Mitt Bjuv-Debatt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billesholms Folkets Park stod klar 1858 och är idag en av landets mest välbevarade av sin sort. En av Billesholms få bevarade kulturskatter från "fornstora dar". Nu behöver alla hjälpas åt för att få Parken att stå ytterligare 100 år! Foto: Parken.
STÄMMA På söndag hålls det ordinarie föreningsstämma i Billesholms Folkets Park. Idag finns ca 150 medlemmar. Vill vi att Parken ska finnas kvar krävs både fler medlemmar och större folkligt engagemang.
Södra Vrams, eller som man numera oftast säger Billesholms Folkets Park, byggdes av arbetarrörelsen 1898 och är idag en av Sveriges bäst bevarade i sitt slag.

Sedan en tid är Parken sammanslagen med Bjuvs Folkets Hus och en styrelse arbetar för bevarandet av de två, i våra socialdemokratiskt präglade trakter, kulturskatterna. Det vill säga att Folkets Hus i Bjuv är rent fysiskt snart borta men medlemmar och deras intresse för själva bevarandet av traditionen, har övergått till Parken i Billesholm. Formellt heter föreningen Billesholms Arbetares Fastighetsförening U.P.A. och har närmare 190 andelsägare.

DEBATT I slutet av maj flyttar korttidsenheten till Varagården och antalet platser på särskilt boende minskar med 16 platser eftersom majoriteten anser att det finns ett permanent överskott på platser. I budgeten för 2022 framförs det som ett problem att många platser är tomma på särskilt boende. Den 2 juni fattas beslut om att bygga 60 nya platser på särskilt boende.

Hur tänker kommunens styrande majoritet (SD+M)? Tänker de överhuvudtaget?

Majoriteten brukar klaga på att underhållet av kommunens fastigheter är/har varit dåligt. Nu när det behöver att göras underhåll på en fastighet som inrymmer särskilt boende eftersom avloppsstammarna börjar bli dåliga skall man kassera fastigheten och bygga nytt istället.

 
KULTUR Varken de populära drillflickorna från Ekeby eller de musikkårer som brukar spela ”livs levande” denna helg runtom i kommunen kommer att framträda i år pga pandemin.

Drillflickorna tar dock steget ut till allmänheten via nätet och vill du se dem på första maj kl 10.00 så klicka här.

POLITIK Jag läser i Bjuvsnytt idag att oppositionen inte kommer delta på mötet i kommunfullmäktige den 26 april om det inte hålls digitalt. Detta tycker jag är beklagligt. Vi i den styrande majoriteten tar demokratin och coronapandemin på stort allvar och har därför kallat till ett möte utomhus. Vi har flera viktiga beslut som vi måste fatta, bland annat godkännande av årsredovisningarna och val till styrelser och nämnder.

Fullmäktigemöten på distans har blivit vanligt i landets kommuner men det är inte säkert att de hålls enligt lagkraven. Frågan prövas nu i flera kommuner där fullmäktigesammanträdenas giltighet har överklagats. Förvaltningsrätten i Luleå har till exempel redan kommit fram till att ett kommunfullmäktige har brutit mot lagen och beslutet måste tas om. För att hålla lagliga och coronasäkra kommunfullmäktigemöten bjuder vi därför in till ett möte utomhus.

DEBATT/POLITIK På tisdagen gick ryktet att oppositionen under ledning av Anders Månsson inte kommer att delta på det kommande mötet i Kommunfullmäktige, den 26 april.  Senare på dagen bekräftades ryktet skriftligt via Månsson. KF:s ordförande Pia Trollehjelm säger dock att mötet blir av som planerat. På parkeringen mitt emot Bjuvs kommunalhus.

I ett mejl från Bjuvs samlade politiska opposition – S/KD/C/L samt V – skriver oppositionsrådet Anders Månsson (S), KF:s 2:e vice ordförande Christer Landin (S), samt partiledarna Nils Nilsson (C), Urban Berglund (KD), Krister Bergsten (L) och Vänsterns Leif Johansson: ”Nu får det vara nog”.

” Nu får det bara nog! Nu har vi sedan mer än ett år väntat på en digital lösning för våra kommunfullmäktigemöten. Alla andra kommunala möten fungerar sedan länge via digital media.

Foto: Bild från parkeringen vid skejtparken när det hölls ett KF-möte där för några månader sedan.

Sommarvägen över åkrarna mellan Selleberga och Foodhills.
DEBATT Hur kom företaget Nordic Salmon och Bjuvs kommun fram till att bästa placeringen för en fiskindustri är på jordbruksmark i området mellan Selleberga och Olstorp? Var det efter att invånarna i Gunnarstorp protesterat mot att industrin med sin trafik, buller och lukt skulle störa dem? Tror ni inte invånarna i denna del av kommunen känner samma oro?

Eller var det när länsstyrelsen reagerade på att det är jordbruksmark som ska användas tvärtemot alla bestämmelser och planer? ”Skåne har Sveriges - och bland världens - bästa jordbruksmark”

Eller kanske var det när kommunen föreslog en plats nära Vrams Gunnarstorps slott?

VÅRDDEBATT Den 6 april togs ett beslut i Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott för att flytta korttidsverksamhetenfrån Almliden till Varagården och samtidigt minska antal korttids- och växelvårdsplatser från 16 till 8 efter ett förslag från Vård- och Omsorgsförvaltningen. Socialdemokraterna motsätter sig förslaget.

Debatten mellan Bjuvs politiska ledning SD-M och oppositionen med S i täten fortsätter nu också utanför sammanträdesrummet. På måndagskvällen står följande på SD:s sida på nätet. Avsändare Pia Trollehjelm.

- I tjänsteskrivelsen inför utskottsmötet stod det:

POLITIK Ann-Charlotte Hammar Johnsson fortsätter i rollen som Moderaternas styrelseordförande tillsammans med vice ordförande Patric Fors, som också är gruppledare för moderaterna.

Ledamöter är Lisbeth Madsen,Ted Nilsson, Andrej Schönbäck, Jörgen Johnsson, Göran Palmkvist, Zofia Svensson, Bea Lundh samt nya ledamöter Matthias Åkesson och Linda Farrelly.

VÅRDDEBATT Efter att under 3½ dag väntat på vår fars insomnande på ett äldreboende konstaterar vi det som står i överskriften!

Efter många år på boendet så drabbades han av det som många nu avlider av, Covid.

Det vi vill framhålla är följande!

Är det någon som ”levererar” mer än man kan begära utifrån kompetens och utbildning så är det ”omvårdnadspersonalen” som ger tröst, matar och omvårdar.

All den sympati/empati som de ger såväl drabbad som anhöriga är obeskrivlig! I dagens samhälle fullständigt unikt!

BJUVSPRIS När Priset Bästa Tillväxt delades ut till de kommuner i varje län där företagen har bäst tillväxt hamnade Bjuvs kommun på tredje plats bland Skånes kommuner 2020.

Priset delas ut varje år till de kommuner som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

De värden som mäts i undersökningen är: andelen företag som har en omsättningsökning över fem procent mellan de två senaste årsredovisningarna, andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna och andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen. Av dessa tal skapas ett tillväxtindex som används för att jämföra kommunerna.

Priset delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna.

FÖRETAGANDE Idag hämtade Belinda Bagger, ordförande i Företagarna Bjuv, ut ett väldigt fint paket på posten! Nämligen det konkreta  beviset på att hon utsetts till Årets Påverkare. I hela Sverige!

- Att jag fått denna utnämning är det bästa beviset både för mig själv, Styrelsen i Företagarna Bjuv och alla företagare i Bjuvs kommun på att vi gör både rätt och skillnad, sa en stolt och glad Belinda Bagger när hon ställde upp framför kameran.

- Nu ser jag fram emot 2021 då jag hoppas på att Corona tillåter oss att fortsätta dels med vårt samarbete inom skola, dels samarbetet med det nybildade Näringslivsrådet.

MITT BJUV VACCIN Inför höstens vaccinering, som Folkhälsomyndigheten helst vill att speciellt vi över 65 år och i de s.k. riskgrupperna - och i år får vi det t.o.m. gratis - vill jag berätta följande: 

Min man blev, på inrådan av sin läkare, vaccinerad utan att först bli informerad om att man måste vara fullt frisk, dvs inte det minsta förkyld, innan man blir vaccinerad. Annars sprutar man in influensan. Vaccinet är ju smittämnet i försvagad form och kroppen måste vara frisk för att man skall kunna bilda immunitet. 

DEBATT ÅSTORP-BJUV Det blev ett nej i Åstorp för flygplatsen. Det får konsekvenser för Bjuv anser debattören och har därför bett att få publicera sig inför tidningens läsekrets i Bjuvs kommun. Och varför inte? Vi håller grytan kokande. Debatt är bra. Varsågod att kommentera.

”Sverigedemokraterna i Åstorp inkom med motionen ”Åstorps ståndpunkt för Ängelholms flygplats”. En motion grundad både på att Åstorp hellre hade velat sopa ärendet under mattan och att digniteten av frågan måste hanteras positivt. Swedavia lyser med sin frånvaro.

DEBATT Bjuvs kommunfullmäktige har gett AB Bjuvsbostäder i uppdrag att sälja 30 % av bostadsbeståndet, cirka 350 lägenheter. På kommunfullmäktige 24/9 ställde jag frågan till Kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson (SD), till lika ägarombud i AB Bjuvsbostäder, varför man inte går ut på öppna marknaden via mäklare med en försäljning av AB Bjuvsbostäders lägenheter.

Svaret blev att: ”Hur försäljningen ska gå till bestämmer Bjuvsbostäders styrelse själv och man har gjort bedömningen att detta tillvägagångssätt var det bästa”.

Samma kväll beslutade kommunfullmäktige om försäljning av Flamman för 2,7 Mkr och f.d. kommunhus i Ekeby för 9,6 Mkr. Dessa försäljningar har gjorts via mäklare som man brukar och ska göra.

Underkategorier

Mitt Bjuv - Bjuv

Mitt Bjuv - Billesholm

SÖK

GÅNG

Utreds för misstänkt stöld

04-06-2021

KOMMUNALT En högt positionerad facklig företrädare anställd i Bjuvs kommun har stängts av från jobbet. Personen är misstänkt för stöld från arbetsgivaren och utredning pågår.

Läs mer

Biblioteken säljer ut tidskrifter

23-04-2021

KULTUR Bjuvs Bibliotek säljer ut gallrade årgångar av tidskrifter på biblioteken i Bjuvs kommun. Med början i Billesholm tisdag 4 maj kl. 13.00,  Bjuv och Ekeby torsdag 6 maj kl...

Läs mer

Julstugan i Centrumkyrkan blir digital

29-11-2020

JUL 2020 Julstugan i Centrumkyrkan blir digital - 50-årig tradition i ny form. I 50-år har CKU haft Julstuga i Centrumkyrkan på första advent. På grund av pandemin kommer Julstugan i...

Läs mer

Webinarium för företagare om att minska …

18-11-2020

FÖRETAGARE Skånes kommuner arrangerar den 25 november ett webbinarie för företag i Skåne där vi ger tips på hur de kan minska sina elkostnader. Det berättar Bengt Fellbe, näringslivssamordnare i...

Läs mer

Spökvandring på bibblan – Bjuvs bibliote…

23-10-2020

HALLOWEEN Efter stängning kryper varelser, andar och annat otäckt fram från bibblans vinklar och vrår. Vi vet egentligen inte riktigt vad det är eller vem det är. Vågar ni se...

Läs mer

Författarbesök på Billesholms bibliotek

12-09-2020

FÖRFATTARMÖTE Kom och lyssna på när våra två lokala författare berättar om sina författarskap och böcker. En väletablerad deckarförfattare med ursprung i Billesholm. En ganska nyinflyttad och i början av...

Läs mer

Hälsosamma bad och hygieniska klinker

26-08-2020

HISTORIA Bjuvs bibliotek inbjuder onsdagen den 23 september till en historisk resa från Ekeby badhus och ut i ett industriellt landskap. Trädgården utanför badhuset är mötesplatsen och scenen. Publiken bjuds på...

Läs mer

Häng med på digital hälsomässa från Bill…

27-06-2020

KULTUR Idag lördag blir det inget strandväder om vi ska tro på väderprognosen. Då kanske det passar bra att öppna appen Zoom och helt kostnadsfritt lyssna både på klokheter gällande...

Läs mer

Event om häxprocesserna i Älvdalen

15-05-2020

KULTUR Författaren Annika Andebark, Billesholm, håller minnesevent om häxprocesserna i Älvdalen.  Är du nyfiken så finns hon imorgon lördag 16 maj på Bjuvs bibliotek mellan kl 10-13. Lördagen den 16 maj...

Läs mer

Ekeby möbler dementerar skvaller

13-03-2020

DEMENTI Emma Persson på Ekeby Möbler informerar kring ett rykte som går i byn:   - Vi har fått information om att ett rykte florerar här i vår by om att Ekeby...

Läs mer

Tips- och trimbingo skjuts upp

13-03-2020

FRITID Friluftsfrämjandet Söderåsen skjuter upp starten på tips- och trimbingo p.g.a risken för smitta för deltagarna. Och önskar alla varmt välkomna lite senare i år.

Läs mer

Dags för sportlov i Bjuvs kommun

11-02-2020

LOV Vecka 8 är det sportlov i Bjuvs kommun och då blir det ett blandat sportlovsprogram med flera olika aktiviteter för barn och unga. Men redan den 14 februari -...

Läs mer

"Det är en konst att höras"

11-02-2020

KULTUR " Det är en konst att höras" heter en föreläsning på Bjuvs bibliotek den 5 mars kl. 18.30 av Jessica Hallbäck. Jessica Hallbäck har blivit känd för sina samhällskritiska och...

Läs mer

Mat kultur och språk - Björn Ylipää

24-01-2020

POTATISMAGI Föreläsning med Björn Ylipää tisdagen den 11 februari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Mandelpotatisen rycks ur jorden, den umamifyllda smaken kommer från karaktärsskapande kriterierna som platsen där den växt ger...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storlek mm - Info här »