DEBATT Vill Ship to Gaza stödja och hjälpa befolkningen i Gaza på ett konstruktivt och humanitärt sätt, vilket jag verkligen uppmuntrar, så angör man den israeliska hamnen Ashdod och låter Israel kontrollera frakten. Det skriver Ewa Jonsson (KD).
Bilden kan jag framkalla på min näthinna närsomhelst. Det är några kvinnor och barn i Gaza som sitter under ett parasoll och njuter vid den härliga medelhavsstranden. Jag gladdes med dem och såg framför mig hur den palestinska myndigheten skulle börja bygga upp Gaza och ge befolkningen där en bra tillvaro.

Det är hösten 2005. De 9 000 israeler som bodde i Gaza och den siste soldaten har lämnat efter ett beslut i det israeliska Knesset (riksdagen) med önskan och hopp om fred och ett slut på raketbeskjutningarna från Gaza som då pågått sedan 2001.

Israelerna lämnade mark bakom sig som nu fanns tillgänglig för jordbruk och bostäder. Men raketbeskjutningarna fortsatte och det byggdes ramper för att kunna skjuta ännu längre in i Israel.

Vapenfabrikerna i Gaza körde på högvarv och befolkningen i södra Israel tvingades tillbringa dagar och nätter i skyddsrum.

I det palestinska valet i januari 2006 (vilket också är det senaste palestinska valet) vann Hamas i Gaza vilket innebar att Fatah, efter en blodig maktkamp, lämnade området. Terrorn mot oliktänkande i Gaza eskalerade.

För att förhindra att vapen smugglades in i Gaza införde Israel och Egypten en blockad vilket innebär att allt gods som förs in i Gaza måste passera Egyptisk eller Israelisk säkerhetskontroll. FN-kommissionen som har undersökt den juridiska aspekten av blockaden fastslår bland annat i Palmerrapporten att Israels blockad av Gaza är laglig samt att Israel har rätt att agera på internationellt vatten för att upprätthålla blockaden. Den säger ”Israel står inför ett verkligt hot mot sin säkerhet från militära grupper i Gaza. Blockaden är därför en legitim säkerhetshandling för att förhindra att vapen förs in i Gaza sjövägen och dess upprätthållande är i enlighet med folkrättens krav.”

Ship to Gaza arbetar aktivt för att blockaden hävs. Nu planeras ett Ship to Gaza med enbart kvinnor för att stödja kvinnorna i Gaza. Jag uppmuntrar stöd till befolkningen i Gaza där många lever under svåra förhållanden under terrororganisationen Hamas styre.

Det har gått elva år sedan Israels ockupation av Gaza upphörde. Det är elva år då Hamasregimen har spenderat oerhörda summor på att importera vapen (trots blockaden), att bygga vapenfabriker att bygga lyxvillor till sig själva, att bygga tunnlar in under israeliskt territorium för att på så sätt nå israeliska städer och byar för att utföra terror i dessa.

Just nu arbetar Hamas i Gaza för att få fram vapen till nästa krig som man planerar och arbetar för.

Trots vapenvilan har det skett 15 raketbeskjutningar in i Israel i år, 2016.

Är då Gazaborna helt utan förnödenheter? Varje dag passerar 700 lastbilar från Israel in i området med mat, kläder, mediciner, byggmateriel för hus, etc. Varje dag passerar cirka 400 lastbilar från Gaza med gods som förs in i Israel för export till främst Israel, Västbanken, Jordanien och flera andra länder. Det är i första hand jordbruksprodukter som exporteras men även textilier, träslöjd med mera.

Israel är omgivet av starka krafter som vill utradera landet från kartan. Hamas är en sådan kraft. Om Ship to Gaza ställer sig bakom den strävan ska man fortsätta på den linjen man har börjat. Då blir det fritt fram för bland annat Iran, som har som mål att utplåna Israel, att föra in enorma vapenarsenaler i Gaza. Islamiska Staten, som är stark i Sinai, kan verkligen etablera sig. De som skulle drabbas hårdast är just kvinnorna som Ship to Gaza vällovligt vill hjälpa.

Vill man stödja och hjälpa befolkningen i Gaza på ett konstruktivt och humanitärt sätt, vilket jag verkligen uppmuntrar, så angör man den israeliska hamnen Ashdod och låter Israel kontrollera frakten.

När detta är klart korsar man gränsen mot Gaza där man kan stödja kvinnorna och överlämna den hjälpsändning som man har med sig. Om det är lika stor last som vid förra Ship to Gaza-expeditionen så räcker det med en skottkärra, den bestod nämligen av 18 fotbollar och ett platt paket som sades vara en kylanläggning!

Ewa Jonsson

 

Ewa Jonsson

Ewa Jonsson är kristdemokrat och ledamot av kommunfullmäktige i Jönköping. Hon har bott och arbetat i Jerusalem i tio år, håller föredrag om Israel/Palestina och med sin man leder hon resor till Israel.