FÖRMYNDARSKAP När ska ni se till att trygga utsatta människors pengar så att inte någon som ska hjälpa dom kan förskingra så lättvindigt som återigen sker? 
Skrota nuvarande Förmyndarskap med Överförmyndare som inte gör sitt jobb. Förtroendet är nu noll. Låt jurister sköta deras ekonomi och låt auktoriserade revisorer kontrollera de årliga redovisningarna. Låt sen ett personligt ombud hjälpa dom med att bevaka deras rättigheter på alla plan.

Återigen drabbas utsatta människor av samvetslösa personer som är God man, förvaltare eller förmyndare åt dem läser jag på SVT-text-TV idag 2016-04-24! Hundratals miljoner är inte redovisade och ingen vet var pengarna tagit vägen. Länsstyrelsen har slumpvis kontrollerat åtta tusen akter som är en bråkdel av alla akter som finns.

Hur ser det ut på de akterna? Tänker man kontrollera alla nu eller hoppas man att det är ok med dom? Hur kan överförmyndarna som är högst ansvariga låta detta ske? Hur kan man använda ett sådant system som är så ihåligt! Obegripligt.

Detta är en oacceptaglig skandal och ska inte kunna vara möjligt att förskingra dessa utsatta människors pengar. Jättetråkigt för de förmyndare som sköter sig rättrådigt. Det står också klart att en del har allt för många uppdrag så att både tid och ansvar åsidosätts och sen Överförmyndare som inte gör sitt jobb som dom är satta att sköta. Vem är ansvarig och får nu de drabbade sina pengar åter? Är pengarna inskrivna från början så är kommunerna ansvariga anser jag och får stå för återbetalning.

Claes-Göran Nilsson
Billesholm