DEBATT Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund beslutades i Kommunstyrelsen den 10 juni där vi från oppositionen reserverade oss mot beslutet. Med på kommunstyrelsens möte var Mikael Henrysson (SD), Anne Li Ullerholm (SD), Pia Trollehjelm (SD) och Jörgen Johnsson (M) som alla har suttit eller sitter i direktionen för Söderåsens miljöförbund.

Jag skulle vilja belysa hur man från Sd och M sida har agerat via de representanter som man haft de senaste åren i Söderåsens miljöförbund.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson har suttit i direktionen från december 2018 tills mars 2020 under denna tid har man haft 14 möten Mikael Henrysson (SD) har närvarat på 2 av dessa 14 möten.

Budgeten för förbundet skickades ut till kommunerna för samråd den 3 mars i år och INGA yttrande kom in.

5 maj i år på direktionsmötet tog man beslut om intern budget för 2020 och flerårsbudget 2021-2022, enhälligt, inga andra förslag eller reservationer mot beslutet. Med på mötet var Jörgen Johnsson(M).

Varför agerar eller reagerar man inte på direktionsmötena?

Hur och vad skulle bli bättre om vi lämnar Söderåsens miljöförbund?

Jag vill ställa fyra frågor som jag anser väljarna i vår kommun och de kommuner som tillhör Söderåsens miljöförbund kan kräva ett svar på:

Mikael Henrysson (SD) – Hur ser du på din möjlighet att påverka budgeten och verksamheten för Söderåsens miljöförbund när du bara närvarar på 2 möten under din tid i Söderåsens miljöförbund?

Jörgen Johnsson (M) – Varför reserverade du dig inte mot framlagd budget på maj mötet i Söderåsens miljöförbund?

Mikael Henrysson (SD) – Varför kontaktade inte du de andra delägarkommunerna innan förslaget om ett utträde kom upp?

Mikael Henrysson (SD) och Jörgen Johnsson (M) – Vad hände mellan den 5 maj och Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 juni som föranledde begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund?

Anders Månsson

Oppositionsråd för Socialdemokraterna
Med instämmande från övriga oppositionspartier C, KD, L och V