DEBATT En av de största snackisarna i Bjuv är kommunens Felanmälan. Fungerar den eller inte?
Med ett konkret exempel har Ninnie Lindell, Moderat oppositionsråd, försökt få svar från Niklas Svalö, ordförande i Tekniska utskottet.

Svaret kallar Lindell ett ”God dag yxskaft-svar”. Och därför har hon skrivit en öppen kommentar till Svalö.

 

I en första öppen fråga till Niklas Svalö (S) angående Felanmälan skrev Ninnie Lindell om en anmälan till Tekniska den 24 november 2015. Ett brunnslock hade flyttat på sig och det hade därmed uppstått en 10 centimeter bred öppning mellan brunn och lock. I närheten finns en gång- och cykelväg som används av barn för att ta sig till skolan och anmälaren ville förhindra att en olycka skedde.

Tekniska svarade enligt Lindell med att sätta upp en kon på brunnen men ingen felanmälan lades enligt Lindells brev upp på kommunens hemsida.

Några dagar går och så den 15 januari 2016 så fastnar en hund med tassen mellan brunn och lock. Hunden får panik när matte ska hjälpa den att komma loss och biter sin ägare. Som får sys på flera ställen.

Då läggs en felanmälan in på kommunens hemsida, enligt oppositionsrådet.

- Hade nu detta ärende hanterats rätt så hade varken hund eller ägare behövt utstå så mycket lidande, konstaterar Ninnie Lindell.

- Med anledning av det som hänt vill jag också fråga tekniska utskottets ordförande Niklas Svalö om inte det är praxis att alla fel läggs in i felanmälan på hemsidan oavsett hur de förmedlas till tekniska och en prioriteringsordning finns väl på hur allvarliga felen är?    

Niklas Svalö svarade Ninnie Lindell under kommunfullmäktigemötet den 28 januari 2016. Svaret utgjordes av att Svalö förklarade för Lindell hur och var en Felanmälan görs. Något hon uppfattade som ett ofullständigt svar. Hon har därför författat ett nytt brev till samme mottagare:

- På Kommunfullmäktige gav jag ett exempel från den ständigt pågående diskussionen om felanmälningssystemet i Kommunen. Vi vet alla att detta är en av kommuninvånarnas största ”snackisar”.

- Upplevelsen bland folk av att inte bli tagen på allvar eller att det är lönlöst att anmäla då saker och ting inte åtgärdas, vittnar om att det inte fungerar med felanmälan, fortsätter Lindell och tillägger:

- I går läste Niklas Svalö upp sitt svar som var ett svar på hur kommuninvånaren skulle gå tillväga för att anmäla enligt hur man ser på det inifrån Kommunhuset.

- Jag skulle önska att (S) som styr med (C), (L) och (KD) samt (V) skulle säga ” det här duger verkligen inte”. Vi ska ta tag i detta omgående så att det fungerar framöver, för det ska vara ordning i vår kommun på felanmälningarna.

Moderatledaren avslutar sitt andra brev med:

- Invånarna är våra bästa garanter för att vi ska få bra information för att åtgärda allt från trasiga lampor till hål i vägar och som nu brunnslock som är på kant med risk för skador för enskilda och deras husdjur.

- Det hade visat på handlingskraft och varit ett svar som kommuninvånarna förtjänar för att lösa problemen som uppstår med jämna mellanrum. 

Om Niklas Svalö väljer att svara på Ninnie Lindells inlägg här så kommer vi att publicera även det.

Redaktionen