MITT BJUV VACCIN Inför höstens vaccinering, som Folkhälsomyndigheten helst vill att speciellt vi över 65 år och i de s.k. riskgrupperna - och i år får vi det t.o.m. gratis - vill jag berätta följande: 

Min man blev, på inrådan av sin läkare, vaccinerad utan att först bli informerad om att man måste vara fullt frisk, dvs inte det minsta förkyld, innan man blir vaccinerad. Annars sprutar man in influensan. Vaccinet är ju smittämnet i försvagad form och kroppen måste vara frisk för att man skall kunna bilda immunitet. 

Min man blev jättesjuk eftersom han var lite förkyld, fick i omgångar 40 graders feber, var bra någon dag men fick sedan feberfrossa igen - 39-40 grader Detta höll på en månad och han hade säkert inte klarat av denna pärs om inte hjärtat hade varit så starkt.

Det slutade med kraftig hosta och för denna fick han antibiotika av vår husläkare, som berättade för oss om att man inte ska vaccineras när man inte är helt frisk. Jag ringde då, och frågade på den vårdcentral där han hade blivit vaccinerad, varför han inte blev informerad om detta, men de förnekade allt ansvar.

Jag är absolut inte emot vaccinering om man har någon bakomliggande sjukdom eller tillhör riskgrupperna, men jag menar att man måste bli informerad om riskerna också, vilket jag inte är säker på att man blir.

Bodil Hillman, Bjuv