Insändare om Kommunfullmäktige onsdagen den 29 april kl. 19:00.

Vårt Kommunfullmäktigemöte var flyttat till AB Foodhills och deras restaurang. Vi uppmanades att komma på plats i god tid så att alla kunde sitta säkert. Vi uppmanades också att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför mötet. Håll avstånd, stanna hemma om du känner dig sjuk och personer 70+ bör då inte närvara. Vi på oppositionssidan S, KD, C och V uppmanade våra 70+ att stanna hemma. Detta gjorde att oppositionen saknade en ledamot. Men SD, Moderaterna och Sven-Ingvar Blixt var alla närvarande och därmed ett antal över 70 år, alltså i riskzon!!!

Vi har av kommunalrådet Mikael Henrysson (SD) tidigare blivit uppmanade att hålla våra 70+ hemma.

Inför detta möte har vi haft parlamentariska möten med alla partier närvarande för att försöka halvera kommunfullmäktige. Under dessa möten har både Mikael Henrysson (SD) och Patrik Fors (M) vid ett flertal tillfällen uttryckt sig ”att vi måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det handlar om liv”

Från SD och M:s sida gick man in med att ”Vi bestämmer dagordningen och nu halverar vi kommunfullmäktige”. Vårt förslag gick ut på att det under denna Corona pandemi, råder så kallad ”borgfred”. Man tar bara upp ärenden som är av kritisk karaktär för kommunen, om man ska minska på kommunfullmäktige (Helsingborg m fl. har gjort detta). Vårt förslag avvisades med följd att Kommunfullmäktigemötet genomfördes med 29 ledamöter.

Att på detta möte, mitt under en pandemi med stöd av närvarande ledamöter tillhörande utpekade riskgrupper, trumfa igenom tillsättandet av ett extra kommunalråd till en extra kostnad på 500 000:-/år anser tydligen SD och M är oerhört avgörande för Bjuvs kommun.

Anders Månsson (S)

Nils Nilsson (C )

Urban Berglund (KD)

Krister Bergsten (L)

Leif Johansson (V)