Bildsnitt ur katalogen Vision 2020.

DEBATT För några dagar sedan ifrågasatte jag Bjuvs förmåga att göra "en Höganäsare". Det fick kommunalrådet Anders Månsson att ta till orda och beskriva hur han vill se Bjuvs framtid. Debatten lästes av många och fler inlägg kom. Idag publicerar vi ytterligare ett.
Min egen rubrik var Höganäs kan - Kan Bjuv? och den talar väl egentligen för sig själv. Anders Månssons var var "Bjuv kan - och håller på för fullt". Susanne Ohlsson i Billesholm uppmande Månsson att "Våga ta stora beslut!"

Idag säger ytterligare en engagerad Billesholmare hur han tänker. Det kan kort uttryckas så här:

- It takes money to make money heter det i USA och ska Bjuv med på tåget 2020 så måste det till investeringar nu.

De tidigare debattinläggen kan du läsa här nedanför.
 
Höganäs kan - Kan Bjuv?
 
Bjuv kan - och håller på för fullt!
 
Satsa Anders! Våga ta stora beslut!
 
 

"Mycket mer kan hända"
av Matthias Åkeson

- Jag blev väldigt inspirerad av debatten kring framtiden för Bjuvs kommun. Jag håller med om att saker händer, men mycket mer kan hända. Jag tror också att en viktig nyckel är det som Susanne Ohlsson skriver om. Nämligen att öka intäkterna genom att attrahera inflyttning av människor i arbete. Människor som uppskattar att bo i en kommun med alla de fördelar som Bjuv kan erbjuda i form av rikt fritidsliv.

Se till att satsa på att göra Bjuv till en attraktiv boendekommun. Skolan har gjort en fantastisk resa. Bra gjort! Fortsätt nu med att göra ALLA orter i kommunen attraktiva att bo i.

Till exempel att göra Billesholm till en ort som kan attrahera nya invånare från Lund-Malmö, vilka kan pendla med den nya järnvägen. Hur göra? Jo, fortsätt erbjuda nya tomter. Se till att ordna säkra cykelvägar med räcke, övergångsställe, belysning. Sköt om grönytor och de små skogsdungar som växer igen av sly. Möjliggör ombyggnad av gamla stationen som ivrigt väntar på att sina nya ägare ska få tillstånd från kommunen.

Det finns många som bott länge i kommunen i villor byggda mellan 1950-1970 och som nu söker enklare boende, men inte vill flytta från byn de bor i pga vänner, familj, trivsel mm. Se till att kunna erbjuda denna typ av enklare boende för att underlätta generationsväxling som kan ge mycket ökade skatteintäkter.

It takes money to make money heter det i USA och ska Bjuv med på tåget 2020 så måste det till investeringar nu.
 

Matthias Åkesson, Billesholm