll. När orten växer är det bra för alla. Kort och krasst sagt är det ju pengar och köpkraft som kommer.

Invandrare flyttar hit och trivs att bo här. Det byggs mer och deras barn gör att skolorna inte läggs ner. Vårdcentraler likaså. För att inte tala om butiker. En del av dem öppnar egna butiker. Andra jobbar i ortens företag eller kanske pendlar till och från jobbet utanför kommunen.

Om inte de fanns här – vem skulle handla i de butiker som fortfarande finns i byarna? Invandrare servar på apotek, på vårdcentralen, på biblioteket, i skolan osv osv. Har de tagit de jobben ifrån dig? Har du sökt och fått nobben?

Vem ska överhuvud taget fylla dessa platser om alla ska lämna men ingen ny släppas in?? Jag får inte snacket att gå ihop med verkligheten.

Jag vill hävda:

Bjuvs kommun har i många decennier haft möjligheten att fylla på med inhemska brains – men inte tagit den. Inte vid något för mig känt tillfälle har politikerna skapat samarbete, lärlingsplatser etc i alla de stora och framgångsrika företag som en gång fanns i Bjuv, Billesholm och Ekeby. Arbetare i all ära – varför var det självklart att de unga skulle cykla ut till Findus etc – direkt efter skolavslutningen - för att börja på löpande bandet? I fabriken?

Skulle inte svenska ungdomar på den tiden Socialdemokraterna byggde folkhemmet studera och få det bättre än tex gruv- och industriarbetarna haft det? Varför fanns då inte ett parallellt spår in på tjänstemannasidan på tex Findus? Varför tänkte inte de folkvalda på den möjligheten också? Varför skapade de inte fler möjligheter för de kommande generationerna?

För att inte tala om alla de tänkbara utbildningar de själv kunnat skapa! Inom livsmedelsforskning, odlingsteknik, miljöarbete? För att bara nämna några. När Findus lades ner pratades det om cirkulär livsmedelsproduktion, foderframställning och utbildning på dessa områden. Men det hör jag inget om numera.

Så var ska vi förädla våra egna ätteläggs brains?

Bjuvs kommun behöver växa och förädlas inför framtiden som väntar runt hörnet. Där behövs vi alla – infödda och invandrade. Så sluta tänka och prata i termer av vi och dom.

Och sluta att sitta på din kammare och spy ut fördomar över ett foto på en alldeles ny världs- och Bjuvmedborgare. Det visar bara att du saknar brains.

Sådant borde vi verkligen alla hålla oss för goda för att syssla med.

Och när det sedan gäller invånare som eventuellt begår brott så är svaret också jämlikt för oss alla. Brottsliga Bjuvsbor ska sättas dit och straffas. Oavsett ursprung. Punkt.

Marianne Rönnberg Galmor