VÅRDDEBATT Efter att under 3½ dag väntat på vår fars insomnande på ett äldreboende konstaterar vi det som står i överskriften!

Efter många år på boendet så drabbades han av det som många nu avlider av, Covid.

Det vi vill framhålla är följande!

Är det någon som ”levererar” mer än man kan begära utifrån kompetens och utbildning så är det ”omvårdnadspersonalen” som ger tröst, matar och omvårdar.

All den sympati/empati som de ger såväl drabbad som anhöriga är obeskrivlig! I dagens samhälle fullständigt unikt!

Att som tack medialt beskrivas som inkompetenta/dåligt utbildade är fruktansvärt och fullständigt orimligt!

De har sökt och fått ett jobb med den kompetens som finns för ändamålet, och accepterats av Arbetsgivaren.

I haveriutredningen som gjorts konstaterar IVO följande! De felaktigheter som de lyfter fram specifikt är följande!

Bristande strukturer och avsaknaden av arbetsledning i den operativa dagliga verksamheten.

Även avsaknaden av sjuksköterskor i den dagliga verksamheten framhålls som organisatoriskt felaktig!

För oss syskon som var med på fars sista resa, så tvekar vi inte på att IVO träffat huvudet på spiken. Klockrent minst sagt.

Gunnel Plosjö och Bo Paulsson