SKOLTRÄFF Allt sedan skoltiden har vi haft en troligtvis unik sammanhållning. Året efter grundskolans avslutning träffades vi på Stora Mörshög, där en av våra klasskamrater bodde på den tiden. Därefter har vi träffats med fem års mellanrum, sju och tio.

Lördagskvällens träff 27 augusti var dels för att fira alla halvsekelsjubilarer i klassen och för att vi fortfarande trivs i varandras sällskap.

När vi berättar för dem som gått i skolan i Bjuv i andra klasser så kommer frågan " klassträff?? Träffas ni fortfarande??"

Vi har i dag lika kul som vi hade under skoltiden, lekis, 9:an,  och vi är oss lika, även om rynkorna tilltagit på de flesta av oss.

År 2002 firade vi att det gått 20-år sedan avgång från grundskolan. Då träffades vi i Parken i Billesholm och då tillsammans med alla Bjuvsklasserna.

 Nästa år satsar vi på att samla alla Bjuvsklasserna, avgångsår -82, igen. Då är det 35 år sedan vi lämnade Varagårdsskolan som 16-åringar och det måste uppmärksammas.

Vi  planerar åter för en träff i Parken.

Genom Ann-Charlotte Hammar Johnsson
Klass 9:1 Varagårdsskolan, avgång 1982.