PRESSMEDDELANDE 2019-08-21 Moderaterna har i dag fått igenom de yrkande de lagt på kommunstyrelsens nämndsbudget inför 2020. För oss moderater är det viktigt att ha ordning och reda i ekonomin. Därför har vi lagt förslag och fått igenom våra yrkanden i ärendet till budgetberedningen på kommunstyrelsen.

Vi moderater har i dag fått igenom följande;

  • att avyttra Folketshustomten, Blå Vinkeln i Bjuv. Medborgaren 1till privat entreprenör med mål för bostäder samt
  • attM1 tas bort från investeringsbudgeten.
  • att kommunen börjar amortera på sin låneskuld.
  • att tillse att inköpsprocess i kommunen inrättas
  • att Budgetberedningen bör utreda befarat underskott och om det kommer behövas tilläggsanslag. Detta ska redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott före oktober månad 2019 tillsammans med de för 2019 utkrävda effektiviseringarna.

Kommunen står inför stora utmaningar och inför 2019 finns beslut på effektiviseringar på 7 miljoner. Dessa måste genomföras säger Jörgen Johnsson och Patric Fors. Det är då viktigt att man samtidigt gör åtgärder som innebär att  man skonar verksamheter, får in pengar till kommunen och inte drar på sig onödiga skulder. Belåningen per invånare har de senaste åren gått från 9000 kr 2015 till 26000 kr per invånare.

Jörgen Johnsson, vice gruppledare (M)                                       Patric Fors, gruppledare (M)

 

Redaktionen på bjuvsnytt.se publicerar pressmeddelanden men svarar inte för dess innehåll./mrg