DEBATT Debatten avslutad - En debatt kring metoderna för att politiskt styra Bjuvs kommun har uppstått mellan de två lika stora partierna i kommunen - Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Oppositionsrådet Mikael Henrysson från SD var först ut på banan. De två tunga socialdemokraterna Martin Fridehjelm och Anders Månsson har givit svar på tal. Henrysson ger sig inte.

OBS! Det senaste inlägget ligger längst ner på sidan.

Styrs Bjuvs kommun som en diktatur?

DEBATT Det verkliga hotet mot demokratin har blivit väldigt tydlig efter valet. När oppositionen verkligen har möjligt att påverka väldigt viktiga beslut. Befolkningen gick och la sina röster i september och i Bjuvs kommun blev det väldigt jämt. I vissa frågor som oppositionen väljer att rösta för samma sak får oppositionen majoritet, eftersom dom styrande i Bjuvs kommun sitter i minoritet.
I torsdags den 25/4 hade vi kommunfullmäktige möte, och hade en väldigt viktig fråga för kommunens framtid. Det var hur vi skulle kunna göra besparingar i Bjuvs kommuns förvaltningsorganisation. För att få ihop budgeten 2019 och framöver.

Förvaltningen hade lagt fram ett förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket dom styrande la ett eget förslag på. Då SD tyckte förvaltningens förslag var bättre än dom styrandes la SD ett förslag likt förvaltningens på Kommunstyrelsen. Och på Kommunfullmäktige kom M med ett yrkande på punkter från alla förslag, så det var mycket bra. SD tänkte rösta på M:s förslag för att det var det bästa för Bjuvs kommun och deras medborgare. Då hade vi haft majoritet för förslaget och det hade vunnit, och det hade blivit lättare att få ihop budgeten.

S styr i kommunen ihop med C, L, KD och V. S sitter som ordförande i kommunfullmäktige. När ordföranden skulle godkänna dagordningen på KF den 25/4 lyfte han bort frågan om besparing till anmälningar för att han som han sa efter mötet att frågan var dåligt beredd. Frågan har beretts i Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen så frågan var verkligen beredd.

Det är så att dom styrande visste att oppositionen skulle få igenom sitt förslag, därför valde man att lägga det i malpåse. För att inte de styrande gillade vårt förslag, dom var rädda att förlora.

Detta är en våldtäkt på DEMOKRATIN!!!! Man kör över demokratin för att man har möjligheten. Och det är väldigt allvarligt Vi är folkvalda och ska respektera folkets vilja = Demokrati.

Nu Styrs det nästan som en diktatur, väldigt farligt att använda kommunlagen för att hindra demokratin.

Hoppas verkligen ni lyfter detta för demokratins skull.

 

Oppositionsråd Mikael Henrysson

Sverigedemokraterna

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Anser Henrysson att hans vilja står över lagar och regler?

DEBATT Bjuv 2019-05-01 Oppositionsrådet Mikael Henrysson (SD) antydde i ett tidigare debattinlägg att alliansen styr Bjuv som en diktatur. Här kommer socialdemokraternas svar på det påståendet:
- Är det så att Mikael Henrysson anser att hans vilja står över lagar och regler. Det frågar ledarna för socialdemokraterna i Bjuv och fortsätter:

Låt oss konstatera fakta i ärendet:

Besparingsförslagen är inte lagda i s.k. ”malpåse” då de kommer att gå ut på remiss till de berörda nämnderna/bolag för beredning. Det är vår skyldighet enligt kommunallagen att ärendena hanteras korrekt, vare sig Mikael Henrysson anser att det är viktigt att följa kommunallagen eller ej.

Att ärendet är delvis berett är rätt, men de nämnder/bolag som är berörda av utrednings-/besparingsförslagen har inte fått möjligheten att ge sina synpunkter/konsekvensanalyser på förslagen och med det är ärendet inte färdigt för beslut. Därför blev ärendet flyttat till punkten ”Anmälningar”.

Att som Mikael Henrysson ondgöra sig över att de styrande anses göra ”våldtäkt på demokratin”, styra som en ”diktatur” eller ”att använda kommunallagen för att förhindra demokratin” säger mer om Mikael Henryssons kunskaper och förhållningssätt till de lagar och regler som vi har att förhålla oss till, som t.ex. kommunallagen.

Avslutningsvis är vi väl medvetna om att vi styr i minoritet. Vi som styr i minoritet har gett kommundirektören i uppdrag att ta fram besparingsförslag. Samtliga förslag har fullt ut redovisats för politiken i bred demokratisk anda. Nu är det vårt gemensamma ansvar att dessa förslag bereds, beslutas och genomförs enligt gällande regler och lagar.

 

                

 

 

Martin Fridehjelm
Kommunfullmäktiges ordförande

 

 

 

 

 

 

 

Anders Månsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar: Till Juristerna I Bjuvs Kommun Martin Fridehjelm och Anders Månsson!

Min vilja är att få Bjuvs kommuns budget i balans, utan att vrida in och ut på kommunallagen som de styrande i Bjuvs kommun gör. När vi ändå är inne och diskuterar lagar och regler, vill jag hänvisa till kommunallagen:
11 kap
1§ kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
Och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avser i 10 kap

2-6§§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen
eller landstinget.

(Citat ur kommunallagen)

Bjuvs kommuns fullmäktige har beslutat att god ekonomisk hushållning är 2% av budget. Det uppnår vi inte med deras förslag.

Tillbaka till besparingsförslaget, de styrande säger att det inte är tillräckligt  berett i dom olika nämnder/styrelser. Därför la de förslagen i anmälningar och dödade därmed ärendet. Om ärendena hade röstats igenom hade beredningen fortsatt.

Vi behöver spara ca 17 miljoner på tre år så jag undrar hur de styrande ska få ihop budgeten? Vad ska ni spara in på?

Nu ligger förslaget i anmälningar och då är frågan. Vad händer nu? Ni har ju tagit bort ärendet. Och hur ska ni få ihop budgeten så att siffrorna i bokslutet för 2019 inte är röda. 2% av budget kommer inte bokslutet visa, om ni ska sitta passiva i frågan.

Låt oss konstatera fakta:

S,C,KD,L och V är rädda för att förlora till oppositionen, då tolkar ni kommunallagen som ni anser passa ert eget intresse. Så hur har jag påverkat lagar och regler i detta ärende? Det vill jag gärna ha ett svar på.

Nu handlar inte detta ärendet om min vilja eller er rätt, det handlar om vad som är det bästa för Bjuvs kommuns invånare, för vi är folkvalda för att främja demokratin.

 

Oppositionsråd Mikael Henrysson
Sverigedemokraterna


Denna debatt är avslutad då Socialdemokraterna valt att inte återkomma med fler inlägg. /MRG