Uppdaterad 7 - VALUPPTAKT  Vet ansvariga politiker hur barnen har det i skolan eller inte? Det är frågan i den långlivade debatten Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) och Ann-Sofie Fridehjelm (S), ordförande i Barn och utbildningsnämnden. Fridehjelm får draghjälp av den politiska majoriteten. Men Hammar Johnsson backar inte.
Fridehjelm fick tidigare i veckan genom den politiska markeringen nedan draghjälp av hela majoritetsstyret S-KD-L-C.

Men Hammar Johnsson backar inte - trots hårda ord som "baktalare" och  "politiskt spel". Här svarar moderaten såväl Ann-Sofie Fridehjelm som hela ledartrojkan:

OBSERVERA att på denna sida hittar du det senaste inlägget längst ner.

Insändare från majoritetspartierna i Bjuvs kommun:
- Det är mindre än ett år kvar till valet till riksdag, landsting och kommun. Om ett år ska vi invånare bestämma vem vi vill ska styra Bjuvs kommun de kommande fyra åren.
De senaste tre åren har vi- socialdemokrater, liberaler, kristdemokrater och centerpartister haft ett nära samarbete om hur vi vill utveckla Bjuvs kommun. Vi har inte alltid varit överens, tvärtom, diskussionerna har varit många och intensiva. Så ska det vara, politik handlar om idéer, viljor, samarbeten och att hitta lösningar. 

- Vi har däremot alltid varit överens om att vi vill utveckla vår fina kommun och vi ser hur kommunen de senaste åren har starkt utvecklats i en mycket positiv riktning. Bostadsbyggandet är igång, skolresultaten är höga och vår offentliga miljö utvecklas. 

Därför tycker vi det är märkligt när en av våra representanter för Bjuvs kommun, riksdagsledamoten Ann-Charlotte Hammar Johnsson öppet baktalar vår kommun och tydligt visar att hon inte har något förtroende för medarbetare i kommunen.  Vi vill därför tillsammans, över partigränser, göra klart och tydligt, att vi har fullt förtroende för våra medarbetare och vår tjänstemannaorganisation. Vi är stolta över det fantastiska arbete som varje dag görs inom skola, vård, omsorg och alla våra andra kommunala verksamheter. Vi vet att det ibland blir fel. Då har vi system för att göra om, göra rätt och lära oss av våra misstag.

- Vi går in i valåret med förhoppningar och förväntningar på bra politiska debatter. Låt oss diskutera hur vi på olika sätt vill utveckla vår kommun och vad vi vill satsa på. Låt oss debattera våra olika åsikter om vad som vi kan göra bättre för våra invånare. Låt oss lyfta blicken och föra politik över de stora och riktiga frågorna.

 

Bjuv 2017-09-18

Martin Fridehjelm                     Nils Nilsson                 Urban Berglund             Krister Bergsten
Socialdemokraterna                   Centern                         Kristdemokraterna           Liberalerna

Det senaste inlägget alltid längst ner på sidan

Hammar Johnsson svarar kommunledningen:

"Ni får väl ändå börja med att ta reda på fakta"

Jag skulle vilja veta om herrarna Fridehjelm (S), Nilsson (C), Berglund (KD) och Bergsten (L)har egna barn och barnbarn i skolan. I så fall vill jag fråga er hur ni skulle vilja att de har det på morgonen innan de går iväg till skolan? Inte skulle ni vilja att de lämnar med en klump i magen, att de är rädda och oroliga över sin skoldag? 

Ni skulle inte vilja att de har svårt att lära för att det inte är arbetsro. Jag tänker också att ni vill att personalen ska kunna utföra ett bra arbete tillsammans med era barn och barnbarn, och att de elever som behöver hjälp och stöd också ska kunna få det. Alla elever ska kunna få ett bra liv efter examen.

Och ändå så väljer ni att gömma undan dessa berättelser genom att angripa mig för att ” baktala kommunen”, och ni sticker huvudet i sanden och låtsas som om det inte finns några bekymmer. Ni får väl ändå börja med att ta reda på fakta.

Det förvånar mig - och säkert än mer eleverna, deras familjer och personalen, att ni väljer att ta avstånd från, och raljerar över det jag skriver och sätta kommunen över era invånare. Ni skriver att ni under tre år haft ett nära gemensamt samarbete mellan er. Under samma tidsperiod har elever mått dåligt och några har valt att lämna sin skola. Tre år – det är en lång tid. Jag tror inte på att tysta ner saker – det hjälper ingen. Lyft upp saker i ljuset och hantera dem. Skolan och barn- och ungas utbildning är en av grundstenarna i den kommunala verksamheten. Det är en prioriterad fråga för mitt parti.

Jag hoppas att ni alla läst Helsingborgs Dagblad i dag där tidningen skriver att ” Bjuvs kommun inte har följt skollagen” och att elevens rädsla för hot och kränkningar i skolan ledde till periodvis hög frånvaro för eleven. Det är hög tid att detta tas på allvar nu och att ni tar tag i de utmaningar som finns på skolans område. Så och endast så kan vi få en bra utveckling av vår kommun och för dess invånare. För mig är detta att lyfta blicken och se till att skolan står i fokus som ett av de allra viktigaste områdena för politiken. För mig är just skolfrågan en av de stora frågor som ni säger er vilja lyfta och diskutera. Men ni delar uppenbarligen inte denna åsikt då ni skriver att ” ni vill lyfta blicken och föra politik över de stora och riktiga frågorna. Jag hoppas att ni ändrar er och ser utbildning som en av de mest grundläggande delarna i den kommunala verksamheten oaktat dag, vecka, månad eller år.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Ledamot kommunfullmäktige


Det senaste inlägget hittar du alltid längst ner på sidan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hela debatten mellan A-C Hammar Johnsson och A-S Fridehjelm finns här

Här följer debatten som initierades av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) och som sedan i flera omgångar bemötts av Ann-Sofie Friedehjelm (S).
Det senaste inlägget hittar du längst ner på sidan och majoritetsstyrets inlägg ovan är alltså ett svar från högre ort. Till Ann-Charlotte Hammar Johnsson.
Uppdaterad 4 - DEBATT Med anledning av att en elev begärt att få byta skola i kommunen p.g.a. att det saknas arbetsro och att det är stökigt, pågår i Bjuvsnytt en debatt mellan Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) och Ann-Sofie Fridehjelm (S). Följ debatten här.

Det hela har sin upprinnelse i att Ann-Charlotte Hammar  Johnsson på augustimötet i Bjuvs kommunfullmäktige inte var nöjd med det svar hon fick från Ann-Sofie Fridehjelm, som är ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Så här inleddes debatten som nu blivit en följetong här i Bjuvsnytt. 

 - Frågan jag ställde var om ordförande var informerad, vilket hon svarade att hon är, skriver Ann-Charlotte Hammar Johnsson i sitt första debattinlägg.

- På frågan om vad som gjort för att komma tillrätta med problemen uteblev svar,fortsätter hon. Istället lästes en beskrivning upp om att invånarna ska göra saker på rätt sätt genom att gå via kommunens hemsida...

- Dessutom, återigen, hänvisades det till att skolinspektionen berömt skolan förra året. Ett annat vanligt svar ” vi har tillit till personalen” används flitigt av (S). Om det kommer signaler om lärare som ger upp och lämnar, utlovade resurser som uteblir, elever som inte mår bra i sin arbetsmiljö, lärare som tvingas undervisa i 20 minuterslektioner (absurt), och svaret från (S) blir ” vi har haft skolinspektion här förra året och de är nöjda och vi litar på personalen” då vill jag påstå att man inte förstår sitt ansvar och man lämnar därmed såväl elever som personal därhän.

Därmed växer problemen och blir än större.

Det jag fått berättat för mig gör att jag blir riktigt arg. Jag ser mycket allvarligt på att det verkar råda en kultur där locket läggs på och människor lider i det tysta med en situation som om den inte förändras blir katastrofal. Det är redan illa.

Därför Ann-Sofie Fridehjelm vill jag på kommuninvånarnas, elevers och lärarnas vägnar veta om du som ordförande tänker ställa krav på att åtgärder vidtas omedelbart och att det finns en plan samt att nämnden hålls informerad om läget så som sig bör i en politiskt styrd organisation.

Till er som tror att politiker i nämnder blir informerade, så kan jag bara säga att så inte är fallet. Det har gått fel och snett när inte det är så och det som inte anmäls finns inte - det är den bistra sanningen, avslutas Hammar Johnssons inlägg.

Det senaste inlägget alltid längst ner på sidan

Fridehjelm svarar:

- Tack Ann-Charlotte för dina frågor och synpunkter. 

Det är alltid ett nederlag när ett barn eller en förälder inte är nöjd med sin situation och i detta fall, sin skola. För att på allra bästa sätt kunna hjälpa både barnet och föräldern, och att lära oss av situationen, har vi väl inarbetade rutiner när sådant händer - både genom kontakt med rektor, verksamhetschef och förvaltningschef. I Bjuv har vi dessutom ett elevombud, vars uppdrag är att vara barnens advokat. 

Ett viktigt uppdrag för att möta eleverna på bästa sätt och för kunna förändra då det finns behov. 

Jag beklagar verkligen att du Ann-Charlotte har personliga kontakter som inte är nöjda med sin skolgång. Det är inte bra och det tar jag på allra största allvar. Jag får be dem att prata med sin rektor som är den person som vill göra det bästa av sin verksamhet. Varje dag sker det massor i våra skolor, både bra och mindre bra saker. Jag får inte information om varje händelse och varje individärende, det är inte möjligt och det är inte heller mitt uppdrag. Däremot känner jag mig trygg i att vi har de allra säkraste systemen för att fånga upp varje barn och varje händelse.  Aldrig någonsin har vi i barn- och utbildningsnämnden fått så mycket information om verksamheten. Så ditt påstående om att politiker i nämnden inte blir informerade håller jag verkligen inte med om.

Mitt uppdrag som politiker är att skapa de allra bästa förutsättningarna för våra barn i Bjuv. De ska få fortsätta att utvecklas och skapa sin egen framtid.

Det går fantastiskt bra för våra skolor och jag är så stolt över det som vi har åstadkommit de senaste åren. Skolresultaten ligger stadigt kvar bland de högsta i Sverige sen tre år och som en av få kommuner är vi gröna i Skolinspektionens regelbundna granskning. Runtom i landet talas det om Bjuv och hur vi har lyckats med måluppfyllelsen. Dessutom visar medarbetarundersökningen på stor motivation hos våra medarbetare. De trivs hos oss!

En av förklaringarna bakom vårt lyckade arbete är tillit. Tillit mellan elever och lärare, tillit mellan medarbetare och chef och tillit mellan förtroendevald och tjänsteperson. Vi litar på varandra och vi har system för att när något går fel, följa upp och rätta till.

Jag undrar hur din förklaring lyder Ann-Charlotte?
 

Ann-Sofie Fridehjelm (S)
Ordförande Barn-och utbildningsnämnden

Det senaste inlägget alltid längst ner på sidan

Hammar Johnsson: "Sluta vara systemförvaltare - se verkligheten"

- Ingen elev ska behöva byta skola p.g.a. att denne upplever oro, stök eller för att det förekommer kränkningar eller hot, inleder Annä-Charlotte Hammar Johnsson sin reaktion på svaret hon fick av Ann-Sofie Fridehjelm. 

Elever ska inte gå till skolan med en klump i magen och personalen ska kunna utföra sitt arbete. Detta och mer därtill skulle jag önskat att Ann-Sofie Fridehjelm (S) skulle svarat som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Istället säger hon ” det går fantastiskt bra för våra skolor”, ett svar som inte med en enda stavelse berör de människor som sliter i vardagen och det allvarliga i det jag tar upp kring skolan.

Det är både nödvändigt och bra att skolresultaten ligger stadigt och ökar i vår kommun. Men det mäter inte den fysiska arbetsmiljön här och nu och platsen som kommunen har, nr 73 på listan, är inte ”bland de högsta i landet” som Ann-Sofie Fridehjelm skriver. Ambitionen för kommunens barn – och unga ska vara hög, det är så vi stärker dem.

Kommunen ska ha sikte på topp 10 av kommuner i landet. Ni hjälper dock ingen genom att inte ta itu med - eller erkänna de problem som finns. Dessutom har föräldrarna i det nämnda fallet gjort allt korrekt. De övriga eleverna i klassen nämner inte Ann-Sofie alls och inte heller den oro, föräldrar använder begreppet ”kaos”, som råder.

Sluta vara systemförsvarare och ta reda på hur det verkligen går till under en skoldag eller ett par. 

Ingen verksamhet är behjälpt av att ordförande abdikerar från sitt politiska ansvar. Nämnden ska hållas informerad i en politiskt styrd organisation, och åtgärder vidtas och redovisas.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Ledamot kommunfullmäktige

Det senaste inlägget alltid längst ner på sidan

"Jag har inte abdikerat"

Nej, Ann-Charlotte, jag abdikerar verkligen inte från verksamheten och du äger långt ifrån alla sanningar.

Sedan jag blev ordförande i barn- och utbildningsnämnden har jag regelbundet besökt alla våra olika verksamheter som utvecklas bäst av de som arbetar i den dagligen. Varje dag görs otroligt mycket arbete för att få våra barn och ungas arbetsmiljö trygg och säker. Lärarnas arbetsmiljö tas på allvar och vi är väl medvetna om var vi behöver sätta in insatser. 

Vi satsar starkt på GIRFEC som ska fånga upp våra barn och unga och göra det allra bästa genom tidiga insatser. Det är i sammanhangen som verksamheten måste få göra skillnad genom medvetet arbete och genom tillit. Nämnden har tillsammans valt ut de mål som vi tycker behövs. Vi får kontinuerligt återkoppling och kan därför påverka och utveckla verksamheten till det bättre. Detta arbetssätt borde dina partivänner Bertil Olsson, Jörgen Johnsson och Niels Madsen, som alla sitter i nämnden för moderaterna, informerat dig om. De har varit högst delaktiga i arbetet. 

Bjuvs kommun har på några år utvecklats till en fantastisk skolkommun och tillsammans fortsätter vi det arbetet. Det blir därför oroande när du, Ann-Charlotte, försöker  förstöra även dina egna partivänners arbete i nämnden. De är nämligen väldigt insatta i den information och återkoppling vi får från verksamheten. Vi vet att vi har stora utmaningar på flera plan och tar ett gemensamt ansvar för våra elever och medarbetare i kommunen. Detta borde framkommit på era interna möten i ert parti.

Det är för mig en gåta att du som politiker, på riksdagsnivå, har så starka behov av att motarbeta den kommun där du själv växt upp och valt att bo i. Detta påverkar tyvärr också all verksamhet negativt. Utveckla istället er politik och sätt visioner och mål på det Bjuv som du vill ha. Låt verksamheten få göra skillnad i sitt arbete, varje dag. Vi arbetar medvetet för att ge de bästa förutsättningar utifrån de kunskaper vi har om verksamheten."


Ann-Sofie Fridehjelm (S)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Det senaste inlägget alltid längst ner på sidan

"Hur tydlig ska jag vara?"

Tack för svaret Ann-Sofie Fridehjelm. Ett svar där du återigen visar på en avsaknad av förståelse. Hur tydlig ska jag vara?

Nämnden har inte fått den information som den är berättigade till enligt kommunallagen för uppdraget. De känner inte till - och har inte fått information om incidenter, anmälningar, brev från föräldrar. Varför är inte din nämnd informerad? Det finns bara två svar på detta. 1) Antingen så har du inte förstått att det är din skyldighet att se till att de ska informeras och att ni är ytterst ansvariga som politiker. 2) Du vet men har valt att inte hålla nämnden informerad, och det är milt sagt lika allvarligt.

Det är också min skyldighet som ledamot i kommunfullmäktige, och som oppositionspolitiker i kommunen, att lyfta frågan när jag får information. Det är inte att motarbeta, vilket du påstår att jag gör, utan det är att fullfölja mitt uppdrag med barnens bästa och personalens väl och ve för ögonen. Alla har rätt till en bra utbildning och en trygg arbetsmiljö. Det görs fantastiska saker i skolan varje dag, men det finns samtidigt allvarliga problem och det är de som jag lyfter. Nu får det vara slut på att lägga locket på, att blunda hjälper ingen. Det raserar verksamheten och varumärket. Se till att få ordning på skolan nu så att kommunens alla barn får den utbildning de förtjänar.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Ledamot kommunfullmäktige

Det senaste inlägget alltid längst ner på sidan

"Ett politiskt spel från din sida..."

Ann-Charlotte,
Du påstår att jag inte förstår det du beskriver i varje inlägg och du frågar mig hur tydlig du måste vara. Jag måste därför fråga dig detsamma. Dessvärre tror jag inte att du vill förstå det som jag upprepat vid flera tillfällen.

Jag förstår däremot att detta är uttryck för ett politiskt spel från din sida eftersom det snart är val. Tyvärr är det ett spel som inte alls gynnar vår kommuns utveckling och våra medarbetares goda arbete. Dina utspel skapar snarare en oro eftersom det är ständiga påhopp på verksamheten.

Jag har påtalat vid flera tillfällen att både jag och nämnden får all nödvändig information för att kunna fatta goda beslut.  

Förvaltning, organisation och verksamhet gör allt för att möta upp de behov som finns. Alla våra elever har rätt till en bra utbildning och en trygg arbetsmiljö, precis som du beskriver och det är inget som bara står för dig och ditt parti. Där är vi överens.

Våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö och må väl på sin arbetsplats. Jag uttrycker det återigen, så att du inte tappar bort det jag tidigare förklarat.

Vi har stora utmaningar och det är vi väl medvetna om.  

Alla i verksamheten arbetar dagligen för att göra det allra bästa för vår organisation. 

Det enda som sker då du använder dig av dina politiska utspel, är att du riktar misstroende mot alla våra medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för att våra barn och unga ska utvecklas.

Vår organisation är värd så mycket större respekt än den senaste tidens debatt.

Ann-Sofie Fridehjelm (S)
Ordförande Barn och utbildningsnämnden

Senaste inlägget längst ner på sidan.

 

"Fel igen Ann-Sofie Fridehjelm"

Fel igen Ann-Sofie Fridehjelm, jag har värnat såväl personal som elever genom att vända mig till dig som ordförande för - och ytterst ansvarig i barn- och utbildningsnämnden genom hela den här debatten.

Jag har påtalat att personal såväl som elever ska ha en trygg och lugn skola att gå till om dagarna, och att det inte är så överallt i dag. Det finns riktigt stora bekymmer på sina håll, precis som du nu själv skriver i sista inlägget, och det invånarna borde få läsa är att du kommer att se till så att inga fler elever ska behöva göra frånval från sin skola (skulle aldrig ha hänt) i kommunen för att lärmiljön inte fungerar. Tre år är en lång tid. Det är inte en vecka, inte en månad, det är TRE ÅR! Eleverna har precis börjat femman. Det är ingen vacker läsning i brevet som kommunen fått. Kvar sitter elever i klassrummen, lärare slutade igen innan sommaren. Nu förväntar jag mig att det blir arbetsro och slut på hot och våld, kränkningar, bråk och stök, och att nämnden följer upp.

Jag vidhåller att det finns en avsaknad av information i nämnden, inte minst Helsingborgs Dagblads egen artikel på tisdagen visar på det när nämndens ledamöter får ta del av ärendet via massmedia. De får i tidningen veta vad som händer på en skola. Så ska det inte gå till.

Citat; ”Bjuvs kommun har inte följt skollagen”.  ”Elevens rädsla för hot och kränkningar i skolan ledde också till att frånvaron periodvis blev hög”.

Nu är det skolinspektionen som säger ifrån och det måste nämnden ta på största allvar.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Ledamot kommunfullmäktige

Senaste inlägget längst ner på sidan.

 

"Med gemensam kraft kommer vi att lyckas"

Ann-Charlotte,
Oavsett vad du skriver, så fortsätter vi att arbeta för att göra det bästa för alla barn, varje dag.

Det blir inte trovärdigt då du argumenterar utifrån enbart ett perspektiv och utan att ha ett helt sammanhang. Vi har utmaningar och vi arbetar kraftfullt med att säkerställa att alla elever ska ha det bra i skolan. De gånger det blir fel, och det blir det i alla organisationer, då följer vi upp, rättar till och lär oss av våra misstag. 

Våra barn och unga är viktiga för oss och vi arbetar vidare i alla verksamheter. Det är tillsammans och med gemensam kraft som vi kommer att lyckas.

Ann-Sofie Fridehjelm (S)
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Senaste inlägget längst ner på sidan.