DEBATT Lennart Granström, tidigare ordförande i det kommunala bostadsbolaget Bjuvsbostäder under många år, uttalar sig nu i debatten om huruvida det är klokt eller inte att som SD och M vill, sälja 30 procent av lägenhetsbeståndet.   
- Jag säger som Anders Månsson sa i sitt inlägg här tidigare att man kan bara sälja en gång. Och när det är gjort och man kanske behöver mer pengar – ja då har man inget att sälja.

Lennart Granström talar direkt till kommunalrådet Mikael Henrysson:

- Efter att ha läst vad du säger på Min mening i HD den 7 februari vill jag här ge mina synpunkter. Du vill sälja 30 procent av Bjuvsbostäder och använda intäkterna till följande:

1 – rusta upp bolagets fastigheter och bygga nya

2 – stora investeringar

3 – bättre vägar

4 – upprustad utemiljö

5 – nya förskolor

6 – finansiera pensionsskulden

- Detta innebär också att skola och omsorg ska få ytterligare 2-3 miljoner extra varje år. Sanningen måste då vara att kommunen har mycket dålig ekonomi eftersom man vill avveckla delar av Bjuvsbostäder för att klara sin ekonomi. Upprustning av fastigheterna klarar Bjuvsbostäder säkert själva för deras ekonomi är idag stabil. Den senaste årsredovisningen – min sista som ordförande  -   visade på över 150 miljoner kronor plus.

Lennart Granström fortsätter:

”Alla i vår kommun betalar skatt men stora investeringar, bättre vägar, utemiljö, nya förskolor, pensionsskuld, det skall tydligen nu finansieras av Bjuvbostäder. Hyresgästerna ska, förutom att betala hyra för sitt boende, också indirekt genom hyran betala extra till kommunens investeringar. Tala om dubbelbeskattning av hyresgästerna i Bjuvsbostäder!

Bjuvsbostäder har i gott samförstånd med ägaren, Bjuvs kommun, tidigare haft strategin med tydliga avkastningskrav och att bolaget skall utvecklas. Nu är den strategin tydligen  borta och man vill istället avveckla 30 procent av bolaget för att man inte själv klarar sin egen ekonomi.

Bäste Henrysson, allt som kommer från kommunstyrelsens förvaltning är kanske inte alltid rätt men politiken ifrågasätter sällan och kommer sällan med egna förslag. Kommunstyrelsens förvaltning har makten och politiken bara följer med och detta är inget nytt.

Nu krävs att någon i politiken tar makten ifrån kommunstyrelsens förvaltning.

"Fram med rödpennan!"
Jag träffar Lennart Granström sedan han skrivit sin insändare och han funderar vidare på förslaget han inte gillar:

- Att sälja 30 procent förstör bolaget. Då måste allt annat också minskas. Antalet anställda förstås. Vilket innebär sämre service. Det blir en nedåtgående spiral. Det vore i så fall bättre att sälja allt på en gång. Fast det är jag förstås emot. En annan väg är att höja skatten men det är inte mitt recept heller.

- Dessutom har kommunen fortfarande skyldighet att förse de allra svagaste med bostäder och var ska man då hyra in dem? Och till vilka kostnader?

Granström menar att det vore bättre att kommunledningen tog fram rödpennan och började rätta mun efter matsäck.

- Den sk lagstyrda verksamheten slipper man inte ifrån ansvaret för. Som tex bostäder till de hjälpbehövande. Sedan måste den verksamhet som har statsbidrag förstås också tas med i beräkningen.

- Av de cirka 900 miljoner kronor kommunen har nu försvinner då låt oss säga 800. Då har vi  100 miljoner kvar och efter den faktiska summa som återstår när det nödvändiga är fråndraget får du helt enkelt prioritera vilka verksamheter det ska satsas på. Allt kan inte fixas direkt. Visst får vänta. Det går att samordna många verksamheter. Svårare är det inte.

- Politiken ska helt enkelt prioritera vad den har råd med inom ramen för kommunalskatten. Bestämma det nödvändiga. Slopa det inte nödvändiga.

Marianne Rönnberg Galmor
insändare Lennart Granström