GÄSTDEBATTÖR Tv4 har mycket förtjänstfullt uppmärksammat de problem som kan uppstå när en kommun vill föra ut sitt vatten och avlopp till nya områden och fastigheter. Det skriver vår gästdebattör Tom Carlquist. Han fortsätter:
Vanligtvis tar kommunerna inte hänsyn till de fastigheter som redan har godkända arrangemang utan tvingar in dem i systemet i alla fall. Den stora frågan är dock den kostnad som utbyggnaden medför och som fastighetsägaren får stå för.

Den kan röra sig om flera hundratusen kronor, vilket är mycket för vem som helst och särskilt för en pensionär som kämpar för att kunna behålla sin sommarstuga.

Kommunerna brukar vara hårda med kostnadsansvaret och låta fastighetsägarna ordna finansieringen. Och en sådan kanske pensionären inte kan ordna - och 50-plussaren kanske måste ta av sitt sparande som är avsett för ålderdomen.

Men jag tycker att det bör finnas ett mjukare alternativ för kommunen och det är att låta avgiften betalas över en längre tid, tex 10 eller 20 år. Om kommunen bjuder på nollränta skulle en avgift på 250 000 medföra en månadsavgift på ca 2000 kr i 10 år respektive ca 1000 kr i 20 år. Kommunen skulle bidragit litet grand samtidigt som de allra flesta pensionärer och lågavlönade skulle kunna bo kvar i sina stugor och småhus.

Jag hoppas att kommunerna vill vara mer kreativa gällande avgiftsproblematiken och att min idé är en av förhoppningsvis flera som kan övervägas.

Tom Carlquist

Stockholm
Tom Carlquist är pensionär med bakgrund som avtalsförhandlare och landstingstjänsteman.