ARBETE En enig valberedning föreslår följande personer till LOs ledning den kommande kongressperioden 2020-2024:

Ordförande: Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels, nyval

Förste vice ordförande: Therese Guovelin, HRF, omval

Andre vice ordförande: Lisa Bengtsson, förbundssekreterare Kommunal, nyval

Avtalssekreterare: Torbjörn Johansson, Byggnads, omval

Val av ny LO-ledning kommer att äga rum under LOs digitala kongress den 15 juni.

MRG