POLITIK Jag läser i Bjuvsnytt idag att oppositionen inte kommer delta på mötet i kommunfullmäktige den 26 april om det inte hålls digitalt. Detta tycker jag är beklagligt. Vi i den styrande majoriteten tar demokratin och coronapandemin på stort allvar och har därför kallat till ett möte utomhus. Vi har flera viktiga beslut som vi måste fatta, bland annat godkännande av årsredovisningarna och val till styrelser och nämnder.

Fullmäktigemöten på distans har blivit vanligt i landets kommuner men det är inte säkert att de hålls enligt lagkraven. Frågan prövas nu i flera kommuner där fullmäktigesammanträdenas giltighet har överklagats. Förvaltningsrätten i Luleå har till exempel redan kommit fram till att ett kommunfullmäktige har brutit mot lagen och beslutet måste tas om. För att hålla lagliga och coronasäkra kommunfullmäktigemöten bjuder vi därför in till ett möte utomhus.

Fullmäktiges ledamöter är folkvalda och det innebär att man ska ta sitt ansvar för sina väljare och invånarna. Att obstruera genom att inte komma anser jag att direkt oansvarigt. Att sätta Bjuvs kommuns kommun i en sits där vi bryter mot kommunallagen visar att man inte tar sitt uppdrag på allvar. Det är allvarligt.

Mikael Henrysson
Kommunalråd

Artikeln Mikael Henrysson refererar till i inledningen finns här.