DEBATT Ekonomin i Bjuvs kommun är ett samtalsämne inom oppositionen. Som också opponerar sig mot hur demokratin förvaltas. Tidigare har SD debatterat frågan och nu är Moderaterna här med sina synpunkter och invändningar. Har DU synpunkter så skriv till oss på bjuvsnytt.se.
MODERATERNAS DEBATTINLÄGG Bjuvs kommun behöver minska sina verksamheterskostnader. Detta vet alla. Därför är det viktigt att det blir känt att det finns förslag som inte får konsekvenser för verksamheternas kvalitet och service.

Dessa är:

  • Att genomföra en förändring organisatoriskt för vård och omsorg så att det kommer pengar in istället för att verksamheten inte får ihop ekonomin och går minus. Med förändringen får våra äldre och personal en god verksamhet och nämnden behöver inte besluta om besparingar. Genomför nu! – säger Moderaterna.
  • Att sälja hus som i dag står och tickar pengar. Kostnader för att värme, el och skötsel kostar och tar pengar från kärnverksamheterna skola och omsorg. Sälj nu! - säger Moderaterna.
  • Att välja investeringar till Kulturhus i Bjuv när det finns problem med att få pengar att räcka till i skola och omsorg blir som att låna till ett piano när man inte har råd att betala månadshyran. Låt bli att genomföra! - säger Moderaterna.

Vi moderater är oroliga och bekymrade över hur det ska gå för kommunen och ytterst våra kommuninvånare. Socialdemokraterna har ansvar och när de läggs fram två förslag på bordet för beslut med effektiviseringar, ja då står det inte rätt till. Det ena är det förslag som gavs i uppdrag av Anders Månsson till tjänstemannaorganisationen i november på kommunfullmäktige (se protokoll på Bjuvs kommuns hemsida) och så, hör och häpna, lägger Månsson själv fram ett eget förslag samtidigt. Så ska det inte gå till.

Anders Månsson och Martin Fridehjelm fortsätter sedan på sammabana och Anders Månsson förslag med C, L och KD i kommunstyrelsen lämnas vidare för beslut i kommunfullmäktige i april. Då tar Martin Fridehjelm vid i kommunfullmäktige med en socialdemokratiskt hemmasnickrad variant med att mumla fram ”anmälningsärende” på förslaget, slå klubban i bordet snabbt som attan och låta ärendet försvinna när han öppnar mötet.

Vi menar att det är allvarligt det som pågår. Kommunens ekonomi och ytterst besparingar med följder står för dörren. En prövning bör också göras, när man som socialdemokraterna driver ett beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen och sedan vidare till kommunfullmäktige som beslutsärende. Att på plats efter annonsering till kommuninvånarna om vad som står på beslutspunkten ändra på sittande möte till ett anmälningsärende är inte så som det ska gå till. Detta faller på socialdemokraterna och de medstyrande C, L och KD.

Patric Fors (M)
Gruppledare

Jörgen Johnsson (M)
Vice gruppledare