Billesholms Folkets Park invigdes 1898 och är inte gratis att hålla igång och bevara. Inte minst den fantastiska scenen med bakomliggande loger etc, kräver både mankraft och pengar till material. "Parken" är en av de föreningar som nu fått ekonomiskt bistånd från Bjuvs kommun.
DEBATT De två diametralt olika uppfattningarna mellan Kultur- och fritidsnämndens ledning och de moderata ledamöterna om hur utdelningen av ekonomiskt bidrag till föreningar ska gå till skrev vi om igår tisdag. Idag ger revisionen i Bjuvs kommun klart besked:

- Följ gällande regelverk, säger Bengt-Eric Nilsson, ordförande för revisorerna. Tills ni tagit fram och förelagt Bjuvs kommunfullmäktige nya regler, och politikerna där godkänt densamma, är det inget annat som gäller.

Debatten mellan Moderaterna i Bjuv och ledningen för Kultur- och fritidsnämnden inleddes efter nämndmötet i slutet av maj, då majoriteten beviljade ekonomiskt bistånd till Skromberga ryttarförening, Bjuvs bowlingsklubbars förening och Billesholms Arbetares fastighetsförening u.p.a. – i klartext Billesholms Folkets Park.

Ingen av de tre föreningarnas ansökningar var komplett. Vilket enligt gällande regler logiskt sett borde ha lett till ett nej. Åtminstone enligt M i Bjuv. Men istället så godkände en majoritet i nämnden alla ansökningarna. Med motiveringen att man vet att det är tänkt att regelverket ska ändras. Och för att inte stjälpa föreningarna i väntan på det.

Bengt-Eric Nilsson kommenterar beslutet utan minsta tvekan:

- Det här är fel och detta har vi påpekat för nämnden vid ett flertal tillfällen. Det är inte okej att de gör något annat än att följa de regler som fullmäktige antagit och som därmed gäller.

En ytterligare aspekt som parterna inte nämner men som för en utomstående är högst relevant är det odemokratiska och orättvisa i att godkänna ofullständiga ansökningar. Hade fler känt till att reglerna inte gäller hade de säkert skickat in en ansökan. Nu kan de känna sig blåsta på konfekten.

Läs M:s debattinlägg samt svaret från den S-styrda nämnden här.

Marianne Rönnberg Galmor