Fullständig version DEBATT - MITT BJUV Det svar vi efterlyst från Niklas Svalö i nedanstående debattinlägg av oppositionsrådet Ninnie Lindell (M), även ordinarie ledamot i tekniska utskottet i Bjuvs kommun, har nu inkommit.
- Ninni du påstår att felanmälansystemet inte fungerar i vår kommun, jag har uppfattningen att det gör det visst, skriver Niklas Svalö och fortsätter:

- Efter ditt påstående i så väl fullmäktige som här på Bjuvsnytt angånde ett speciellt ärende så har jag tagit del av förvaltningens redogörelse i detta specifika fall. Som lyder:

”Det här aktuella fallet har vi ingen felanmälan på den 24/11.

Som beskrivits har medborgaren ringt in och meddelat felanmälan och av någon anledning har ingen felanmälan lagts in av oss.Troligen är det den mänskliga faktorn att detta har missats. När samtalet kommer kan vi vara ute någonstans i kommunen på annat uppdrag och tyvärr kan det då lätt falla bort innan man kommer in och kan göra en felanmälan.

När vi den 15 jan får vetskap om olyckan med hunden kör vi omgående ut och markerar hålet med en kon, locket var fastfruset och kunde inte rubbas av den personen. Nästa arbetsdag är vi ute med mer personal, får loss locket och lägger det på plats varefter vi sätter en betonggris över för att det inte ska inträffa igen. Vi kommer också inom det markera brunnen så det inte upprepas.

Stefan Sjölin
Teknisk Chef ”

 

Att den mänskliga faktorn ibland ställer till det händer oss alla, kanske du är ett undantag!

Så här fungerar det gällande felanmälningar i vår kommun:


Felanmälan/synpunkt

När man ringer in en felanmälan ber vi dem att i första hand gå in på hemsidan och göra sin anmälan.

Har man inte har möjlighet till detta själv läggs felanmälan in av vår personal.

Ringer man in och ärendet bedöms som akut läggs det inte in i felanmälan utan det åtgärdas omgående.

Alla felanmälningar som inkommer läses dagligen och utifrån anmälans art görs en bedömning hur och när det ska åtgärdas.

Det finns på hemsidan ett telefonnummer som man ska ringa under dagtid om man anser att ärendet är av akut art.

Bedöms det att vara en synpunkt och ingen felanmälan antecknar vi detta men ingen felanmälan görs då detta inte är en felanmälan.

Som jag avslutade mitt svar till dig i fullmäktige svarar jag dig igen, jag kommer att ta upp diskussionen ang felanmälningar i tekniska utskottet där även du Ninnie Lindell sitter med som ordinarie ledamot.

Jag ser fram emot din redogörelse i utskottet vad gäller ditt påstående ”att det här duger verkligen inte, vi ska ta tag i detta omgående så att det fungerar framöver, för det ska vara ordning i vår kommun på felanmälningar”.

Niklas Svalö (S)
Ordförande Kommunstyrelsens tekniska utskott

Här kan du läsa Ninnie Lindells brev om Felanmälan och det aktuella fallet.


Copyright foto: Wikimedia, Downtowngal