KYRKAN Billesholms kyrka fyller 100 år. Sedan uppförandet 1919 har diskussioner kring dess vara eller icke vara gått i vågor. Trots ibland dåliga odds konstaterar vi idag dock att kyrkan står kvar.
Billesholms kyrka är bekostad och uppförd av Höganäs-Billesholm AB  under åren 1918-1919 som en brukskyrka. Efter ritningar av arkitekt Martin Cronsiö. Kyrkan invigdes av Gottfrid Billing den 6 juli 1919.

Den 1 januari 1928 skänktes kyrkan till Norra Vrams församling. Idag ingår kyrkan i Bjuvs församling. Midsommardageninvigdes en 1928 invigdes den fristående klockstapeln.

Först av sitt slag
Det är Sveriges första kyrka med församlingslokal i samma byggnad. Vissa uppgifter menar att detta är Sveriges första småkyrka. Byggnaden vilar på en hög sockel av kluven granit. Fasaderna består av tegel och granit. Taken är klädda med rött enkupigt taktegel.

 

 

Själva kyrkan består av ett långhus med ett smalare och lägre kor i öster samt en sakristia som är inhyst i en tresidig absid öster om koret. En absid är en halvrund eller mångkantig avslutning på koret, och där vanligen altarrummet är beläget.Vid långhusets södra sida ansluter de gamla församlingslokalerna. Nya församlingslokaler finns numera i en fristående byggnad norr om kyrkan.

En brandinspektion i augusti 2013 medförde att församlingen var tvungen att byta ut kyrkans heltäckningsmatta, samtidigt som antalet tillåtna besökare, efter mattans borttagning, reducerades från 250 till 100.

 

 

En speciell insida
Men det är egentligen kyrkans insida som är det sevärda och närmare bestämt dess färgstarka nationalromantiska takmålningar. Men vem som gjort dem är jag inte människa att hitta uppgifter om. Men nationalromantiken bygger i alla fall på en romantisk vurm för den genuina, trygga och välkända inhemska byggnadskulturen. I Sverige framhävs den egna hembygden och Gamla stan, Visby och Vasaslotten ses som inspiration, samtidigt som äldre medeltida byggnader och detaljer mäts upp. Stilen inspireras även av tyska, danska och engelska förebilder. Exempel från denna period är Skansens grundande liksom Nationalmuseet i Stockholm. Och den som dekorerade taket på Billesholms kyrka var tydligen i alla fall en person som hängde med sin tid. När du är i Billesholms kyrka – glöm inte att titta i taket!

Stor igenkänningsfaktor
Här har många generationer döpts, konfirmerats, vigts och begravts. Inte minst min egen släkt på min far Maltes– en urbillesholmares – sida.

På min tid hette konfirmationsprästen Alphagen i efternamn. Han hade ett förflutet som boxare så honom bråkade vi inte med. Fast en gång åkte jag ut för att jag pratat under lektionen. Men när jag då satte mig på stentrappan och spelade luffarschack med mig själv – samtidigt som jag visslade på en glad melodi – så ekade det förmodligen så mycket i stenkyrkan så att jag fick komma in igen.

Min far Malte Rönnberg begravdes ganska nyligen i Billesholms kyrka. Begravningsförrättare var fd kyrkoherden i Bjuvs församling – och tillika urbillesholmaren – Sune Karlsson.

Med en sådan bakgrund är det klart att just denna kyrka fyller mig med bitterljuva känslor och minnen. Och det är jag såklart inte ensam om. Säkert kan alla ni som läser denna text också berätta minnen från kyrkan och de verksamheter som ägt rum där.

Tekniska fakta
Altaruppsatsen är gjord 1919 och har ett stort kors av trä. Själva altaret är murat av tegel som har slätputsats. Predikstolen består av en sexsidig korg av trä som vilar på en huggen sandstenskonsol. Kyrkans arkitekt - Martin Cronsiö - har även utformat dopfunten av sandsten.

Den första orgeln daterades år 1918 och byggdes på A. Mårtenssons Orgelfabrik AB i Lund. Det var en orgel med 10 stämmor. Den ersattes 1975 av den nuvarande orgeln som byggdes av Anders Persson Orgelbyggeri iBrunnby och är en mekanisk orgel. Orgeln har två manualer och pedal med sju stämmor.

Den vackra omgivningen på Kyrkbacken
Under första världskriget och fram till 1922 upplevde Billesholm en högkonjunktur p g a ökad efterfrågan på kol. Tillväxten var hög och bebyggelsen på Kyrkbacken och Järnvägsgatan tillkom under denna period. Martin Cronsiö har ritat flera typer av arbetar- och tjänstemannabostäder, alla varianter på samma tema. Arbetarbostäderna, ofta två-familjshus, är grupperade kring öppna trädplanterade platser. Byggnadsmaterialet är tegel som i regel putsades med kalkputs och avfärgades i ljusa kulörer. Även tegelfasader och kombinerade tegel- och putsfasader förekommer. De branta takfallen har ursprungligen varit täckta med rött taktegel. Kyrkbacken representerar, en i kommunen återkommande, välproportionerad bruksarkitektur med tillhörande trädgårdar och vackra gaturum. Bostäderna är ett uttryck för omtanken kring invånarnas hälsa, rekreation och försörjning, av frisk och motiverad arbetskraft.

- Nybyggnation och ombyggnader bör underordna sig den ursprungliga arkitekturen och ta sin utgångspunkt i det formspråk som användes av Cronsiö, heter det i Bjuvs kommuns bevarandeplan för Billesholm.

Programmet för 100-årsjubiléet i Billesholm finns här.

Marianne Rönnberg Galmor