FILM Socialdemokraterna i Bjuv, numera i opposition, tar av allt att döma till ett pedagogiskt grepp när de i en motion till kommunfullmäktige yrkar på att filmen ”Push” ska visas för samtliga förtroendevalda i Bjuv.
Ulrika Thulin inleder yrkandet med:

- I ett läge där bostadsmarknaden inte alltid är så enkel. Framför allt är det svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, men segregationen ökar och klasskillnaderna blir oerhört tydliga.

Förra året gjordes en dokumentär om vad som sker på bostadsmarknader runt om i världen när i stort sett enbart marknadskrafterna får styra. Denna dokumentär ”Push” av den svenske filmaren Fredrik Gertten har visats runtom i landet och utomlands.

- Det skulle vara positivt om Bjuvs kommun i samband med ett kommunfullmäktige kunde visa denna dokumentär för hela den förtroendevalda församlingen och dess eventuella åhörare, skriver Ulrika Thulin.

- Jag yrkar därför att kommunfullmäktige vid ett lämpligt tillfälle under våren 2020 visar dokumentären ”Push” för samtliga förtroendevalda i Bjuvs kommunfullmäktige, avslutar Thulin.

Huruvida yrkandet är ett inlägg i den något infekterade debatten som pågår mellan de tidigare och nya makthavarna i Bjuvs kommun, är upp till var och en att bedöma. Undertecknad har hur som helst sett filmen när den visades på SVT och kan tipsa om att den fortfarande går att se på SVT Play.

Hur motionen besvaras i KF återkommer vi till.

Marianne Rönnberg Galmor