Från vänster: Ulrika Thulin och Inga Bakken, båda S, samt Lisbeth Madsen M. Alla tre politiker i Vård- och Omsorgsnämden.
Uppdaterad CORONA Socialdemokraterna Ulrika Thulin och Inga Bakken riktar sin kritik mot att ledamöter 70+ deltog på det senaste mötet i kommunfullmäktige mot den moderata ledamoten Lisbeth Madsen. Madsen har svarat och här följer nu den andra ronden eftersom Thulin och Bakken inte var nöjda med svaret de fick i första vändan.
Följ Corona-debatten här nedan. OBS! Det senaste inlägget längst ner.

"Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att ta ansvar"

Vår personal i kommunen och då framför allt inom Vård och Omsorg har fått ställa om mycket i sitt vardagliga arbete, detta med anledning av den pågående pandemin.

Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen m.fl. fattar beslut och ger tydliga riktlinjer och rekommendationer inom många olika områden för att vi ska klara av denna pandemi på ett så bra sätt som möjligt. Det är en tuff tid för många och inte minst inom Vård och Omsorg, både för vår personal och för dem som behöver vår omsorg, samt anhöriga.

Vi som är valda i bl.a. Vård- och Omsorgsnämnden har ett politiskt ansvar och ett arbetsgivaransvar.

Därför är det extra förvånande att 1:e vice ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden, Lisbeth Madsen 70+ (M), tjänstgjorde på senaste kommunfullmäktige i Bjuv den 29 april.

Kan du Lisbeth Madsen (M) förklara för oss varför du inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

Kan du Lisbeth Madsen (M) förklara för vår personal, för dem som behöver vår omsorg och för anhöriga varför det är viktigt att följa angivna rekommendationer och riktlinjer?

 

Ulrika Thulin (s)                                                                                Inga Bakken (s)

2:e vice ordförande Vård- och Omsorgsnämnden                             Ledamot Vård- och Omsorgsnämnden

Under 70 och deltar på olika politiska möten                                     70-plussare och stannar hemma

---------------------------------

Madsen tror inte Thulin och Bakken månar om hennes hälsa

Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att ta ansvar skriver Ulrika Thulin(S) och Inga Bakken(S) när Socialdemokraterna satte sig på tvären för att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Det rimmar illa.

Som jag tolkar er insändare så är det inte min hälsa ni månar om, utan er möjlighet att få majoritet i kommunfullmäktige för att stoppa de förslag ni inte vill ha.

Hade ni Socialdemokrater, Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänstern istället gått med på att minska antalet ledamöter som Sveriges kommuner och regioner ( SKR) rekommenderat, så hade ni Ulrika Thulin och Inga Bakken sluppit se mig på mötet i kommunfullmäktige. Men tyvärr så valde ni att sätta er på tvären, vilket leder till att kommunfullmäktige fortsätter med fullt antal ledamöter, vilket gör att jag kommer att delta på nästa möte i kommunfullmäktige, och nästa och nästa.

Lisbeth Madsen
Ledamot Bjuvs kommunfullmäktige

---------------------------------

"Du svarade inte på våra frågor Lisbeth Madsen"

Jo då, Lisbeth Madsen, vi månar även om dig!

Hör och häpna Lisbeth Madsen, vi månar även om dig.

Precis som vi månar om alla andra i vårt samhälle.

Precis som vi månar om vår personal, dem som behöver vår omsorg och för anhöriga.

Vad gäller att åstadkomma färre antal ledamöter i kommunfullmäktige etc så vore det på sin plats om du (och ni övriga i majoriteten) höll er till sanningen för en gångs skull. Det har aldrig handlat om någon förhandling ifrån SD- och M-sidan med övriga partier, utan ni vill enbart diktera villkoren och kräver att vi ska acceptera annars blir det ingen överenskommelse.

Du undviker i ditt insändarsvar att faktiskt bemöta och svara på de 2 tydliga frågor vi ställde till dig i vår tidigare insändare. Men bara för att du ska få en chans att faktiskt svara så kommer dem igen;

Kan du Lisbeth Madsen (M) förklara för oss varför du inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

Kan du Lisbeth Madsen (M) förklara för vår personal, för dem som behöver vår omsorg och för anhöriga varför det är viktigt att följa angivna rekommendationer och riktlinjer?


Ulrika Thulin (s)                                                                                Inga Bakken (s)
2:e vice ordförande Vård- och Omsorgsnämnden                             Ledamot Vård- och Omsorgsnämnden
Under 70 och deltar på olika politiska möten                                     70-plussare och stannar hemma

---------------------------------

"Sluta med pajkastningen - börja göra det ni valts för"


Ulrika Thulin och Inger Bakken påstår i sin insändare att jag (vi) i Moderaterna ljuger, och det är väl lite väl saftigt.

Vi fick alla partier en begäran från SD om att minska antalet ledamöter med anledning av Covid19. En enkel fråga att svara ja på utifrån läget för vår del.

Ni däremot krävde förhandling. Det är det som är det sorgliga i kråksången.

Ni sa inte - "Ja självklart", utan ni ställde ultimatum på att politiska förslag som ni inte gillade inte skulle föras fram. Ni satte därmed käppar i hjulet som skulle orsaka en tvärnit för att kunna genomföra de förslag som vi anser behövs för att föra kommunen framåt. Något som ni misslyckats med vilket var orsaken till att ni lämnade i december.

Att förklara för personalen och våra brukare som behöver få omsorg är inte svårt.

När Ulrika Thulin vill sätta beslutet om bolagisering på paus så säger hon nej till att pengar rakt in i verksamheten. Det är inget jag vill medverka till.

Vi genomför nu kommunfullmäktige i en större lokal, med goda avstånd till varandra, vi erbjuder paketerad fika, handsprit, tydlig skyltning och bjuvsnytt.se streamar det hela live. Allt  fungerar som det ska.

Hur skulle det då vara om ni i S började att göra det era väljare förväntar sig av er, nämligen att tala om er egen politik och inte hålla på med pajkastning? Vilket inte är särskilt  klädsamt.

Med detta avslutar jag denna diskussion.

Lisbeth Madsen
Ledamot i kommunfullmäktige
Vice ordförande i Vård och Omsorg.

--------------------------------------------

Läs också debatten mellan Anders Månsson och övriga oppositionen och Mikael Henrysson, Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Anders Månsson mfl.

Henrysson, SD och M.

---------------------------------