DEBATT ÅSTORP-BJUV Det blev ett nej i Åstorp för flygplatsen. Det får konsekvenser för Bjuv anser debattören och har därför bett att få publicera sig inför tidningens läsekrets i Bjuvs kommun. Och varför inte? Vi håller grytan kokande. Debatt är bra. Varsågod att kommentera.

”Sverigedemokraterna i Åstorp inkom med motionen ”Åstorps ståndpunkt för Ängelholms flygplats”. En motion grundad både på att Åstorp hellre hade velat sopa ärendet under mattan och att digniteten av frågan måste hanteras positivt. Swedavia lyser med sin frånvaro.

Faktum är att det enkelt kan konstateras att luften under Åstorps kommuns vingar är bortblåst. Tekniska bekymmer, kraschlandning på landningsbanan när Åstorps etablissemangspartier, kristdemokrater, socialdemokrater, moderater och vänsterpartiet, återigen väljer att gå hand i hand när det kommer till ärenden av stor dignitet. Ärenden som flygplatsen i Ängelholm.

Att totalt ignorera den solidariska biten kring flygplatsen, att inte se möjligheterna inför framtiden, stå upp för den vision Åstorp har tagit beslut om och främja våra medborgares möjligheter till god och snabb transportmöjlighet. Även ignorera företagares möjligheter och den miljard i skatteintäkt som berörs samt deras nonchalans kring vår lokala och regionala infrastruktur. Det är skrämmande!

Istället lutar man sig mot faktafel. Det blir betydligt värre när man vill skänka och ge bort kommunens pengar och sedan begrava huvudet i sanden. Ingen insyn alls, ingen möjlig påverkan eller mandat existerar med detta alternativ. Besynnerlig ”moderat” politik och förslag.

Sverigedemokraterna Åstorp är av naturliga skäl av en annan inställning och vi vill ta ansvar i ärendet kring flygplatsen. Vi ser möjligheterna för fungerande infrastruktur och goda transportmöjligheter.

Vi är av samma inställning som de övriga föredömliga kommuner med antingen sverigedemokratiskt eller moderat styre. Resultatet i Åstorp går endast att tolkas på ett sätt. Tydligen kan man gå emot sitt eget partis linje både på riks- och regionalnivå, sina egna medlemmar och sakkunniga partikollegor i Åstorps närområde. Bevisligen är därmed resultatet att det är stor skillnad mellan moderaterna i Åstorp och övriga moderater.

Sverigedemokraterna Åstorp kan endast beklaga ovanstående och rikta en eloge till de moderata och sverigedemokratiska kommunalråd som står upp för bra politik! Flera kraschlandningar råder i Åstorp men med Sverigedemokratisk innovation höjer vi blicken mot nya utmaningar och nya höjder med luft under vingarna!"

 

 

Anton Holmberg, Gruppledare SD-Åstorp

 

 

Tony Wiklander, Valberedningens ordförande