Kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson (SD) bemöter Hyresgästföreningens kampanj ”Sälj inte ut Bjuv”.
20200206 Bjuv är en attraktiv kommun, många vill bosätta sig här. Det ställer höga krav på vår välfärd med fler och bättre förskolor, skolor, äldreboenden och vägar. För detta krävs pengar och stora investeringar. Men också fler bostäder. Samtidigt behöver kommunen en starkare ekonomi.

Idag äger Bjuvsbostäder cirka 80 procent av hyresrätterna i Bjuv, i snittkommunen i Sverige äger allmännyttan cirka 50 procent. Vi vill sälja 30 procent av Bjuvsbostäders bestånd till en privat bostadsutvecklare. Då får vi en ökad konkurrens och fler aktörer som vill bygga och satsa här. Pengarna vill vi använda till att rusta upp Bjuvsbostäders fastigheter, som på sina håll är i dåligt skick, och låta dem bygga nya bostäder. Pengar vill vi också använda till stora investeringar. Bättre vägar, upprustad utemiljö, nya förskolor är bara några exempel på det vi behöver satsa på. Vi vill också använda pengarna till att finansiera pensionsskulden. Det innebär att våra verksamheter, till exempel skola och omsorg, kan få ytterligare 2-3 miljoner extra varje år. Dessa satsningar gagnar även Bjuvsbostäders hyresgäster.

Vi vill sälja till en professionell privat aktör som bidrar till kommunens utveckling. Det finns inget som talar för att en privat hyresvärd är en sämre hyresvärd. Det finns inget som talar för per automatik höjda hyror med privata hyresvärdar. Däremot om hyresvärden renoverar bostaden, då kan hyran höjas. I sin tur får man då en finare bostad.

Vi säljer inte ut Bjuv – vi satsar på Bjuv. Vi vill bjuda in fler aktörer och vi vill att fler ska kunna vara med och bygga framtidens Bjuv. Vi vill hitta nya samarbetssätt med Bjuvsbostäder så att vi gemensamt kan utveckla vår fantastiska boendekommun.

Mikael Henrysson (SD) kommunstyrelsens ordförande, Bjuv

Hyresgästföreningen bedriver nu en kampanj mot utförsäljningen. Läs om den på saljinteutbjuv.se.