CORONA På grund av rådande läge angående den ökande smittspridningen i nordvästra Skåne av covid-19 blir vi nödgade att inställa firandet av Arkivens Dag lördag 14 november med föreläsningen om Poltava 1709 - ett släktminne. Föredragshållaren Gösta Imberg lovar att återkomma lördagen 13 november 2021. Håll ut till dess! Antikvariatet är dock öppet som vanligt torsdagar och lördagar kl. 10-13. VÄLKOMNA! hälsar som vanligt ordförande Hans Wilson.