INSÄNDARE - På tal om att ta ansvar Anders, så stämmer inte uppgifterna i din insändare. Det svarar Mikael Henrysson från Sverigedemokraterna och Jörgen Johnsson från Moderaterna på det debattinlägg som Anders Månsson och socialdemokraterna gjorde på tisdagen.
- Den 12 december lämnade ni socialdemokraterna in era avsägelser, avsedda att gälla från 2020-01-01. Första vardagen efter detta, den 2 januari kallade kommunfullmäktiges andra vice ordförande till ett extra fullmäktige, där det beslutades om era avsägelser. Nämndernas nya presidier beslutar fullmäktige om den 30 januari. När du, Anders, sätter dig och skriver denna insändare har alltså 14 dagar förflutit sedan ni avgått, av dessa har sex dagar varit helgdagar.

- Bjuvs stadsnät har under denna tid haft firmatecknare, det är alltid en ledamot från Bjuvs kommun och en från Öresundskraft. Däremot har du rätt i att Bjuvs kommun har saknat firmatecknare under denna vecka, det beslutar vi om idag, den 15 januari på kommunstyrelsen. Under denna tid har vi inte haft några stora affärer eller lånehandlingar att underteckna, det har vi inte varje vecka. 

- Ja Anders, vi tar ansvar. Vi tar ansvar för att satsa på tryggheten i kommunen, med både ett nytt trygghetsboende och trygghetsvärdar. Vi tar ansvar för att förbättra utemiljön runtom i kommunen med en särskild satsning på Ekeby och vi tar ansvar för mer pengar till vård, skola och omsorg, utan att avvika från överskottsmålet. Vi är verkligen redo för att ta ansvar för att utveckla Bjuvs kommun, som en boendekommun med alla medborgares bästa i fokus.

 
 
Mikael Henrysson Gruppledare Sverigedemokraterna Bjuv
 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johnsson Moderaterna Bjuv