DEBATT Ett trygghetsboende i Bjuvs kommun har varit ett pågående projekt sedan hösten 2014 då Vård- och Omsorgsnämnden föreslog kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att planera för ett trygghetsboende om minst 20 lägenheter med inflyttning senast 2016.

Enligt kommunstyrelsens protokoll 2015-11-11 fick kommunstyrelsen i uppdrag att under 2016 i samverkan med vård- och omsorgsnämnden utreda och lämna förslag på att inrätta ett trygghetsboende i samverkan med externa eller interna aktörer. Enkäter skickades ut och utifrån svaren  kunde man se vad som prioriterades. Midroc fick i uppdrag att ta fram ett förslag på 32 lägenheter och gemensamma utrymmen.

I december 2016  informerades Vård- och Omsorgsnämnden att upphandling och förprojektering skulle ske under 2017 med beräknad inflyttning slutet 2018. I ett pressmeddelande i december 2017 meddelar Christer Landin att byggstarten kanske blir 2019. När ärendet skulle klubbas igenom på fullmäktigemötet 2018-01-25 begärde (S) återremittering under förevändning att hyrorna var för höga och att man skulle undersöka uppförande i egen regi.  Hyrorna kan kanske tyckas höga men ligger helt i paritet med hyror för trygghetsboende på andra orter.  Det finns många bjuvsbor som idag vill sälja sina hus och som ser ett trygghetsboende som en bra lösning.

(S) kovändning i denna fråga på sittande möte överraskade inte bara oppositionen utan även deras samarbetspartier (L), (Kd) och C.  Efter votering fick tyvärr (S) begäran om återremittering bifall.

(S) har länge klagat på att kommunen saknar byggherrar som vill bygga i Bjuvs kommun, men vem vill satsa på en kommun där man inte kan lita på uppdragsgivaren? Det har alltså tagit (S) 4 år  för att komma fram till ett förslag som bara kastas i papperskorgen och till vilken kostnad?

 

Margit Johansson (M)                                                                                                 Ninnie Lindell (M)

2:e v. ordf Vård- och Omsorgsnämnden                                                                        Oppositionsråd