Mitt Bjuv-Debatt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSÄNDARE Socialdemokraterna i Bjuvs kommun har identifierat ett antal faktorer som sammantaget gör att otryggheten bland invånarna ökat. En av orsakerna är den ökande likgiltigheten inför trafikregler. Helt oacceptabelt.

I en BRÅ-rapport kan vi konstatera att Bjuvs kommun ligger på andra plats efter Malmö, då det gäller antalet anmälda narkotikabrott per 100 000 inv. Dessa anmälningar är frukten av polisens arbete. Därmed konstateras att det finns ett underlag för anmälningarna och ytterligare polisiära insatser i Bjuvs kommun.

BRÅ:s rapport tydliggör ett allvarligt problem med droger i Bjuvs kommun. I flera kommuner i Nordvästra Skåne tas avloppsprov för att kontrollera förekomst av droger. Andra kommuner har valt att offentliggöra resultaten, dock inte Bjuvs kommun. Varför?

MILJÖ - DEBATTJag undrar vilka befogenheter en kommun har angående tomter som är rena soptippar vad gäller att snygga upp desamma - det finns ett antal sådana skamfläckar i kommunen.

Om husägaren får besked om att tomten behöver snyggas upp och ändå inte bryr sig, vad händer då? Om det är en sanitär olägenhet, tex att det finns råttor, är det väl ett miljöärende och som sådant kan väl kommunen tvångsförvalta fastigheten?

Bodil Hillman, Bjuv          

DEBATT SD:s kommunalråd Mikael Henrysson skriver i en debattartikel, att vi i oppositionen inte vill bygga något LSS-boende i Bjuv. Detta är ett direkt ohederligt påstående. Det saken gäller är om kommunen skall hyra av externt företag eller låna upp kapital och bygga i egen regi.

Det är kostnaden och sättet som SD och M vill genomföra projektet på som vi vänder oss emot. Att hyra på 25 år och därefter inte äga någonting, vare sig tomt eller byggnad, är ur ekonomisk synpunkt direkt dåligt för Bjuvs kommun och dess invånare.

Bilden: Nils Nilsson, ledare för Centern i Bjuv som ingår i den politiska oppositionen.

DEBATT Kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson (SD) konstaterar att oppositionen - denna gången med Centern i spetsen - fortsätter motsätta sig det beslut om att bygga ett nytt LSS-boendei i kommunen som togs på det extrainsatta mötet i Kommunfullmäktige i måndags. Nästa instans är Förvaltningsrätten. Henrysson skriver:

Nu har oppositionen med Centerpartiet i spetsen överklagat kommunfullmäktiges beslut att sälja marken på Brogårda för att låta en privat byggare bygga ett LSS-boende för kommunens brukare. Jag undrar varför de vill vägra de brukare med familjer som har rätt till daglig verksamhet och korttidsboende en bra plats att verka och bo på? Varför vill de inte erbjuda våra medarbetare en god arbetsmiljö?

- Sluta bråka, var pragmatiska och samarbeta över partigränserna! För Bjuvs invånares bästa, uppmanar debattören Bodil Hillman.
DEBATT – MITT BJUV Kommentar till den turbulens som, med förlov sagt, just nu råder inom kommunalpolitiken i Bjuv angående Kenneth Bolinders avhopp från (S) och att han har blivit s.k. politisk vilde, fortfarande för (S) men på ett (SD)-mandat.
Jag har följt turerna via Bjuvsnytt och i viss mån HD och tycker att många av våra företrädare har gjort sig till åtlöje och förstår Bolinders skäl, trots att jag alltid har sympatiserat med (S). Han tröttnade tydligen på att alla förslag som kom från den nuvarande majoriteten,(SD) och (M), röstades ner av oppositionen utan vidare diskussion.

DEBATT I slutet av maj flyttar korttidsenheten till Varagården och antalet platser på särskilt boende minskar med 16 platser eftersom majoriteten anser att det finns ett permanent överskott på platser. I budgeten för 2022 framförs det som ett problem att många platser är tomma på särskilt boende. Den 2 juni fattas beslut om att bygga 60 nya platser på särskilt boende.

Hur tänker kommunens styrande majoritet (SD+M)? Tänker de överhuvudtaget?

Majoriteten brukar klaga på att underhållet av kommunens fastigheter är/har varit dåligt. Nu när det behöver att göras underhåll på en fastighet som inrymmer särskilt boende eftersom avloppsstammarna börjar bli dåliga skall man kassera fastigheten och bygga nytt istället.

 
KULTUR Varken de populära drillflickorna från Ekeby eller de musikkårer som brukar spela ”livs levande” denna helg runtom i kommunen kommer att framträda i år pga pandemin.

Drillflickorna tar dock steget ut till allmänheten via nätet och vill du se dem på första maj kl 10.00 så klicka här.

POLITIK Jag läser i Bjuvsnytt idag att oppositionen inte kommer delta på mötet i kommunfullmäktige den 26 april om det inte hålls digitalt. Detta tycker jag är beklagligt. Vi i den styrande majoriteten tar demokratin och coronapandemin på stort allvar och har därför kallat till ett möte utomhus. Vi har flera viktiga beslut som vi måste fatta, bland annat godkännande av årsredovisningarna och val till styrelser och nämnder.

Fullmäktigemöten på distans har blivit vanligt i landets kommuner men det är inte säkert att de hålls enligt lagkraven. Frågan prövas nu i flera kommuner där fullmäktigesammanträdenas giltighet har överklagats. Förvaltningsrätten i Luleå har till exempel redan kommit fram till att ett kommunfullmäktige har brutit mot lagen och beslutet måste tas om. För att hålla lagliga och coronasäkra kommunfullmäktigemöten bjuder vi därför in till ett möte utomhus.

DEBATT/POLITIK På tisdagen gick ryktet att oppositionen under ledning av Anders Månsson inte kommer att delta på det kommande mötet i Kommunfullmäktige, den 26 april.  Senare på dagen bekräftades ryktet skriftligt via Månsson. KF:s ordförande Pia Trollehjelm säger dock att mötet blir av som planerat. På parkeringen mitt emot Bjuvs kommunalhus.

I ett mejl från Bjuvs samlade politiska opposition – S/KD/C/L samt V – skriver oppositionsrådet Anders Månsson (S), KF:s 2:e vice ordförande Christer Landin (S), samt partiledarna Nils Nilsson (C), Urban Berglund (KD), Krister Bergsten (L) och Vänsterns Leif Johansson: ”Nu får det vara nog”.

” Nu får det bara nog! Nu har vi sedan mer än ett år väntat på en digital lösning för våra kommunfullmäktigemöten. Alla andra kommunala möten fungerar sedan länge via digital media.

Foto: Bild från parkeringen vid skejtparken när det hölls ett KF-möte där för några månader sedan.

Sommarvägen över åkrarna mellan Selleberga och Foodhills.
DEBATT Hur kom företaget Nordic Salmon och Bjuvs kommun fram till att bästa placeringen för en fiskindustri är på jordbruksmark i området mellan Selleberga och Olstorp? Var det efter att invånarna i Gunnarstorp protesterat mot att industrin med sin trafik, buller och lukt skulle störa dem? Tror ni inte invånarna i denna del av kommunen känner samma oro?

Eller var det när länsstyrelsen reagerade på att det är jordbruksmark som ska användas tvärtemot alla bestämmelser och planer? ”Skåne har Sveriges - och bland världens - bästa jordbruksmark”

Eller kanske var det när kommunen föreslog en plats nära Vrams Gunnarstorps slott?

VÅRDDEBATT Den 6 april togs ett beslut i Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott för att flytta korttidsverksamhetenfrån Almliden till Varagården och samtidigt minska antal korttids- och växelvårdsplatser från 16 till 8 efter ett förslag från Vård- och Omsorgsförvaltningen. Socialdemokraterna motsätter sig förslaget.

Debatten mellan Bjuvs politiska ledning SD-M och oppositionen med S i täten fortsätter nu också utanför sammanträdesrummet. På måndagskvällen står följande på SD:s sida på nätet. Avsändare Pia Trollehjelm.

- I tjänsteskrivelsen inför utskottsmötet stod det:

POLITIK Ann-Charlotte Hammar Johnsson fortsätter i rollen som Moderaternas styrelseordförande tillsammans med vice ordförande Patric Fors, som också är gruppledare för moderaterna.

Ledamöter är Lisbeth Madsen,Ted Nilsson, Andrej Schönbäck, Jörgen Johnsson, Göran Palmkvist, Zofia Svensson, Bea Lundh samt nya ledamöter Matthias Åkesson och Linda Farrelly.

VÅRDDEBATT Efter att under 3½ dag väntat på vår fars insomnande på ett äldreboende konstaterar vi det som står i överskriften!

Efter många år på boendet så drabbades han av det som många nu avlider av, Covid.

Det vi vill framhålla är följande!

Är det någon som ”levererar” mer än man kan begära utifrån kompetens och utbildning så är det ”omvårdnadspersonalen” som ger tröst, matar och omvårdar.

All den sympati/empati som de ger såväl drabbad som anhöriga är obeskrivlig! I dagens samhälle fullständigt unikt!

BJUVSPRIS När Priset Bästa Tillväxt delades ut till de kommuner i varje län där företagen har bäst tillväxt hamnade Bjuvs kommun på tredje plats bland Skånes kommuner 2020.

Priset delas ut varje år till de kommuner som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

De värden som mäts i undersökningen är: andelen företag som har en omsättningsökning över fem procent mellan de två senaste årsredovisningarna, andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna och andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen. Av dessa tal skapas ett tillväxtindex som används för att jämföra kommunerna.

Priset delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna.

Underkategorier

Mitt Bjuv - Bjuv

Mitt Bjuv - Billesholm

SÖK

GÅNG

Rösträtt för kvinnor 100 år – Föreläsnin…

21-09-2021

HISTORIA År 2021 är det 100 år sedan kvinnor fick rösta i ett riksdagsval för första gången. Hur gick det till när kvinnorna vann rösträtten? Föreläsningen lyfter fram de kvinnor...

Läs mer

Riddarspel Billesholms 450:e födelsedag …

18-08-2021

HEMBYGDEN På kulturarvsdagen lördagen den 11 september firas Billesholm 450 år mellan kl 13 och 16. På den gamla prästgården i Norra Vram - där Billesholmstraktens Hembygdsförening huserar. Med en...

Läs mer

Cykling och hälsa i litteraturens tecke…

18-08-2021

LITTERATUR PÅ CYKEL I maj 2021 var det premiär för Littera-turen – en cyklande litteraturrunda med fyra författare och distans. Den 4 september är det dags för nummer två. Den här...

Läs mer

Start för Hembygdsföreningens lördagscaf…

23-07-2021

FRITID Lördagen den 31 juli startar Billesholmstraktens Hembygdsförening i fd prästgården i Norra Vram sitt populära lördagscafé. Klockan 13-16 serveras det kaffe och kakor mm. Antikvariatet och muséet är...

Läs mer

Utreds för misstänkt stöld

04-06-2021

KOMMUNALT En högt positionerad facklig företrädare anställd i Bjuvs kommun har stängts av från jobbet. Personen är misstänkt för stöld från arbetsgivaren och utredning pågår.

Läs mer

Biblioteken säljer ut tidskrifter

23-04-2021

KULTUR Bjuvs Bibliotek säljer ut gallrade årgångar av tidskrifter på biblioteken i Bjuvs kommun. Med början i Billesholm tisdag 4 maj kl. 13.00,  Bjuv och Ekeby torsdag 6 maj kl...

Läs mer

Julstugan i Centrumkyrkan blir digital

29-11-2020

JUL 2020 Julstugan i Centrumkyrkan blir digital - 50-årig tradition i ny form. I 50-år har CKU haft Julstuga i Centrumkyrkan på första advent. På grund av pandemin kommer Julstugan i...

Läs mer

Webinarium för företagare om att minska …

18-11-2020

FÖRETAGARE Skånes kommuner arrangerar den 25 november ett webbinarie för företag i Skåne där vi ger tips på hur de kan minska sina elkostnader. Det berättar Bengt Fellbe, näringslivssamordnare i...

Läs mer

Spökvandring på bibblan – Bjuvs bibliote…

23-10-2020

HALLOWEEN Efter stängning kryper varelser, andar och annat otäckt fram från bibblans vinklar och vrår. Vi vet egentligen inte riktigt vad det är eller vem det är. Vågar ni se...

Läs mer

Författarbesök på Billesholms bibliotek

12-09-2020

FÖRFATTARMÖTE Kom och lyssna på när våra två lokala författare berättar om sina författarskap och böcker. En väletablerad deckarförfattare med ursprung i Billesholm. En ganska nyinflyttad och i början av...

Läs mer

Hälsosamma bad och hygieniska klinker

26-08-2020

HISTORIA Bjuvs bibliotek inbjuder onsdagen den 23 september till en historisk resa från Ekeby badhus och ut i ett industriellt landskap. Trädgården utanför badhuset är mötesplatsen och scenen. Publiken bjuds på...

Läs mer

Häng med på digital hälsomässa från Bill…

27-06-2020

KULTUR Idag lördag blir det inget strandväder om vi ska tro på väderprognosen. Då kanske det passar bra att öppna appen Zoom och helt kostnadsfritt lyssna både på klokheter gällande...

Läs mer

Event om häxprocesserna i Älvdalen

15-05-2020

KULTUR Författaren Annika Andebark, Billesholm, håller minnesevent om häxprocesserna i Älvdalen.  Är du nyfiken så finns hon imorgon lördag 16 maj på Bjuvs bibliotek mellan kl 10-13. Lördagen den 16 maj...

Läs mer

Ekeby möbler dementerar skvaller

13-03-2020

DEMENTI Emma Persson på Ekeby Möbler informerar kring ett rykte som går i byn:   - Vi har fått information om att ett rykte florerar här i vår by om att Ekeby...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storlek mm - Info här »