Det allra första digitala mötet i Bjuvs kommunfullmäktige ägde rum måndagen den 21 juni 2021. Endast sex ledamöter deltog via länk.
EN FUNDERING Igår hölls Bjuvs kommunfullmäktiges första digitala möte. Där bara sex av 31 ledamöter var med via den av Tele2 specialskräddade it-lösningen. Övriga ledamöter - inklusive de inom Socialdemokraterna som lett protesterna mot att KF-mötena i Bjuv fortsatte i sin gamla rent fysiska form och tom lockat både TV och tidningar till byn med sin ilska - nu satt mangrant i bänkraderna i Varagårdsskolans aula.

Tanken med digitala möten sköt fart när Coronapandemin var ett faktum i vårt land och övriga världen. Den första rekommendationen från Folkhälsomyndigheten FMH var att alla 70 år och äldre skulle stanna hemma för att undvika smitta och död. Eftersom många i Bjuvs kommunfullmäktige föll för detta ålderstreck borde det då ha blivit glest i bänkraderna. Men med mandatfördelingen 16-15 till den politiska ledningen SD/M:s fördel tordes nog ingen utebli fysiskt. Vilket alltså ledde till att "alla" fortsatte komma på mötena.

Kommunfullmäktiges presidium presenterade då ett kvittningssystem där färre ledamöter skulle delta men utan att maktbalansen i KF rubbades. Detta system nobbades dock av oppositionen. Som ville se möten i större lokaler. Där man kunde hålla avstånd till övriga deltagare.

På det följde en rad möten på mer eller mindre udda platser. I smällkalla november på parkeringsplatsen på Mejerigatan i Bjuv, i ett gammalt kycklinghus på Findus fd ägor i Selleberga, på Jens Billeskolan i Billesholm - som saknade wifi så bjuvsnytt.se inte kunde livestreama mötet. Och så i april i år kom förslaget om parkeringsplatsen på Mejerigatan i Bjuv upp som tänkt mötesplats ännu en gång.

Men då sa Socialdemokraterna STOPP! Det gick inte alls för sig. Anders Månsson och oppositionen krävde nu istället digitala möten. Bjuvs politiska ledning hånades brett för att inte använda de appar som många andra sedan länge använder för att mötas digitalt. Bjuv svarade med att dessa lösningar var rättsosäkra. (En fråga från redaktionen på bjuvsnytt.se till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) centralt om vilka mötessätt som de godkänner, fick aldrig något svar. Vad jag idag föstår beror på att SKR själv inte hade svaret utan har varit tvungna att utreda.)

- Vi låter Tele2 skräddarsy en digital lösning åt oss, kom beskedet från Bjuvs kommunledning.

Anders Månsson å sin sida lockade med sin frustration över dödläget både TV och tidningar till byn. Inte särskilt svårt om man kombinerar ortsnamnet Bjuv med någon form av löje och bakvänt beteende. Det är då de kommer. Tyvärr. I övrigt står pressbänken i tex fullmäktige tom - sånär som på att undertecknad och kollegan Lasse finns där och livestreamar och kommenterar varje möte. För bjuvsnytt.se.

Men så till sist stod det klart. Junimötet skulle bli digitalt. Alla Bjuvspolitiker utbildades i den nya tekniken.

Och klockan 19 igår den 21 juni fick jag hela bilden klar för mig - och förvånades.

Bara sex av 31 ledamöter deltog via externlänk. Övriga satt som vanligt i skolsalen. På n å g o r l u n d a avständ från varandra.

Är Covid19 förbi? Var det inte för att undvika smittan som systemet efterfrågades? Skulle inte i alla fall de äldsta vara med hemifrån? Varför var Anders Månsson mfl så arga för att mötena inte hölls digitalt? Var det inte i betydelsen att man inte skulle befinna sig alla i samma lokal?

Och vad har kalaset att bygga egen it-lösning egentligen kostat? Den frågan får jag inte svar på förrän den sista fakturan från Tele2 inkommit till kommunhuset. Men jag är mycket nyfiken på svaret.

Fotnot: De som deltog på mötet digitalt "hemifrån" var KD-ledaren Urban Berglund, Liberalernas ledare Krister Bergsten samt ledamoten Fredrik Andersson, Centerns Krister Nilsson samt Socialdemokraternas Tehri Leine och Kai Christiansen.

Marianne Rönnberg Galmor