KULTUR Idag på Sveriges nationaldag delas Bjuvs kulturpris ut. Det går till Olle Lundgren för hans engagemang för Gruvmuséet som i år fyller 45 år.
Vem som ska få priset beror på de nomineringar som inkommer till Kultur- och fritidsnämnden. Men inte enbart. Oavsett hur många och hur välformulerade nomineringarna än är så har nämndledamöterna vad man kan kalla vetorätt i frågan. Vilket blev extra tydligt när årets pristagare skulle utses.

 

Tre personer nominerades av allmänheten till Kulturpriset. Olle Lundgren, en person som pga att han är anställd i kommunen inte var kvalificerad samt undertecknad Marianne Rönnberg Galmor.

Olle Lundgren fick 6 nomineringar, den kommunanställde 1 och jag 18.

Viss förvirring sägs ha uppstått i nämnden när ett beslut skulle fattas. Skulle den som fått flest "röster" få utmärkelsen? Fick den kommunanställde vara med? Nej.

- Marianne? Är hon inte anställd också? gick snacket enligt initierade källor. Och tidning? Är det kultur? (Svar red:s anm: Ja.)

- Olle får det. Han är äldst! tyckte en annan ledamot.

I detta läget avgjorde Moderaterna i Bjuv via Lisbeth Madsen frågan genom att yrka på att Olle skulle ha priset. Madsens förslag fick stöd av ordförande Bo Hallqvist (S) och Fredrik Andersson (L).

6 mer än 18
Och på så sätt har i alla fall jag förstått att i Bjuv är 6 mer än 18. Här hjälper varken mängden nomineringar eller det faktum att de var väl underbyggda, välformulerade eller representerade mångfalden i vårt samhälle.

Grattis Olle Lundgren! Som förutom äran får 5 000 kronor för kulturinsatsen. Jag hoppas att utmärkelsen satt Bjuv på kartan så att människor utanför Bjuv nu strömmar till muséet för att höra mer om vår spännande gruvhistoria!

Tack kära läsare!
Till sist vill jag, eftersom jag ju har den möjligheten i min egen tidning, tacka alla er 18 som nominerade mig. Jag har läst motiveringarna och är både stolt och evigt tacksam.

Även till er som under senare år nominerat mig flera gånger vill jag rikta ett varmt tack!

Farligt "sticka upp"?
Man blir inte profet i sitt eget land, heter det visst och detta gäller i högsta grad inom Bjuvs kulturelit. I alla fall om man som jag "sticker upp" mot politiker med både makt och ömma tår. (Ingen nämnd och ingen glömd).

Idag den 6 juni tilldelas också Alexander Börvall ungdomsledarpriset för sitt engagemang i Bjuvs brottarklubb.

Prisutdelningen spelas in och kan ses digitalt i efterhand på bjuv.se.

Fotnot: Ledamöterna i Kultur och fritidsnämnden är: Christel Hedlund ordf (SD), Baloo Engström (SD), Lisbeth Madsen 1:e vice ordf (M), Gazmir Vukaj (M), Peter Persson (S), Fredrik Andersson (L), samt ersättarna Anne Li Ullerholm (SD), Caroline Johansson (SD), Göran Palmkvist (M), Linda Helgesson Farrelly (M), Eva Bengtsson (C), Pär Andersson (S) och Ulf LInd (KD).

 

Marianne Rönnberg Galmor