LÄMNA RÄTT UPPGIFTER??
- Ja tack, var snäll och gör det!!!
DEBATT Inledningsvis vill vi dementera Socialdemokraternas påstående att Sverigedemokraterna och främst då undertecknad, Pia Trollehjelm, i en artikel daterat den 19 september (inte den 25 september, som felaktigt angavs) sagt till Arbetets reporter att gatubelysning är ett problem i kommunen.
Vi sa belysning - vilket är en viss skillnad. 

I sammanhanget med Arbetets reporter, berättade vi bl.a. att ett träningslag springer på en oupplyst fotbollsplan vid Ekeby skola och får leta efter sina bollar med hjälp av ficklampa (det ser faktiskt inte klokt ut). Det nämndes också att gångstigar är så igenväxta att den belysning som finns, inte längre tränger igenom ordentligt. På vissa promenadstråk finns det inte alls belysning. Det handlade om att medborgarna vill känna sig trygga när man är ute och rör sig under dygnets mörka timmar.
Det var det här vi ville ”belysa” i reportaget.

Utifrån det skrev sedan Arbetets reporter, citat:

” – Vi måste också se de olika kommundelarna, det nuvarande styret har inte satsat lika mycket på Ekeby och Billesholm som på Bjuv. Det handlar till exempel om sånt som upprustning av gator och belysning, säger Pia Trollehjelm.
Otryggheten de pratar om är mer fokuserad på belysning än på invandring.” Slut citat.

Texten är hämtad direkt ur Arbetets artikel.

Vi tackar självklart för tillfället att klargöra detta eftersom detta uppenbart valts att misstolkats av någon eller några. Tack också för redovisningen ang. gatubelysningen, fast det inte var nödvändigt.


Gatorna, ja. Det är ett kapitel för sig själv, som alla verkar veta om, utom möjligen S då. Det handlar i grund och botten om ett underhåll som inte sköts ordentligt under många år. Man kan skylla på fiberdragningen, men det är långt ifrån hela sanningen. 

På flera håll i kommunen är hålorna nu så stora att kommunen snart kan börja idka ny gruvnäring i dom! Men när kommuninvånarna dessutom planterar blommor i hålorna, har misskötseln av vägunderhållet gått för långt! Då måste man ta det på allvar!
Detta är dessutom ständigt ett samtalsämne på olika forum på Facebook. Man kan läsa om framvagnar på bilarna som går i sönder och folk som tappar kontrollen över bilen efter att den kört ner i någon av kommunens alla gatuhålor.
Detta är några exempel, där vi menar att vi lyssnar på medborgarna. 

Att siffrorna för underhållet på gatorna under 2017 är större i Ekeby och Billesholm än i Bjuv, bevisar väl snarare vår tes om att Ekeby och Billesholm inte tidigare följt med i utvecklingen på samma sätt som Bjuv gjort, utan att de snarare under långt tid varit eftersatta.

I SDs visionsbudget i fjol lade vi som förslag att kommundelarna Billesholm och Ekeby skulle rustas upp för att även de ska bli attraktiva att bosätta sig i. Som väntat, raljerades och hånskrattades detta bort åt av S-eliten. S valde då att medvetet ”misstolka” budskapet, och undrade då om vi ska ha ett kommunhus i varje kommundel också.

Anders Månsson raljerade även över att SD tagit upp att kommuninvånarnas bilar i större utsträckning än normalt dras med problem med styrleder mm. till följd av det dåliga vägunderhållet - något SD uppmärksammat genom olika kontakter med lokala bilverkstäder.
Att lägga motioner om ovan är inte ens lönt med tanke på S raljans. De skulle aldrig ens överväga ett förslag som kom från SD. Pappret hade hamnat i papperskorgen innan ens tonerna torkat. Som ett praktiskt miljövänligt parti, måste vi tänka på miljökonsekvenserna. Givetvis raljerar vi om detta, men sanningen är ändå inte långt bort.

Det kvarstår trots allt, att Billesholm och Ekeby är betydligt mer eftersatta än vad Bjuv är. Man kan bara konstatera att i dagsläget är det inte attraktivt att bosätta sig i Billesholm eller Ekeby, så om man från kommunens sida är rädd om sina skatteintäkter, måste man nog i så fall göra något åt det.
Några rejäla satsningar inte gjorts i Billesholm eller Ekeby under lång tid. Då syftar vi inte på enbart vägunderhållet utan även på ”de gemensamma rummen” för de här kommundelarna.

Till exempel kan nämnas att i Bjuv har N. Storgatan mellan banken och Blå Vinkeln genomgått stora förändringar i samband med att man drog om järnvägen och byggde en tunnel. Det var kommunen av naturliga skäl tvungna att göra. Men kommunen har även på flera ställen i Bjuv byggt mindre parker - dels trappan vid järnvägen, dels på tomten mellan järnvägarna och dels framför Varagårdsskolan längs S. Storgatan. Man har även anlagt en Skatepark och lekpark framför kommunhuset och nu senast har man pratat om någon ”puckelfotbollsplan” borta vid Friluftsbadet.
Under samma period fick Billesholm och Ekeby, hur många parker, skateparker eller lekplatser?? Inga. Därför är det i allra högsta grad skrattretande att höra från herrarna Månsson & Svalö att just ”ställa kommundelarna mot varandra tjänar ingen på”! Det har Socialdemokraterna gjort i åratal!!! Men när det handlar om Billesholm och Ekeby är det plötsligt tabu.

Boende i Billesholm och Ekeby nämner väldigt ofta att de betalar lika mycket i skatt som de som bor i Bjuv, men för de som bor i Billesholm och Ekeby får de inte tillnärmelsevis lika mycket tillbaka på varje inbetald skattekrona som Bjuvsingen får. Detta tycker kommuninvånarna inte längre är acceptabelt. Med anledning av detta arrangerades nyligen ett upprop genom Facebookgruppen ”För Ekebys Bästa” som Jonas Persson Gram står bakom. Uppropet hölls vid Sparbankstorget i Ekeby, där de olika partierna fick stå till svars för varför Ekeby försummats. Merparten av de Ekebyare som tog sig dit är nog också benägna att hålla med om att Ekeby är försummat, oavsett vad S anser.

SDs ambition är och förblir, att förbättrat och rustat upp Billesholm och Ekeby, innan vi godkänner några ytterligare parker eller kulturhus i Bjuv. Punkt.


”Regeringsformen, 1kap. Statsskickets grunder, 1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket”.
Kommuninvånarna i Bjuvs kommun sade sitt den 9 september 2018. Sverigedemokraterna ökade från 4 till 11 mandat och därmed har vi lika många mandat i kommande mandatperiod som Socialdemokraterna.

Fler röster än Månsson och Svalö
I valet, valde 315 personer att lägga sina röstade på Mikael Henrysson (SD), 204 personer valde att lägga sina röstade på Pia Trollehjelm (SD), 134 personer valde att lägga sina röstade på Heidi Karlsson (SD). Först därefter och med nästan bara en tredjedel av Mikael Henryssons röster kommer Anders Månsson (S) med 127 personröster och Niklas Svalö (S) på 47 personröster.

År efter år kan vi konstatera att Socialdemokraterna tappar i förtroende samtidigt som Sverigedemokraternas förtroende ökar. Man måste ställa sig frågan hur Socialdemokraterna kan tappa så mycket i förtroende, när de enligt de själva gör allt rätt och dessutom haft över 100 år på sig att förfina sin taktik? Kan det möjligen ha något med att lyssna på medborgarna att göra?

Tyvärr har Sverigedemokraterna inte haft den förmånen att styra över Bjuvs kommun i mer än 100 år som Socialdemokraterna gjort och det gör självklart Socialdemokraterna överlägsna rent erfarenhetsmässigt, i någon mening. Det är vi väl medvetna om och det tror vi även att medborgarna är medvetna om. Trots det gav medborgarna oss ett otroligt stort och fint förtroende. Det vi är väldigt tacksamma och ödmjuka inför! 

Vi har säkert gjort många misstag på vägen hit och vi kommer med största sannolikhet göra många misstag till – vi skiljer oss inte det minsta från andra människor på den punkten.
Men vi är villiga att lyssna, vi är villiga att lära oss av våra misstag och vi är villiga att söka hjälp när vi behöver det. Men framför allt är vi villiga att lyssna på kommuninvånarna och arbeta för deras bästa.
Utifrån det, tar vi vårt uppdrag på största allvar under de kommande fyra åren.

Tack till alla Er som gett oss och Sverigedemokraterna förtroendet i valet. Vi lovar att vi ska göra vårt yttersta för att infria Era förväntningar.
 

Pia Trollehjelm, Ordförande SD Bjuv
Mikael Henrysson, Gruppledare SD Bjuv