Hjälp dina närstående äldre att få denna viktiga information om att personlarmen inte alltid fungerar pga tekniska problem!
TRYGGHET Tunstall, som tar emot trygghetslarm från användare i Bjuvs kommun, har haft tekniska problem sedan de uppdaterade sin larmmottagare. Flera kommuner påverkas. Problemen innebär att personen som har trygghetslarm inte alltid får svar av operatören. Larmen går dock fram och rings ut till respektive område, men med fördröjning.

I Bjuvs kommun har 350 personer trygghetslarm. Dessa kommer att bli informerade via brev som skickas ut. Många kommer även få information muntligt i samband med planerade hemtjänstbesök. För de som enbart har larm kommer larmansvarig hem och lämnar informationen eller så blir de uppringda av personal från hemtjänsten.

Bjuvs kommun uppmanar larmanvändare att undvika onödiga provlarm. Dessa ger bara ytterligare belastning och fördröjning av svarstiden.

Kommunen kommer utifrån behov att bemanna upp hemtjänsten med extra personal för att kunna ge extra tillsyn och vara tillgängliga för telefonsamtal.

Följande information riktar sig till de som använder trygghetslarm i Bjuvs kommun:

Du som enbart har trygghetslarm eller serviceinsatser kan få tillsyn i form av telefonsamtal. Du ringer i så fall till det hemtjänstområde som du bor i:

- Hemtjänst Väster 0709–58 50 14

- Hemtjänst Öster 0721–94 02 50

Om du akut behöver hjälp och inte fått hjälp genom larmet ring:

- Hemtjänst Väster 042-458 50 14

- Hemtjänst öster 042-458 55 07

- Nattpatrullen 042-458 50 14

Har du frågor går det bra att ringa under kontorstid:

Larmansvarig Patrik Jönsson 0721–70 97 32
Enhetschef Eva Sandberg 0709–58 50 27

/MRG