BJUVSNATT Naturnatten som Naturskyddsföreningen ordnade den 5 juni blev en övning i konsten att lyssna till nattens ljud och samtidigt prata.
För visst kan det vara svårt att hålla tyst när man träffar människor med samma intresse som man själv har. Om detta och om vad vi hörde denna kväll och natt ska jag nu kort berätta.

Kvällen var annonserad som ett bra tillfälle att lyssna på försommarens fågelkonsert och gruppen om sju personer mötte upp i Norra Vram. Efter en stunds samspråk – d.v.s. prat i mun på varandra om det som förenade oss, angjorde vi Evadal. En svag vind från en nedgående sol fylldes med våra förväntningar och en lätt unken doft från Biogasanläggningen.

Här skulle vi i alla fall få lyssna på en av vassens tjatigaste fåglar – rörsångaren. Han hade gott sällskap av kvällens ekvilibrist – kärrsångaren. Dessa uppträdde sedan förutom häger, gravand, sävsparv, näktergal och gök till en bakgrund av allehanda ånkor, pjoddar, alikor och krogenäbbar. Ljudkulissen blandades med våra minnen och upplevelser om fåglar i allmänhet och kvälls-/nattsångare i synnerhet.

Sålunda föll det sig, att de olika fågellätena noterades samtidigt som vi samtalade. En märklig upplevelse och bevis på gedigen simultankapacitet – gällde åtminstone oss män som inte har kvinnans förmåga att göra olika saker samtidigt.

Stämningsfull inramning
På detta tema fortsatte kvällen med tre besök längs Vegeå. Selleberga strax nedströms Findus reningsverk gav mersmak bl.a. med en vackert poserade taltrast mot kvällshimmeln.

Här anslöt sig sedan  kvällens pajas – härmsångaren, vars läten verkligen kan förvirra den seriöst lyssnande fågelskådaren. Fellebergas gamla kvarndamm och lätt brusande å gav en stämningsfull inramning till den begynnande natten, som alltmer påminde om gamla tiders beskrivna järnnätter.

Detta var också något som påverkade föreställningens final – besök på Jordberga med nattsångarna gräshoppsångare och flodsångare. Det blev helt enkelt för kallt. De frös väl om näbben. Vi blev dock hälsade av nattpatrullens morkulla. Och kunde avslutningsvis kring midnatt konstatera att kvällen verkligen gav mersmak till flera besök i trakten.

En tidig  morgonvandring  längs Vegeå och Hallabäcken tillsammans med likasinnade som både kan samtala och lyssna blir en social naturupplevelse av klass.

Kurt Månsson, Naturskyddsföreningen Söderåsen

Många som är vana att resa långt bort för att se något nytt blir helt betagna av att få en sådan här upplevelse hemmavid, berättar Kurt Månsson.
Alla de här fåglarna deltog i konserten som nattvandrarna bjöds på:
 

Sävsparv

Fiskmås 5 st
Gräsand i mängd Svarthätta 2 st
Ormvråk Trädgårdssångare 1 st
Glada Härmsångare 2 st
Brun kärrhök hanne Gräshoppssångare 2 st
Hämpling Lövsångare 2 st
Ärtsångare Taltrast 2 st
Bofin Koltrast 2 st
Ladusvala Morkulla 1 st
Tornseglare Rödhake 3 st
Hussvala Gärdsmyg 1 st
Sädesärla Gravand 2 st
Gransångare Sånglärka 4 st
Törnsångare Kråka 1 st
Kärrsångare 6 st Grönfink 2 st
Rörsångare 2 st Gulsparv 1 st
Gråhäger 2 st Gök 1 st
Järnsparv 1 st Tornseglare 2 st

Du kan lyssna till hör fåglarna låter här: www.sr.se.