Några av 50-talshusen i Prästkragen, ritade av den kände danske arkitekten Jörn Utzon, som även ritat operahuset i Sydney, Australien.
DEBATT Ett beslut i byggnadsnämnden i Bjuv, där majoriteten beslutade att utmäta vite för fönsterbyte i Prästkragen som ingår i det kommunala bevarandeprogrammet, väckt debatt från moderat håll.
”När en byggnadsnämnd fattar beslut så har de att ta hänsyn till prövning av ett antal intressen/aspekter som ska vägas samman. I detta fall har inte så skett utan endast ett kriterium har beaktats, och det är dessutom tveksamt med tanke på hur det förhåller sig. Därför menar vi Moderater att det blir fullständigt fel då övriga partier bestämmer sig för att landa i att det 15:e huset ska betala vite = böter för att de har satt in nya fönster när redan 14 hus gjort samma sak utan att nämnden avkrävt dem vite.

När nämnden skulle fatta beslut gavs besked på att de tidigare husen har en preskriberingstid som gått ut. Men det visar sig att man inte har belägg för det. Det finns inte underlag på det. Alltså har nämnden tagit beslut på en information som inte finns, vilket är fel. Man skulle kunna kräva att alla hus återställer sina fönster men det kan ge stora ekonomiska konsekvenser och det ska nämnden ta hänsyn till.

Dessutom så ska nämndens politiker, vilket inte är tjänstemännens uppdrag, ta hänsyn till sådana andra intressen och väga in dem. Det kan t ex vara kostnader för den enskilde att få renoverat de gamla fönstren jämfört med att sätta in nya fönster d v s en ekonomisk aspekt, En annan aspekt är energioptimering Detta är nämndens arbete att se till att de olika hänsynen tas, och så har inte varit fallet. Även om detta var det första huset så ska man göra en riktig och bred analys av olika aspekter från nämndens sida. Nu är det inte ens det fösta utan det 15:e huset och de 14 tidigare har man släppt 

Då anser inte vi att det är skäligt att nu ”drämma till” med ett vite och krav på att de ursprungliga fönstren sätts tillbaka. Vi menar att det inte ska utgå något vite och därför har vi reserverat oss mot att bötfälla det 15:e huset. Så skulle ingen annan vilja bli behandlad och i detta ärende så får nämnden som tidigare inte gjort sitt jobb ta konsekvenserna av det och låta likställighetsprincipen vara bärande mot de 14 andra husen.”

Moderata gruppen i Byggnadsnämnden

Niels Madsen
Göran Palmkvist
Jörgen Johnsson

INTRESSERAD AV UNIK ARKITEKTUR I BJUV?  Läs här.