UPPDATERAD II - DEBATT OMSORG På den här sidan diskuterar en enskild kommuninvånare kvaliteten både på omsorgen om en närstående och kommuntoppars och höga tjänstemäns förmåga att både vara lyhörda och bra på att hålla sina löften.

De anklagade i kommunledningen och på tjänstemannanivå har svarat på klagomålen. Skribentens svar på det är: Ett mer andefattigt svar får man leta efter".

OBS - senaste inlägget sist på sidan.

Är det så här man ska bemötas av politiker och högsta omsorgschefen?

Under 2017 har jag kontaktat kommunalrådet Anders Månsson, ordförande för Bjuvs Stadsnät AB Kenneh Bolinder samt förvaltningschefen för Vård och Omsorg, Anneli Larsson, angående olika problem enligt följande: Hade möte med kommunalrådet Anders Månsson 2017-02-16 om bland annat Funktionshindrades situation på boende & dagligverksamhet samt färdtjänsten. Bjuvsbostäders dåliga kundservice. Lunch för pensionärer på våra äldreboende där man kan äta för 50:- i Bjuv & Ekeby men inte i Billesholm. Lag, ordning och reda. Påminde honom 2017-05-18 och efterlyste respons på vårt möte där han sade att vi skulle höras av. Bemöts istället med tystnad!

Ringde ordförande Kenneth Bolinder om LSS-boendet i Billesholm inte fått installerat fiberkabel för Internet, TV, telefon som alla andra fått i Bjuvsbostäders bestånd. Bjuvsbostäder har sagt till mig att kommunen sagt nej när fiber installerades i alla andra lägenheter! Ringde 2017-02-17 och 2017-04-26. Bolinder skulle höra av sig. Mejlade honom 2017-06-14 men bemöts även från honom av tystnad!

Ringde förvaltningschefen för Vård- och Omsorg, Anneli Larsson, 2017-05-08 om möte angående den dåliga färdtjänsten där funktionshindrade ledsna och förtvivlade bland annat raggats på av förare som kört jättefort och inte kommit alls trots avtalad tid m.m. Påminde i mejl 2017-05-19 och hon svarar att det inte var glömt utan hon skulle återkomma med en tid. Bemöts med tystnad också av henne!

Vad tycker Bjuvs innevånare om detta? Jag är otroligt besviken på denna flagranta nonchalans och att ovannämda personer inte är mer intresserade av våra funktionshindrades bästa eller att se till att dom inte diskrimineras och behandlas illa plus övriga frågor som bemöts med tystnad! Mitt förtroende för er är förbrukat.

Claes-Göran Nilsson
Billesholm

 

Kommunledningen svarar Claes-Göran Nilsson

Bjuv 2018-05-25 Svar på Clas-Göran Nilsson, insändare 2018-05-22

Är det så här man ska bemötas av politiker och högsta omsorgschefen?”

" Det är helt riktigt att vi bägge har haft kontakt med Claes-Göran Nilsson i flera frågor. Om vi börjar med boende & dagligverksamheten, lunch för pensionärer så har jag kontaktat vård- och omsorgsförvaltningen som utreder frågorna.

När det gäller färdtjänsten är det Skånetrafikens ansvar, vilket Claes-Göran Nilsson informerades om. Vi vet även att uppföljningar har gjorts efter händelsen för att säkerställa att den enskilde har känts sig trygg i resorna med färdtjänst och bussturer.

Beträffande kontakter med Bjuvs Stadsnät AB, så pekar Claes-Göran Nilsson att ett antal kontakter (för ett år sedan) har gjorts, detta kan jag inte till fullo dela. Jag kan bekräfta att jag hade en telefonkontakt den 26/4 2017 och att jag erhöll ett mail den 14/6.

I vårt samtal framförde insändaren att ”LSS-boendet på Västergatan 19 i Billesholm inte fått indragen fiberkabel i huset vilket är ren diskriminering”. Vid vårt samtal redogjorde jag för de villkor och mandat Bjuvs Stadsnät AB har att förhålla sig till. 

Det innebär att om intresset är tillräckligt stort i ett geografiskt område så vi ansluter fiberkabel till de fastigheter där fastighetsägaren anmäler intresse och tecknar avtal om anslutning.  Vid den tidpunkten fanns inget avtal om anslutning till fastighetsbeståndet i AB Bjuvsbostäder.

I övrigt upplever vi bägge våra möten som positiva där vi berättade om mina tankar om framtiden och utvecklingen i Bjuvs kommun. Men det finns alltid olika uppfattningar om hur ett problem ska lösas. Om vi har missat att höra av oss så ber vi om ursäkt att detta. För oss är det oerhört viktigt att vara så tillgängliga vi kan för våra kommuninvånare, de som vi arbetar för."

 

Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande
Kenneth Bolinder, styrelseordförande i Bjuvs Stadsnät AB

 

Förvaltningens svar

Från Anneli Larsson, förvaltningschef Vård och omsorg, som också hon omfattas av Nilssons klagomål, har föjande svar inkommit:

”Ett gemensamt svar inkommer till er från oss som är berörda i artikeln.”

 

POLITISKA KOMMENTARER

Om en person är med om trakasserier och hör av sig bör ju detta anmälas för att utredas av rättsinstanser och att personer får hjälp med att göra en anmälan till rättssystemet om så behövs. Det måste vara de som tar sig an frågan om vad som skett. Förstår inte svaret att man från kommunen säger att man ska utreda och var och hur var det tänkt? I ett annat svar att det är regionens ansvar. 
Kommunen köper tjänsten av regionen för sina medborgare och det här måste väl i högsta grad vara en oerhört angelägen fråga att ta tag i med tanke på vad som beskrivs. Och att ha dialog kring. Brukarna måste kunna känna sig trygga och säkra när de åker färdtjänst och sjukresor. Innebär svaret att man de facto bara lämnat frågan vidare till regionen?

Angående fiber som är en helt annan fråga. Har hört att kommuner i Halland ställt krav när fiber skulle dras i kommunerna så att man inte skulle hamna i en situation av ” vita fläckar” d v s att ett antal hushåll blir utan. I vår kommun hänvisas privatpersoner till att ta kontakt själva medan kommuner på andra ställen ställt krav på att alla invånare ska med. Det finns hushåll som i dag själva måste stå för att gräva under en väg för att deras hus ska komma med. Bjuvs avtal med Stadsnät är dåligt ur den här aspekten då andra kommuner får med alla sina invånare både där det är enkelt och går på ren rutin att ge husen fiber och där det kostar lite mer för att det krävs en större insats men poängen med statsnät som jag ser det är väl just att göra avtal för att alla invånare ska komma med och så är det inte gjort i Bjuv. När vi har ett bolag som ska hjälpa till så ska man inte lämna ett antal åt sitt eget öde.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson
(M) Bjuv samt riksdagsledamot

 

"Ett andefattigt svar"

Replik till Anders Månsson, Kenneth Bolinder & Anneli Larsson

Ett mer andefattigt svar får man leta efter! Ni hänvisar ert ansvarar till andra. Bedrövligt. Det är funktionshindrade , gamla, sjuka vi pratar om och ni har sålt ut ansvaret till Skånetrafiken som är en koloss på lerfötter. När det gäller utebliven  fiber till LSS-boendet så är Bjuvs Kommun genom Omsorgen hyresvärd till dom som bor där. Dom betalar hyra precis som vilken hyresgäst som helst men blir diskriminerade.!  Då ska man inte hänvisa till hur Bjuvs Stadsnät AB fungerar! Alla andra bestånd inom Bjuvsbostäder har fått fiber indraget!Någon info som påstås fick jag inte de gånger jag ringde till dig Bolinder utan du skulle återkomma och du minns inte första samtalet! Ni båda bekräftar kontakt  men jag bemöts med tystnad.

Anneli Larssons svar är kryptiskt så jag undrar vad menas????? Ni kan förvissa er om att jag inte kommer att kontakta er mer i något som helst sammanhang.

Claes-Göran Nilsson
Billesholm