POLISEN Samtliga nyhetsredaktioner – inklusive bjuvsnytt.se – tar varje vardagsmorgon del av polisens rapport om begångna brott det senaste dygnet. Viss eftersläpning förekommer ibland i systemet.
Detta är rapporten från den 6 maj. Inkommen till redaktionen den 7 maj. Branden som nämns på rad 3 inträffade i en lagerbyggnad och inga människor eller djur kom till skada.

Hemfridsbrott, olaga intrång
Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel (ej elcykel)
Brand utan misstanke om brott
Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel (ej elcykel)
Misshandel, ej grov, utomhus mot flicka 15-17 år, bekant med offret
Viltolycka rådjur – fordon
Skadegörelse, genom brand (ej på motorfordon)
Fullbordat inbrott i villa/radhus

MRG