FINDUS Uttalande till stöd för manifestationen för jobben i Bjuv. Från socialdemokraterna Skåne till bröderna och systrarna i S Bjuv.

Socialdemokraterna i Skåne kräver att Findus drar tillbaka sitt varsel i Bjuv

Företagsledningen för Findus måste ta sitt ansvar för det varsel man lagt i Bjuv. 450 anställda, 500 odlare och fler därtill av underleverantörer och kringverksamhet berörs av de varsel företaget lagt.

Under mer än ett sekel har arbetarna på Findus, Bjuvs kommun, lantbrukare och underleverantörer varit lojala mot de ägare som drivit verksamheten i Bjuv. Verksamheten är rik på traditioner, modern, väl fungerande och går med vinst.

Nomad Foods övertagande av Findus framstår allt mer som ett sätt att göra sig av med en framgångsrik konkurrent. Med ett pennstreck försätter företaget hundratals människor i ovisshet om sin framtid.

Findus som varumärke är dominerande inom stora delar av branschen frysta grönsaker och färdigmat. Skälet till framgångarna sitter inte enbart i skicklig marknadsföring utan främst genom de skickliga och engagerade arbetarna som nu riskerar att skickas ut i arbetslöshet.

Regeringens engagemang är tydligt. Statsminister Stefan Löfven har krävt att företagsledningen träffar företrädare för regeringen för att förklara sitt agerande. Arbetsmarknadsministern har redan träffat företrädare för Livsmedelsarbetarförbundet lokalt och har lovat särskilt stöd till arbetsförmedlingen i Bjuv för att kunna möta varsel, näringsministern och landsbygdsministern har engagerat sig i företagets varsel. En särskild statssekreterargrupp är tillsatt.

Socialdemokraterna i Skåne, samlade i distriktskongress i Helsingborg, kräver att Findus drar tillbaka varslet och därmed visar ansvar för alla de som bidrar till att göra företaget lönsamt och till ett starkt varumärke.