- Sluta bråka, var pragmatiska och samarbeta över partigränserna! För Bjuvs invånares bästa, uppmanar debattören Bodil Hillman.
DEBATT – MITT BJUV Kommentar till den turbulens som, med förlov sagt, just nu råder inom kommunalpolitiken i Bjuv angående Kenneth Bolinders avhopp från (S) och att han har blivit s.k. politisk vilde, fortfarande för (S) men på ett (SD)-mandat.
Jag har följt turerna via Bjuvsnytt och i viss mån HD och tycker att många av våra företrädare har gjort sig till åtlöje och förstår Bolinders skäl, trots att jag alltid har sympatiserat med (S). Han tröttnade tydligen på att alla förslag som kom från den nuvarande majoriteten,(SD) och (M), röstades ner av oppositionen utan vidare diskussion.

I kommunalpolitiken är det bra om man försöker vara pragmatisk, allt för invånarnas bästa, även om förslagen kommer från oppositionen. Om det finns förslag på att spara pengar genom att t.ex. säga upp avtalet med Miljöförbundet och därmed spara ett antal miljoner, är det inte fel, denna kompetens finns väl inom kommunen, får man hoppas.

Och att spara pengar genom att bilda ett eget vårdbolag, som Höganäs har gjort, kan tyckas osolidariskt, men återigen - vi behöver dessa pengar för att trygga vår egen ekonomi och ha råd med ett Kulturhus (är visst på gång med rivning av Folkets hus i alla fall).

Stefan Svalö är visst den ende sossen som är lyhörd för diskussioner med de styrande, så ett visst hopp finns ändå om ett bättre samarbete över partigränserna, allt för invånarnas bästa!

Bodil Hillman, Bjuv