Svar på insändare till Bjuvs Nytt 2016-07-20.

Direkt efter regnet den 15 juni togs kontakt med NSVA om hur läget var i Bjuvs kommun.

Regnmängder på över 120 millimeter under cirka 3 timmar uppmättes i Bjuv. Detta ställer enorma krav på våra ledningssystem.

 

Sedan den 16 juni jobbar nu NSVA med att kontrollera ledningsnätet i de drabbade områdena. Detta för att dels hitta förslag på förbättringsåtgärder samt att utreda ansvarsfrågan. Vilka åtgärder och lösningar som kommer att behövas ska redovisas av NSVA under hösten.

Hur vi ska lösa de olika problem som finns kommer naturligtvis att vara av högsta prioritet då vi ser hur negativt detta påverkar våra innevånare.

Anders Månsson

Kommunstyrelsens ordförande
Bjuvs kommun

Läs tidigare inlägg i debatten här.