DEBATT Bjuvs kommunfullmäktige har gett AB Bjuvsbostäder i uppdrag att sälja 30 % av bostadsbeståndet, cirka 350 lägenheter. På kommunfullmäktige 24/9 ställde jag frågan till Kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson (SD), till lika ägarombud i AB Bjuvsbostäder, varför man inte går ut på öppna marknaden via mäklare med en försäljning av AB Bjuvsbostäders lägenheter.

Svaret blev att: ”Hur försäljningen ska gå till bestämmer Bjuvsbostäders styrelse själv och man har gjort bedömningen att detta tillvägagångssätt var det bästa”.

Samma kväll beslutade kommunfullmäktige om försäljning av Flamman för 2,7 Mkr och f.d. kommunhus i Ekeby för 9,6 Mkr. Dessa försäljningar har gjorts via mäklare som man brukar och ska göra.

Vem som ska få köpa är höljt i dunkel, vilka fastigheter gäller det, till vilket pris likaså. Det vi vet är att två företag har visat intresse för affären. Försäljningspriset är ett antal hundra miljoner, men här går man inte ut på öppna marknaden via mäklare som borde vara normalt. Bjuvs kommuns invånare äger detta bolag och därmed lägenheterna. Det är väsentlig skillnad för våra kommuninvånare om man får exv. 300 eller 400 Mkr för dessa lägenheter. Så stor kan skillnaden lätt bli om man säljer "riktat" som M+SD-ledningen planerar mot att man låter affären ske i en mera professionell försäljningsprocess, där man inte heller riskerar att bli beskylld för korrupt agerande.

Att på planerat sätt göra en försäljning av kommunal egendom är inte optimalt. Varför man valt detta sätt för att sälja delar av AB Bjuvs bostäder är ordförande och styrelsens sak att förklara.

Vi har svårt att se hur detta skulle vara det bästa sättet att sälja kommuninvånarnas egendom.

Gör om och gör rätt.

Om man nu beslutat att sälja Bjuvs kommuninvånares egendom, se då till att få så bra betalt som möjligt.

Som sagt: Man kan bara sälja en ägd fastighet en gång.

Bjuv 2020-09-29

Anders Månsson, oppositionsråd (S)

med instämmande av

Nils Nilsson (C)
Urban Berglund (KD)
Krister Bergsten (L)