U p p d a t e r a d DEBATT För en tid sedan frågade sig oppositionsrådet Anders Månsson (S) och kollegorna i de tidigare stödpartierna vad som hände i maktens korridorer under perioden maj-juni med anledning av att Bjuvs politiska ledning sagt upp avtalet med Söderåsens Miljöförbund. Med hänvisning bla till den höjda medlemsavgiften. Här kommer kommunalråden Mikael Henryssons och Jörgen Johnssons svar. Samt en kommentar från oppositionen i form av Urban Berglund, KD-ledare.

- Det händer ganska mycket på kommunhuset nu, mot vad det gjorde när du Anders Månsson satt som kommunstyrelsens ordförande, skriver Mikael Henrysson (SD).

Henrysson fortsätter:

Och på din fråga varför jag bara närvarat på två möten med direktionen för Söderåsens miljöförbund (SMF), så är det så att jag där satt som ersättare och satt även med i kommunförbundet medelpunkten -även där som ersättare. Och mötena krockade ett flertal gånger, så vi fick dela på oss.

Vilket var bra för ett antal gånger då den ordinarie från (S) inte var närvarande, fick jag gå in och representerar Bjuv på kommunförbundet medelpunkten.

Angående vad som händer i maktens korridorer! Du påstår att du inte vet vad som händer i maktens korridorer och då är det så att ni lämnade över makten den 31/12 2019 och som opposition äger man inte dagordningen. Det borde du veta. Hur mycket information delade du med dig till mig när jag satt i opposition?

Söderåsens miljöförbund aviserade redan 2019 att man ville höja medlemsavgiften 2020 med 12 kr/inv och 2021 med 6 kr/inv. Det sa alla medlemskommuner nej till. Inklusive ett enigt fullmäktige i Bjuvs kommun. I februari 2020 på förbundets direktionsmöte tog man upp en höjning på 18 kr/inv 2021.

Vi fem medlemskommuner (kommunalråden) har haft ett flertal möte angående Söderåsens miljöförbund. Nu är de 4 kommunerna utöver vi i Bjuv helt plötsligt med på en höjning. Jag har kommit med förslag på hur man skulle kunna ta reda på var problemet med ekonomin i SMF finns men har inte fått något gehör för det. Vilket är bakgrunden till att vi lämnat in en avsägelse.

Nu har Klippan vaknat och tagit tag i taktpinnen för att genomlysa SMF externt. Vi betalar redan i dag rätt mycket för medlemskapet i SMF och då vill jag som kommunalråd  i Bjuv ha valuta för pengarna. Vi har tex en avfallsfirma i Ekeby som inte följer miljölagen men den kan SMF inte stoppat och du Anders, har också sett det problemet i många år. Men valt att blunda. Varför?

Jörgen Johnsson fortsätter:

- Vi vill inte bara betala!

Vi vill att vi betalar rätt pris för utförd verksamhet och det vet vi inte i dag om vi faktiskt gör. En utomstående genomlysning av miljöförbundet har utlovats men har lyst med sin frånvaro för beslut.

Våra egna förvaltningar har fått räkna på vad det skulle kosta oss själva att driva verksamheten, vilket vi har kompetens att göra. De säger att det behövs fem tjänster. I en jämförelse där fem kommuner idag betalar 28 tjänster tillsammans, och de var för sig skulle betala fem tjänster, rimmar det inte riktigt med att göra kommunala vinster med ett gemensamt miljöförbund.

Ska vi ta hem verksamheten själva eller på nytt sätt driva den så tar det 2,5 år att lämna miljöförbundet. Om inte Bjuvs kommun lämnat in en uppsägning senast den 30 juni i år så hade det gått ytterligare ett år till den 30 juni 2021 innan vi kunnat lämna in en uppsägning om utträde. Då skulle kommunen förlora ett år ytterligare.

Det märkliga i diskussionen är att det 2019 under Anders Månssons ledning sades nej till en ökning av medlemsavgifterna på 12 kr för 2020 och ytterligare 6 kr för 2021. Alla medlemskommuner sa samma sak: NEJ. Nu i vår kom förslag på samma summa i ett bräde på höjning på 18 kronor med en årlig automatisk indexuppräkning som förslag. En genomlysning kom inte och då vill vi säkra ett år för våra kommuninvånare.

Vi vet att fler kommuner än vår diskuterar och har reagerat på kostnadsökningen utan att detta protokollförts. Nu ska därför den extern genomlysningen komma på bordet.

Det borde Anders Månsson också tycka är bra.

”Det här var ju inget svar”

- Det här var ju inget svar, kommenterar KD-ledaren Urban Berglund i Bjuv.

Det är ju inte alls klargjort hur nuvarande lednings ställningstagande kom till. Man har ju absolut inte använt sina positioner i Miljöförbundet för att påverka framtiden.

M och SD skulle må bra av att damma av ställningstaganden från Bjuvs kommun när man gick med i förbundet för ett antal år sedan. Då vägde svårigheten med kompetensförsörjning tungt. Tror inte att det är lättare nu.

Givetvis borde man istället använt sin position i förbundet till förändringar. Henryssons svaga närvaro talar sitt tydliga språk. Och Jörgen J som finns med när budgeten tas utan att agera.

Allt är så genomskinligt dåligt från nuvarande lednings sida att man blir beklämd, avslutar Urban Berglund.

FOTNOT: Kristdemokraterna stödjer Anders Månsson och Socialdemokraterna i dess opposition mot dem som nu styr Bjuvs kommun. Alltså Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna. Även Liberalerna, Centern och Vänstern stöder Socialdemokraterna.

Anders Månsson inledande fråga till Henrysson och Johnsson finns här.

Red.anm. På förekommen anledning tål det att här påpeka att bjuvsnytt.se är opolitisk. Det betyder att de åsikter som framförs under DEBATT och MIN MENING är skribenternas egna.
/Marianne Rönnberg Galmor, chefredaktör och ansvarig utgivare.