Sommarvägen över åkrarna mellan Selleberga och Foodhills.
DEBATT Hur kom företaget Nordic Salmon och Bjuvs kommun fram till att bästa placeringen för en fiskindustri är på jordbruksmark i området mellan Selleberga och Olstorp? Var det efter att invånarna i Gunnarstorp protesterat mot att industrin med sin trafik, buller och lukt skulle störa dem? Tror ni inte invånarna i denna del av kommunen känner samma oro?

Eller var det när länsstyrelsen reagerade på att det är jordbruksmark som ska användas tvärtemot alla bestämmelser och planer? ”Skåne har Sveriges - och bland världens - bästa jordbruksmark”

Eller kanske var det när kommunen föreslog en plats nära Vrams Gunnarstorps slott?

Det nya området gränsar till Vegeådalen med enda skogen i närheten för motion och utflykter i naturen, på andra sidan mot det planerade bostadsområdet med en distans på femhundra meter och på den tredje sidan mot Sellebergakvarteret som Findus byggde åt sina anställda. Detta finns nämnt i bevarandeplanen som ett särskilt värdefullt område i Bjuv.

Genom det planerade området finns det två vägar som väldigt frekvent används för promenader, cykelturer och motion. Hur kommer det gå för Sommarvägen över åkrarna mellan Selleberga och Foodhills, och hur blir det med den gamla Findusjärnvägen från stationen genom centrala Bjuv upp förbi gamla Findusområdet? En perfekt cykelled mot Billesholm utan störande trafik.

Att kalla det för fiskodling kan låta oskyldigt och ekologiskt hållbart fint, när det istället handlar om en anläggning stor som 33 fotbollsplaner placerad precis kant i kant med villor i Bjuvs tätort. Om någon kommit med förslaget att söka tillstånd för en minkfarm med tusentals minkar inspärrade i trånga utrymmen uppfödda för att slaktas för skinnets skull, hade det tagits emot positivt?

Så vad är skillnaden? Det enda cirkulära här är snurren i skallen på den som hittade på det!

Fodret lär vara detsamma, lukten och bullret kan omöjligen komma att undgå någon och trafiken som behövs för transporter av foder och färdig produkt avsevärda. Anläggningen påstås ligga nära väg 110! Hur kan det komma sig att den stora invändningen förra gången området diskuterades för tomatodling var just att transporterna på mellersta vägen, eller via Olstorpsvägen skulle bli för omfattande? Att använda Norra Vramsvägen tror inte ens kommunalrådet på eftersom han pekar på redan nämnda väg 110.

I så fall finns det lämpligare placering inne på gamla fabriksområdet för Findus i direkt anslutning!

Vad ska fiskarna fodras med? Fisk från våra omgivande hav som redan är på väg att bli utfiskade? Sojaprotein som transporteras från Sydamerika? Fiskarna kräver en massa kallt vatten för att trivas, var ska det tas ifrån och hur ska kvaliteten hållas? En mängd fisk koncentrerad i tankar kräver förmodligen en hel del antibiotika för att hålla sig frisk och växa.

Jag förstår att Bjuvs kommun behöver nya arbetstillfällen. Jag förstår att politiker försöker göra sig populära och ”fiskar” efter fler röster. Jag förstår att investerare, godsägare och industrifolk försöker hitta nya sätt att tjäna pengar.

Men jag förstår inte hur logiken fungerar i det här fallet med en placering som bara kan leda till problem med trafiken, vattenhanteringen och slöseri med resurser både för miljön, naturen och människorna i Bjuv.

Om ni tänker att detta projekt kommer att höja värdet för invånarna i kommunen och bättra på ryktet som Bjuv har, så tänk om tänk rätt!

JANNE