BJUVS KOMMUN Helsingborgs Dagblad meddelade för några dagar sedan att man med start den 1 februari 2014 inte längre bevakar Bjuvs kommun och att lokalsidan därför försvinner.

Många prenumeranter undrar varför. Här är några förklaringarna till att vår kommun nu hamnar i den så kallade "medieskuggan".

Det är inte "bara" HD som drabbas av nedskärningar. Samtidigt som man i Helsingborgs brottas med röda siffror pågår en lika omvälvande omgörning på exempelvis Dagens Nyheter i Stockholm och Sydsvenska Dagbladet i Malmö.

Publicisterna lämnade för länge sedan över tidningsmakerit till ekonomisterna. Som - litet hårddraget uttryckt - kräver avkastning från dag två!

De som bedöms som olönsamma åker ut direkt. Däribland många äldre. På DN sägs 14 kunniga och erfarna äldre journalister t.ex. sitta långt borta från den forna arbetsplatsen redaktionen och knåpa ihop en jubilieumsbilaga. hoppas arbetsgivaren att de ska känna sig ovälkomna och sluta utan avgångsvederlag etc?

Om denna attityd finns även på HD har jag ingen aning om. Men faktum kvarstår - tidningen överger bl.a. Bjuvs kommun.

Förutom att jag tycker det är sorgligt att höra att kollegor förlorar jobben måste man understryka vilken knäck det här är för DEMOKRATIN. En journalist har i uppgift att granska makten och stå på "de svagas" sida. När man lämnar ett område som inte är det penningmässigt rikaste i landet, och där makten sedan länge har ett ganska ogenomtränligt och starkt grepp om männisors vardag. DÅ tar man inte sitt uppdrag på allvar. Att överge de som inte har pengar för dem som har det - det är lika med IG i journalsitiska och publicicistiska sammanhang.

En som uttryckt vad som händer på ett alldels rakt och rättfram sätt är Anders Mildner. Läs hans artikel i Sydsvenskan här.

OBSERVERA att du inte kan kommentera på denna sida utan det måste du göra på Sydsvenskan direkt.

Marianne Rönnberg Galmor